PDA

Xem bản đầy đủ : Quy chuẩn quan trọng nhất đối với dân điện!!minhtuan1412
23-06-2009, 23:10
Đây là quy chuẩn kỹ thuật về an toàn điện, được ban hành năm 2008. mỗi bạn nên cất một bộ trong cặp nhé.
Mình xin giới thiệu sơ sơ về bộ quy chuẩn này nhé:

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chuẩn này quy định về các biện pháp đảm bảo an toàn khi thực hiện các công việc xây dựng, vận hành, thí nghiệm, sửa chữa đường dây dẫn điện, thiết bị điện và các công việc khác theo quy định của pháp luật
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy chuẩn này bắt buộc áp dụng cho tất cả các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện lực, sử dụng điện để sản xuất trên lãnh thổ Việt Nam.
Điều 3. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện lực, sử dụng điện
1. Tuân thủ Quy chuẩn này và các quy định về an toàn khác liên quan đến công việc được giao.
2. Người sử dụng lao động phải
a) Đảm bảo điều kiện an toàn, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động tại nơi làm việc và đảm bảo an toàn cho cộng đồng.
b) Huấn luyện kiến thức cần thiết về công tác an toàn cho người lao động theo quy định của pháp luật.
c) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn tại hiện trường.
3. Tổ chức (cá nhân) thuê tổ chức (cá nhân) khác thực hiện các công việc có khả năng xảy ra tai nạn do điện thì hai bên phải thoả thuận và quy định rõ ràng các biện pháp an toàn, trách nhiệm của mỗi bên trước khi thực hiện công việc.
Đây là Link: http://www.data.webdien.com/free/download.php?file=579c432850eafae0e7bf07b9113adb0d

gacon
15-04-2010, 18:27
thanks!

hanhdung
08-10-2010, 16:52
thanks

nameless138
06-11-2010, 18:39
thanks bác nhiều ^^

sambun
06-11-2010, 21:58
Cám ơn nhé !

Mr_alone
10-11-2010, 14:02
Cảm ơn bác nhiều nhé
Khi nào được tăng lương
Em xin chân thành mời bác đi nhậu, hee
Em có cũng khá các anh em làm trong ngành điện
Nếu chúng nó không tham gia WEBĐIỆN
Không bao giờ em cho chúng nó những cái này, đúng ko bác
love

phamvanthang2
01-12-2010, 12:12
Đây là quy chuẩn kỹ thuật về an toàn điện, được ban hành năm 2008. mỗi bạn nên cất một bộ trong cặp nhé.
Mình xin giới thiệu sơ sơ về bộ quy chuẩn này nhé:

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chuẩn này quy định về các biện pháp đảm bảo an toàn khi thực hiện các công việc xây dựng, vận hành, thí nghiệm, sửa chữa đường dây dẫn điện, thiết bị điện và các công việc khác theo quy định của pháp luật
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy chuẩn này bắt buộc áp dụng cho tất cả các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện lực, sử dụng điện để sản xuất trên lãnh thổ Việt Nam.
Điều 3. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện lực, sử dụng điện
1. Tuân thủ Quy chuẩn này và các quy định về an toàn khác liên quan đến công việc được giao.
2. Người sử dụng lao động phải
a) Đảm bảo điều kiện an toàn, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động tại nơi làm việc và đảm bảo an toàn cho cộng đồng.
b) Huấn luyện kiến thức cần thiết về công tác an toàn cho người lao động theo quy định của pháp luật.
c) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn tại hiện trường.
3. Tổ chức (cá nhân) thuê tổ chức (cá nhân) khác thực hiện các công việc có khả năng xảy ra tai nạn do điện thì hai bên phải thoả thuận và quy định rõ ràng các biện pháp an toàn, trách nhiệm của mỗi bên trước khi thực hiện công việc.
Đây là Link: http://www.data.webdien.com/free/download.php?file=579c432850eafae0e7bf07b9113adb0d
Cám ơn bạn nhé

funny
01-12-2010, 19:53
Cám ơn bạn nhiều

thaotrandinh
02-12-2010, 11:24
đúng là dân điện cần có những quy chuẩn như vậy.
