PDA

Xem bản đầy đủ : VIỆC TÌM NGƯỜI  1. [ LƯU TRỮ 2008 - 2011] Các tin tuyển dụng cũ + bàn luận:
  2. hãy đọc: CÁC THỦ ĐOẠN LỪA NGƯỜI TÌM VIỆC
  3. NHÀ TUYỂN DỤNG LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐĂNG TIN và NGƯỜI TÌM VIỆC CHÚ Ý NỘI QUY TẠI BOX NÀY:
  4. Tuyển kỹ sư điện làm việc tại đồng nai