Thanhs! bác MinhTuan1412

dk_spkt04
02-12-2010, 14:46
TCVN 3787-83 Rơle điện. Thuật ngữ và định nghĩa

1. TCVN 3684-81 Thiết bị điện. Khái niệm cơ bản. Thuật ngữ và định nghĩa
2. TCVN 4766-89 Cáp dây dẫn và dây dẫn mềm. Ghi nhãn, bao gói, vận chuyển và bảo quản
3. TCVN 5397-91 Ruột dẫn điện cho cáp, dây dẫn và dây dẫn mềm. Thông số cơ bản và yêu cầu kỹ thuật
4. TCVN 3689-81 Khí cụ điện đóng cắt. Khái niệm chung. Thuật ngữ và định nghĩa
5. TCVN 3677-81 Cái cách điện. Thuật ngữ và định nghĩa
6. TCVN 3686-81 Vật liệu kỹ thuật điện. Thuật ngữ và định nghĩa
7. TCVN 5936:1995 Cáp và dây dẫn điện. Phương pháp thử cách điện và vỏ bọc (Hợp chất dẻo và nhựa chịu nhiệt)
8. TCVN 5587:2008 Ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi có điện
9. TCVN 1621-75 Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện. Nguồn điện
10. TCVN 6614-1-3:2008 Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vật liệu làm vỏ bọc của cáp điện và cáp quang. Phần 1-3: Phương pháp áp dụng chung. Phương pháp xác định khối lượng riêng. Thử nghiệm hấp thụ nước. Thử nghiệm độ co ngót
11. TCVN 3676-81 Vật liệu dẫn điện. Thuật ngữ và định nghĩa
12. TCVN 2328-78 Môi trường lắp đặt thiết bị điện. Định nghĩa chung
13. TCVN 3199-79 Máy biến dòng và máy biến áp. Thuật ngữ và định nghĩa
14. TCVN 3197-79 Truyền động điện. Thuật ngữ và định nghĩa
15. TCVN 3788-83 Phụ tùng đường dây. Khái niệm cơ bản. Thuật ngữ và định nghĩa
16. TCVN 5582:1991 Cáp và dây dẫn mềm. Phương pháp xác định chỉ tiêu cơ học của lớp cách điện và vỏ
17. TCVN 5933:1995 Sợi dây đồng tròn kỹ thuật điện. Yêu cầu kỹ thuật chung
18. TCVN 4274-86 Đèn điện. Thuật ngữ và định nghĩa
19. TCVN 3195-79 Tiếp điểm điều khiển bằng từ. Thuật ngữ và định nghĩa
20. TCVN 3678-81 Nguồn bức xạ quang dùng điện. Thuật ngữ và định nghĩa
21. TCVN 4765-89 Cáp, dây dẫn và dây dẫn mềm. Phương pháp đo điện trở cách điện
22. TCVN 6614-1-1:2008 Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vật liệu làm vỏ bọc của cáp điện và cáp quang. Phần 1-1: Phương pháp áp dụng chung. Đo chiều dày và kích thước ngoài. Thử nghiệm xác định đặc tính cơ
23. TCVN 5020-89 Thiết bị điện và thiết trí điện. Thuật ngữ, định nghĩa và điều kiện chung khi thử cao áp
24. TCVN 3201-79 Tiếp điện. Thuật ngữ và định nghĩa
25. TCVN 6614-1-2:2008 Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vật liệu làm vỏ bọc của cáp điện và cáp quang. Phần 1-2: Phương pháp áp dụng chung. Phương pháp lão hoá nhiệt
26. TCVN 4768-89 Cáp, dây dẫn và dây dẫn mềm. Phương pháp xác định độ co ngót của cách điện làm bằng polietilen và polivinilclorit
27. TCVN 6614-3-1:2008 Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vật liệu làm vỏ bọc của cáp điện và cáp quang. Phần 3-1: Phương pháp quy định cho hợp chất PVC. Thử nghiệm nén ở nhiệt độ cao. Thử nghiệm tính kháng nứt
28. TCVN 5934:1995 Sợi dây nhôm tròn kỹ thuật điện. Yêu cầu kỹ thuật chung
29. TCVN 3674-81 Trạm phát điện có động cơ đốt trong. Thuật ngữ và định nghĩa
30. TCVN 7680:2007 Phụ kiện điện. Bộ dây nguồn và bộ dây nối liên kết
31. TCVN 6614-3-2:2008 Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vật liệu làm vỏ bọc của cáp điện và cáp quang. Phần 3-2: Phương pháp quy định cho hợp chất PVC. Thử nghiệm tổn hao khối lượng. Thử nghiệm ổn định nhiệt
32. TCVN 3687-81 Máy biến áp điện lực. Thuật ngữ và định nghĩa
33. TCVN 6614-1-4:2008 Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vật liệu làm vỏ bọc của cáp điện và cáp quang. Phần 1-4: Phương pháp áp dụng chung. Thử nghiệm ở nhiệt độ thấp
34. TCVN 3685-81 Cáp, dây dẫn và dây dẫn mềm. Thuật ngữ và định nghĩa
35. TCVN 3681-81 Vật liệu điện môi. Thuật ngữ và định nghĩa
36. TCVN 3194-79 Máy điện quay. Đặc tính,thông số tính toán và chế độ làm việc. Thuật ngữ và định nghĩa
37. TCVN 4764-89 Cáp dây dẫn và dây dẫn mềm. Phương pháp đo điện trở của ruột dẫn điện
38. TCVN 3198-79 Nguồn điện hoá. Thuật ngữ và định nghĩa
39. TCVN 3682-81 Máy điện quay. Các loại. Thuật ngữ và định nghĩa
40. TCVN 7920-2:2008 Giấy xenlulô dùng cho mục đích điện. Phần 2: Phương pháp thử nghiệm
41. TCVN 5699-2-25:2007 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-25: Yêu cầu cụ thể đối với lò vi sóng, lò vi sóng kết hợp:
42. TCVN 6306-1:1997 Máy biến áp điện lực. Phần 1: Quy định chung
43. TCVN 6627-9:2000 Máy điện quay. Phần 9: Giới hạn mức ồn
44. TCVN 4899-89 Sản phẩm kỹ thuật điện và vô tuyến điện tử. Thử chịu tác động của các yếu tố ngoài. Thử chịu tác động của sương muối trong chế độ chu kỳ
45. TCVN 7079-2:2002 Thiết bị điện dùng trong mỏ hầm lò. Phần 2: Vỏ được thổi dưới áp suất dư. Dạng bảo vệ "p"
46. TCVN 5699-2-13:2007 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-13: Yêu cầu cụ thể đối với cháo rán ngập dầu, chảo rán và các thiết bị tương tự:
47. TCVN 3665-81 Vật liệu cách điện và kết cấu cách điện. Phương pháp xác định gia tốc độ bền nhiệt. Các yêu cầu chung
48. TCVN 5699-2-80:2007 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-80: Yêu cầu cụ thể đối với quạt điện
49. TCVN 5699-2-72:2003 Thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-72: Yêu cầu cụ thể đối với máy xử lý sàn tự động dùng trong thương mại và công nghiệp
50. TCVN 3620:1992 Máy điện quay. Yêu cầu an toàn
51. TCVN 5699-2-26:2007 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-26: Yêu cầu cụ thể đối với đồng hồ:
52. TCVN 1985:1994 Máy biến áp điện lực. Phương pháp thử
53. TCVN 6614-1-1:2000 Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vỏ bọc của cáp điện. Phần 1: Phương pháp áp dụng chung. Mục 1: Đo chiều dày và kích thước ngoài. Thử nghiệm xác định đặc tính cơ
54. TCVN 6188-1:2007 Ổ cắm và phích cắm dùng trong gia đình và các mục đích tương tự. Phần 1: Yêu cầu chung
55. TCVN 5770:1993 Máy biến áp dân dụng
56. TCVN 7918:2008 Phương pháp thử nghiệm suất điện trở khối và suất điện trở bề mặt của vật liệu cách điện rắn
57. TCVN 5699-2-12:2006 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-12: Yêu cầu cụ thể đối với tấm gia nhiệt và các thiết bị tương tự:
58. TCVN 6610-4:2000 Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V. Phần 4. Cáp có vỏ bọc dùng để lắp đặt cố định
59. TCVN 5699-2-12:2002 An toàn đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự. Phần 2-12: Yêu cầu cụ thể đối với tấm giữ nhiệt và các thiết bị tương tự:
60. TCVN 7673:2007 Bóng đèn có balát lắp liền dùng cho chiếu sáng thông dụng. Yêu cầu về tính năng
61. TCVN 6478:1999 Balat dùng cho bóng đèn huỳnh quang dạng ống. Yêu cầu chung và yêu cầu an toàn
62. TCVN 7897:2008 Balát điện tử dùng cho bóng đèn huỳnh quang. Hiệu suất năng lượng
63. TCVN 5627:1991 Giấy cách điện. Phương pháp thử
64. TCVN 5058-90 Sản phẩm kỹ thuật điện và điện tử. Thử tác động của các yếu tố ngoài. Thử tác động thay đổi nhiệt độ
65. TCVN 6190:1996 Ổ và phích cắm điện dùng trong gia đình và các mục đích tương tự. Kiểu và thông số cơ bản
66. TCVN 2281-78 Máy điện quay. Ký hiệu chữ của các kích thước lắp nối và kích thước choán chỗ
67. TCVN 6611-7:2000 Tấm mạch in. Phần 7. Quy định kỹ thuật đối với tấm mạch in uốn được một mặt và hai mặt không có các điểm nối xuyên
68. TCVN 4908-89 Đèn điện có biến áp dùng cho bóng đèn nung sáng. Yêu cầu kỹ thuật
69. TCVN 7590-2-1:2007 Bộ điều khiển bóng đèn. Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể đối với cơ cấu khởi động (không phải loại tắcte chớp sáng)
70. TCVN 6097:1996 Máy biến điện áp
71. TCVN 6612:2007 Ruột dẫn của cáp cách điện
72. TCVN 1986-77 Máy biến áp công suất nhỏ. Yêu cầu kỹ thuật
73. TCVN 5699-2-11:2006 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-11: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị làm khô có cơ cấu đảo:
74. TCVN 6572:1999 Công tơ điện xoay chiều kiểu tĩnh đo điện năng tác dụng (cấp chính xác 1 và 2)
75. TCVN 6611-12:2000 Tấm mạch in. Phần 12. Quy định kỹ thuật đối với panen mạch in chế tạo hàng loạt (tấm mạch in nhiều lớp bán thành phẩm)
76. TCVN 7590-2-12:2007 Bộ điều khiển bóng đèn. Phần 2-12: Yêu cầu cụ thể đối với balát điện tử được cấp điện từ nguồn một chiều hoặc xoay chiều dùng cho bóng đèn phóng điện (không kể bóng đèn huỳnh quang)
77. TCVN 5699-2-21:2007 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-21: Yêu cầu cụ thể đối với bình đun nước nóng có dự trữ
78. TCVN 3723-82 Máy điện quay. Dãy công suất danh định
79. TCVN 6611-4:2000 Tấm mạch in. Phần 4. Quy định kỹ thuật đối với tấm mạch in cứng một mặt và hai mặt có các lỗ không phủ kim loại
80. TCVN 6338:1998 Dây điện từ bằng đồng mặt cắt chữ nhật bọc giấy cách điện
81. TCVN 5699-2-27:2002 An toàn đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự. Phần 2-27: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị chiếu lên da bằng bức xạ cực tím và hồng ngoại:
82. TCVN 4272-86 Máy ổn áp xoay chiều OX-1500 VA
83. TCVN 5699-2-45:2001 An toàn đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự. Phần 2-45: Yêu cầu cụ thể đối với dụng cụ gia nhiệt xách tay và các thiết bị tương tự
84. TCVN 7447-4-43:2004 Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà. Phần 4-43: Bảo vệ an toàn. Bảo vệ chống quá dòng
85. TCVN 6610-5:2000 Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V. Phần 5. Cáp mềm (dây)
86. TCVN 5699-2-9:2004 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-9: Yêu cầu cụ thể đối với lò nướng, lò nướng bánh mỳ và các thiết bị di động tương tự dùng cho nấu ăn
87. TCVN 6627-3:2000 Máy điện quay. Phần 3: Yêu cầu cụ thể đối với máy điện đồng bộ tuabin
88. TCVN 5699-2-74:2005 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-74: Yêu cầu cụ thể đối với que đun điện
89. TCVN 5699-2-47:2007 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-47: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị đun nước sôi bằng điện dùng trong dịch vụ thương mại
90. TCVN 5928:1995 Máy biến dòng
91. TCVN 5699-2-10:2002 An toàn đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự. Phần 2-10: Yêu cầu cụ thể đối với máy xử lý sàn và máy cọ rửa:
92. TCVN 4471-87 Acquy chì khởi động. Kích thước và ký hiệu
93. TCVN 7590-2-3:2007 Bộ điều khiển bóng đèn. Phần 2-3: Yêu cầu cụ thể đối với balát điện tử được cấp điện từ nguồn xoay chiều dùng cho bóng đèn huỳnh quang
94. TCVN 5699-2-25:2001 An toàn đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự. Phần 2-25: Yêu cầu cụ thể đối với lò vi sóng:
95. TCVN 3623-81 Khí cụ điện chuyển mạch điện áp tới 1000 V. Yêu cầu kỹ thuật chung (BBAD điều 1.7.2 và 1.7.4)
96. TCVN 5661:1992 Balat đèn thủy ngân cao áp
97. TCVN 4911-89 Công tắc tơ điện từ hạ áp. Kích thước lắp ráp
98. TCVN 5699-2-79:2003 Thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-79: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị làm sạch bằng áp suất cao và thiết bị làm sạch bằng hơi nước
99. TCVN 5699-2-7:2001 An toàn đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự. Phần 2-7: Yêu cầu cụ thể đối với máy giặt
100. TCVN 4814-89 Máy điện quay. Mức ồn cho phép
101. TCVN 4901-89 Sản phẩm kỹ thuật điện và vô tuyến điện tử. Thử chịu tác động của các yếu tố ngoài. Thử chịu áp suất khí quyển giảm thấp
102. TCVN 3224-79 Bóng đèn điện dùng cho ôtô
103. TCVN 4259-86 Máy điện đồng bộ. Phương pháp thử
104. TCVN 4306-86 Sản phẩm kỹ thuật điện nhiệt đới. Điều kiện kỹ thuật chung
105. TCVN 6611-11:2000 Tấm mạch in. Phần 11. Quy định kỹ thuật đối với tấm mạch in nhiều lớp có phần cứng và phần uốn được có các điểm nối xuyên
106. TCVN 7917-5:2008 Dây quấn. Phương pháp thử nghiệm. Phần 5: Đặc tính điện
107. TCVN 5699-2-59:2004 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-59: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị diệt côn trùng
108. TCVN 4489-88 Máy điện quay. Phương pháp đo rung
109. TCVN 7917-3:2008 Dây quấn. Phương pháp thử nghiệm. Phần 3: Đặc tính cơ
110. TCVN 1619-87 Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện. Máy điện quay
111. TCVN 7447-1:2004 Hệ thống lắp đặt điện tại các toà nhà. Phần 1: Nguyên tắc cơ bản, đánh giá các đặc tính chung, định nghĩa
112. TCVN 5699-2-41:2007 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-41: Yêu cầu cụ thể đối với máy bơm
113. TCVN 5699-2-49:2007 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-49: Yêu cầu cụ thể đối với tủ giữ nóng bằng điện dùng trong dịch vụ thương mại
114. TCVN 1984:1994 Máy biến áp điện lực. Yêu cầu kỹ thuật chung
115. TCVN 5699-2-42:2007 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-42: Yêu cầu cụ thể đối với lò đối lưu cưỡng bức, nồi hấp và lò đối lưu hơi nước, sử dụng điện, dùng trong dịch vụ thương mại
116. TCVN 5927:1995 Cầu chảy hạ áp. Yêu cầu bổ xung cho cầu chảy dùng trong gia đình và các mục đích tương tự
117. TCVN 1635-87 Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện. Đường dây siêu cao tần và các phần tử của chúng
118. TCVN 7917-6:2008 Dây quấn. Phương pháp thử nghiệm. Phần 6: Đặc tính nhiệt
119. TCVN 6099-4:1996 Kỹ thuật thử nghiệm điện áp cao. Phần 4: Hướng dẫn áp dụng các thiết bị đo
120. TCVN 5699-2-34:2002 An toàn đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự. Phần 2-34: Yêu cầu cụ thể đối với động cơ - máy nén:
121. TCVN 7675-4:2007 Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể. Phần 4: Sợi dây đồng tròn tráng men Polyuretan có thể hàn được, cấp chịu nhiệt 130
122. TCVN 5410-91 Máy điện quay. Ký hiệu đầu ra và chiều quay
123. TCVN 1614-87 Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện. Cuộn cảm, cuộn cản, biến áp, máy nối điện và khuếch đại từ
124. TCVN 7079-17:2003 Thiết bị điện dùng trong mỏ hầm lò. Phần 17: Kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị
125. TCVN 5056-90 Sản phẩm kỹ thuật điện và vô tuyến điện tử. Thử tác động của các yếu tố ngoài. Thử tác động của độ ẩm ở nhiệt độ cao trong chế độ chu kỳ
126. TCVN 2747:1993 Pin R20. Yêu cầu kỹ thuật
127. TCVN 5926:1995 Cầu chảy hạ áp. Yêu cầu chung
128. TCVN 7997:2009 Cáp điện lực đi ngầm trong đất. Phương pháp lắp đặt
129. TCVN 3624-81 Các mối nối tiếp xúc điện. Quy tắc nghiệm thu và phương pháp thử
130. TCVN 4696-89 Sản phẩm kỹ thuật điện điện áp thấp. Yêu cầu về cách điện
131. TCVN 5170-90 Sứ cách điện kiểu xuyên điện áp đến 35 kV. Quy tắc nghiệm thu và phương pháp thử
132. TCVN 7447-4-41:2004 Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà. Phần 4-41: Bảo vệ an toàn. Bảo vệ chống điện giật
133. TCVN 5699-2-8:2002 An toàn đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự. Phần 2-8: Yêu cầu cụ thể đối với máy cạo râu, tôngđơ điện và các thiết bị tương tự
134. TCVN 2555:1992 Balat đèn huỳnh quang
135. TCVN 3878-83 Cầu chảy có dòng điện danh định đến 10A. Dãy dòng điện danh định
136. TCVN 5828:1994 Đèn điện chiếu sáng đường phố. Yêu cầu kỹ thuật chung
137. TCVN 4756-89 Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện
138. TCVN 4818-89 Máy điện quay. Tấm cách điện cổ góp. Dãy chiều dày
139. TCVN 7079-5:2002 Thiết bị điện dùng trong mỏ hầm lò. Phần 5: Thiết bị đổ đầy cát. Dạng bảo vệ "q"
140. TCVN 6479:2006 Balat dùng cho bóng đèn huỳnh quang dạng ống. Yêu cầu về tính năng
141. TCVN 2280-78 Động cơ điện không đồng bộ ba pha công suất từ 100 W trở lên. Phương pháp thử
142. TCVN 5412-91 Động cơ điện không đồng bộ hai pha loại điều khiển. Thông số cơ bản và yêu cầu kỹ thuật
143. TCVN 7079-19:2003 Thiết bị dùng trong mỏ hầm lò. Phần 19: Sửa chữa và đại tu thiết bị
144. TCVN 4699-89 Động cơ điện. Danh mục chỉ tiêu chất lượng
145. TCVN 6610-2:2000 Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V. Phần 2. Phương pháp thử nghiệm
146. TCVN 3816-83 Động cơ điện có công suất nhỏ dùng chung trong công nghiệp. Yêu cầu kỹ thuật
147. TCVN 5626:1991 Giấy cách điện. Yêu cầu kỹ thuật
148. TCVN 6611-9:2000 Tấm mạch in. Phần 9. Quy định kỹ thuật đối với tấm mạch in uốn được nhiều lớp có các điểm nối xuyên
149. TCVN 6951-1:2001 Aptômat tác động bằng dòng dư có bảo vệ quá dòng dùng trong gia đình và các mục đích tương tự (RCBO). Phần 1: Quy định chung
150. TCVN 1443-82 Điều kiện khí hậu của môi trường sử dụng sản phẩm kỹ thuật điện và vô tuyến điện tử
151. TCVN 1612-75 Các thử nghiệm ảnh hưởng của yếu tố khí hậu. Thử nghiệm nóng ẩm biến đổi chu kỳ
152. TCVN 2283-78 Máy biến áp hàn một pha. Yêu cầu kỹ thuật chung
153. TCVN 5431-91 Máy biến áp điện lực dầu thông dụng. Tải cho phép
154. TCVN 181-86 Mạng điện, các nguồn điện nối vào mạng điện và các thiết bị nhận năng lượng điện. Dãy điện áp định mức
155. TCVN 7919-2:2008 Vật liệu cách điện. Đặc tính độ bền nhiệt. Phần 2: Xác định đặc tính độ bền nhiệt của vật liệu cách điện. Chọn tiêu chí thử nghiệm
156. TCVN 5699-2-66:2006 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-66: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị gia nhiệt đệm nước
157. TCVN 4255-86 Sản phẩm kỹ thuật điện. Cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài, ký hiệu, phương pháp thử
158. TCVN 7995:2009 Điện áp tiêu chuẩn
159. TCVN 5699-2-61:2006 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-61: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị sưởi tích nhiệt dùng trong phòng
160. TCVN 6099-2:2007 Kỹ thuật thử nghiệm điện áp cao. Phần 2: Hệ thống đo
161. TCVN 5768:1993 Cầu dao điện áp trên 1000V
162. TCVN 7447-4-42:2005 Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà. Phần 4-42: Bảo vệ an toàn. Bảo vệ chống các ảnh hưởng về nhiệt
163. TCVN 4305:1992 Dây điện từ PVF
164. TCVN 6611-8:2000 Tấm mạch in. Phần 8. Quy định kỹ thuật đối với tấm mạch in uốn được một mặt và hai mặt có các điểm nối xuyên
165. TCVN 5851:1994 Thuỷ tinh cách điện kiểu đỡ điện áp từ 1 đến 35kV
166. TCVN 7917-1:2008 Dây quấn. Phương pháp thử nghiệm. Phần 1: Yêu cầu chung
167. TCVN 6306-3-1:1997 Máy biến áp điện lực. Phần 3/1: Mức cách điện và thử nghiệm điện môi. Khoảng cách ly bên ngoài trong không khí
168. TCVN 4822-89 Chổi than máy điện. Kích thước
169. TCVN 4255:2008 Cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài (mã IP)
170. TCVN 5699-2-80:2000 An toàn đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự. Phần 2-80. Yêu cầu cụ thể đối với quạt điện
171. TCVN 4904-89 Đui đèn huỳnh quang và đui stacte
172. TCVN 5699-2-30:2006 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-30: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị sưởi dùng trong phòng:
173. TCVN 5699-2-34:2007 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-34: Yêu cầu cụ thể đối với động cơ-máy nén:
174. TCVN 5064:1994/SĐ 1:1995 Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không
175. TCVN 6698-1:2000 Lõi cuộn cảm và biến áp dùng trong viễn thông. Phần 1: Quy định kỹ thuật chung
176. TCVN 6385:1998 Yêu cầu an toàn đối với các thiết bị điện tử và các thiết bị có liên quan, sử dụng điện mạng dùng trong gia đình và các nơi tương tự
177. TCVN 5699-2-15:2007 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-15: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị đun chất lỏng:
178. TCVN 5428-91 Máy biến áp điện lực. Phương pháp đo cường độ phóng điện cục bộ ở điện áp xoay chiều
179. TCVN 5699-2-24:2007 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-24: Yêu cầu cụ thể đối với tủ lạnh, tủ làm kem và làm nước đá:
180. TCVN 2330-78 Vật liệu cách điện rắn. Phương pháp xác định độ bền điện với điện áp xoay chiều tần số công nghiệp
181. TCVN 244-85 Máy phát điện đồng bộ có công suất đến 110 kW. Dãy công suất, dãy tốc độ quay và điện áp danh định
182. TCVN 5699-2-35:2007 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-35: Yêu cầu cụ thể đối với bình đun nước nóng nhanh:
183. TCVN 5699-2-21:2001 An toàn đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự. Phần 2-21: Yêu cầu cụ thể đối với bình đun nước nóng:
184. TCVN 7672:2007 Bóng đèn có balát lắp liền dùng cho chiếu sáng thông dụng. Yêu cầu về an toàn
185. TCVN 5699-2-37:2007 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-37: Yêu cầu cụ thể đối với chảo rán ngập dầu sử dụng điện dùng trong dịch vụ thương mại
186. TCVN 4164-85 Kết cấu cách điện của máy điện. Phương pháp xác định nhanh cấp chịu nhiệt
187. TCVN 6734:2000 Thiết bị điện dùng trong mỏ hầm lò. Yêu cầu an toàn về kết cấu và sử dụng
188. TCVN 5829:1994 Đèn điện chiếu sáng đường phố. Phương pháp thử
189. TCVN 7999-1:2009 Cầu chảy cao áp. Phần 1: Cầu chảy giới hạn dòng điện
190. TCVN 5699-2-45:2007 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-45: Yêu cầu cụ thể đối với dụng cụ gia nhiệt xách tay và các thiết bị tương tự
191. TCVN 6610-6:2000 Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V. Phần 6. Cáp dùng cho thang máy và cáp dùng cho các mối nối di động
192. TCVN 4757-89 Máy phát điện đồng bộ ba pha công suất lớn hơn 110 kW. Yêu cầu kỹ thuật chung
193. TCVN 7670:2007 Bóng đèn huỳnh quang hai đầu. Yêu cầu về tính năng
194. TCVN 5172-90 Cái cách điện. Yêu cầu độ bền điện của cách điện và phương pháp thử
195. TCVN 183-85 Công tắc, cầu dao. Dãy dòng điện danh định
196. TCVN 7079-11:2002 Thiết bị điện dùng trong mỏ hầm lò. Phần 11: An toàn tia lửa. Dạng bảo vệ "i"
197. TCVN 4759:1993 Sứ đỡ đường dây điện áp từ 1 đến 35 kV
198. TCVN 2048:1993 Ổ và phích cắm điện một pha
199. TCVN 6627-11:2008 Máy điện quay. Phần 11: Bảo vệ nhiệt
200. TCVN 4758-89 Máy phát điện đồng bộ công suất đến 110 kW. Yêu cầu kỹ thuật chung
201. TCVN 3621-81 Máy điện quay. Kích thước lắp đặt và ghép nối
202. TCVN 7540-2:2005 Động cơ điện không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc hiệu suất cao. Phần 2: Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng
203. TCVN 5409-91 Máy điện quay. Giá trị cho phép và phương pháp đánh giá độ rung
204. TCVN 6473:1999 Acquy kiềm sắt niken dùng cho mỏ hầm lò
205. TCVN 6479:1999 Balat dùng cho bóng đèn huỳnh quang dạng ống. Yêu cầu về tính năng
206. TCVN 5699-2-3:2006 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-3. Yêu cầu cụ thể đối với bàn là điện:
207. TCVN 6483:1999 Dây trần có sợi tròn xoắn thành các lớp đồng tâm dùng cho đường dây tải điện trên không
208. TCVN 5699-2-5:2005 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-5: Yêu cầu cụ thể đối với máy rửa bát
209. TCVN 4910-89 Thiết bị điện và thiết trí điện. Phương pháp thử điện áp cao
210. TCVN 5699-2-23:2000 An toàn đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự. Phần 2-23. Yêu cầu cụ thể đối với các thiết bị dùng để chăm sóc tóc hoặc da:
211. TCVN 4773-89 Sản phẩm cáp. Danh mục chỉ tiêu chất lượng
212. TCVN 4258-86 Máy điện quay. Ký hiệu quy ước các dạng kết cấu
213. TCVN 7697-1:2007 Máy biến đổi đo lường. Phần 1: Máy biến dòng
214. TCVN 5699-2-65:2003 Thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-65: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị làm sạch không khí
215. TCVN 4256-86 Sản phẩm kỹ thuật điện và vô tuyến điện tử. Thử chịu tác động của các yếu tố ngoài. Quy định chung
216. TCVN 4160-90 Khởi động từ làm việc ở điện áp đến 1000 V. Yêu cầu kỹ thuật chung
217. TCVN 5699-2-39:2007 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-39: Yêu cầu cụ thể đối với dụng cụ nấu đa năng bằng điện dùng trong dịch vụ thương mại
218. TCVN 7722-2-3:2007 Đèn điện. Phần 2: Yêu cầu cụ thể. Mục 3: Đèn điện dùng cho chiếu sáng đường phố
219. TCVN 4820-89 Giá chổi than máy điện. Cửa sổ. Kích thước
220. TCVN 6480-1:1999 Thiết bị đóng cắt dùng cho hệ thống điện cố định trong gia đình và các hệ thống điện tương tự. Phần 1. Yêu cầu chung
221. TCVN 2572-78 Biển báo an toàn về điện
222. TCVN 3664-81 Vật liệu cách điện rắn. Phương pháp xác định độ bền ẩm và độ bền nước
223. TCVN 2103:1994 Dây điện bọc nhựa PVC
224. TCVN 6627-1:2000 Máy điện quay. Phần 1: Thông số và tính năng
225. TCVN 5847-1994 Cột điện bê tông cốt thép ly tâm. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
226. TCVN 5699-1:2004 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 1: Yêu cầu chung:
227. TCVN 7996-1:2009 Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 1: Yêu cầu chung
228. TCVN 5926-3:2007 Cầu chảy hạ áp. Phần 3: Yêu cầu bổ sung đối với cầu chảy để người không có chuyên môn sử dụng (cầu chảy chủ yếu để dùng trong gia đình và các ứng dụng tương tự)
229. TCVN 7671-1:2007 Bóng đèn sợi đốt. Yêu cầu về an toàn. Phần 1: Bóng đèn có sợi đốt bằng vonfram dùng trong gia đình và chiếu sáng thông dụng tương tự
230. TCVN 6783:2000 Ngăn và bình acquy dùng cho hệ thống năng lượng quang điện. Yêu cầu chung và phương pháp thử nghiệm
231. TCVN 6612A:2000 Bổ sung lần thứ nhất cho TCVN 6612:2000. Ruột dẫn của cáp cách điện. Hướng dẫn về giới hạn kích thước của ruột dẫn tròn
232. TCVN 5144-90 Vật liệu gốm kỹ thuật điện. Phương pháp xác định độ bền uốn
233. TCVN 5699-2-53:2007 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-53: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị gia nhiệt dùng cho xông hơi
234. TCVN 6306-3:1997 Máy biến áp điện lực. Phần 3: Mức cách điện và thử nghiệm điện môi
235. TCVN 7922:2008 Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ
236. TCVN 6306-5:1997 Máy biến áp điện lực. Phần 5: Khả năng chịu ngắn mạch
237. TCVN 5143-90 Vật liệu gốm kỹ thuật điện. Phương pháp đo khối lượng riêng
238. TCVN 7079-1:2002 Thiết bị điện dùng trong mỏ hầm lò. Phần 1: Vỏ không xuyên nổ. Dạng bảo vệ "d"
239. TCVN 1615-75 Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện. Các thiết bị đóng cắt
240. TCVN 6611-2:2001 Tấm mạch in. Phần 2: Phương pháp thử
241. TCVN 7916-2:2008 Acqui khởi động loại chì-axit. Phần 2: Kích thước acqui, kích thước và đánh dấu đầu nối
242. TCVN 3234-79 Vật liệu cách điện rắn. Phương pháp xác định điện trở bằng điện áp một chiều
243. TCVN 4821-89 Giá chổi than kép máy điện. Kích thước lắp đặt và kích thước bao
244. TCVN 6099-3:2007 Kỹ thuật thử nghiệm điện áp cao. Phần 3: Định nghĩa và yêu cầu đối với thử nghiệm tại hiện trường
245. TCVN 5699-2-98:2003 Thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-98: Yêu cầu cụ thể đối với máy tạo ẩm
246. TCVN 5699-2-24:1998 An toàn đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự. Phần 2: Yêu cầu cụ thể đối với tủ lạnh, tủ đông lạnh thực phẩm và tủ đá:
247. TCVN 6188-1:1996 Ổ cắm và phích cắm dùng trong gia đình và các mục đích tương tự. Phần 1: Yêu cầu chung
248. TCVN 7655:2007 Dãy dòng điện tiêu chuẩn theo IEC
249. TCVN 1987:1994 Động cơ điện không đồng bộ ba pha rôto ngắn mạch có công suất từ 0,55 đến 90 kW
250. TCVN 6950-1:2001 Aptômat tác động bằng dòng dư không có bảo vệ quá dòng dùng trong gia đình và các mục đích tương tự (RCCB). Phần 1: Qui định chung
251. TCVN 2051-77 Đầu đèn điện. Kiểu và kích thước cơ bản
252. TCVN 4907-89 Đèn pha. Yêu cầu kỹ thuật
253. TCVN 7917-2:2008 Dây quấn. Phương pháp thử nghiệm. Phần 2: Xác định kích thước
254. TCVN 5432-91 Máy biến áp điện lực. Phương pháp thử độ bền điện của cách điện bằng điện áp xoay chiều tần số công nghiệp
255. TCVN 4815-89 Máy điện quay. Xác định mức ồn
256. TCVN 5699:1992 Dụng cụ điện sinh hoạt. Yêu cầu chung về an toàn và phương pháp thử:
257. TCVN 2103:1994/SĐ 1:1995 Dây điện bọc nhựa PVC
258. TCVN 6776:2005 Xăng không chì. Yêu cầu kỹ thuật
259. TCVN 6306-2:1997 Máy biến áp điện lực. Phần 2: Độ tăng nhiệt
260. TCVN 5324-91 Bóng đèn thủy ngân cao áp
261. TCVN 7722-2-2:2007 Đèn điện. Phần 2: Yêu cầu cụ thể. Mục 2: Đèn điện lắp chìm
262. TCVN 2329-78 Vật liệu cách điện rắn. Phương pháp thử. Điều kiện tiêu chuẩn của môi trường xung quanh và việc chuẩn bị mẫu
263. TCVN 5699-2-17:2006 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-17: Yêu cầu cụ thể đối với chăn, gối và các thiết bị gia nhiệt uốn được tương tự:
264. TCVN 5334-91 Thiết bị điện kho dầu và sản phẩm dầu. Quy phạm kỹ thuật an toàn trong thiết kế và lắp đặt
265. TCVN 7590-2-9:2007 Bộ điều khiển bóng đèn. Phần 2-9: Yêu cầu cụ thể đối với balát dùng cho bóng đèn phóng điện (không kể bóng đèn huỳnh quang)
266. TCVN 5699-2-27:2007 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-27: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị chiếu lên da bằng bức xạ cực tím và hồng ngoại:
267. TCVN 1613-75 Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện. Khái niệm chung. Ký hiệu chung
268. TCVN 7447-5-51:2004 Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà. Phần 5-51: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện. Quy tắc chung
269. TCVN 5699-1:1998 An toàn đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự. Phần 1: Yêu cầu chung:
270. TCVN 6613-1:2000 Thử nghiệm cáp điện trong điều kiện cháy. Phần 1: Thử nghiệm dây đơn hoặc cáp đơn cách điện ở trạng thái thẳng đứng
271. TCVN 5177:1993 Acquy chì dân dụng
272. TCVN 5699-2-28:2007 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-28: Yêu cầu cụ thể đối với máy khâu:
273. TCVN 5162-90 Bộ nguồn một chiều. Yêu cầu kỹ thuật chung
274. TCVN 5699-2-14:2007 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-14: Yêu cầu cụ thể đối với máy dùng cho nhà bếp:
275. TCVN 7079-0:2002 Thiết bị điện dùng trong mỏ hầm lò. Phần 0: Yêu cầu chung
276. TCVN 6610-1:2007 Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V. Phần 1: Yêu cầu chung
277. TCVN 7447-5-54:2005 Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà. Phần 5-54: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện. Bố trí nối đất, dây bảo vệ và dây liên kết bảo vệ
278. TCVN 4159-85 Rơle dòng điện nhiệt. Yêu cầu kỹ thuật
279. TCVN 6950-1:2007 Áptômát tác động bằng dòng dư, không có bảo vệ quá dòng, dùng trong gia đình và các mục đích tương tự (RCCB). Phần 1: Qui định chung
280. TCVN 4763-89 Cáp tần số thấp cách điện bằng polietilen và vỏ bằng nhựa hóa học. Yêu cầu kỹ thuật
281. TCVN 6627-14:2008 Máy điện quay. Phần 14: Rung cơ khí của một số máy điện có chiều cao tâm trục bằng 56 mm và lớn hơn. Đo, đánh giá và giới hạn độ khắc nghiệt rung
282. TCVN 7994-1:2009 Tủ điện đóng cắt và điều khiển hạ áp. Phần 1: Tủ điện được thử nghiệm điển hình và tủ điện được thử nghiệm điển hình từng phần
283. TCVN 7079-18:2003 Thiết bị điện dùng trong hầm lò. Phần 18: Đổ đầy chất bao phủ. Dạng bảo vệ "m"
284. TCVN 4691-89 Đèn điện chiếu sáng. Yêu cầu kỹ thuật chung
285. TCVN 5699-2-6:2004 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-6: Yêu cầu cụ thể đối với dãy bếp, ngăn giữ nóng, lò đặt tĩnh tại và các thiết bị tương tự
286. TCVN 7675-1:2007 Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể. Phần 1: Sợi dây đồng tròn tráng men Polyvinyl acetal, cấp chịu nhiệt 105
287. TCVN 7863:2008 Bóng đèn huỳnh quang một đầu đèn. Yêu cầu về tính năng
288. TCVN 4906-89 Đèn điện lắp sẵn. Yêu cầu kỹ thuật
289. TCVN 316-85 Máy phát điện đồng bộ có công suất từ 110 đến 1000 kW. Dãy công suất, dãy tốc độ quay và điện áp danh định
290. TCVN 7347:2003 Cáp hạ áp dùng cho phương tiện cơ giới đường bộ
291. TCVN 7675-3:2007 Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể. Phần 3: Sợi dây đồng tròn tráng men Polyeste, cấp chịu nhiệt 155
292. TCVN 1834:1994 Công tắc
293. TCVN 6099-3:1996 Kỹ thuật thử nghiệm điện áp cao. Phần 3: Thiết bị đo
294. TCVN 1623-87 Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện. Máy phóng điện và cầu bảo vệ
295. TCVN 5699-2-54:2002 An toàn đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự. Phần 2-54: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị làm sạch bề mặt có sử dụng chất lỏng
296. TCVN 6610-1:2000 Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V. Phần 1. Yêu cầu chung
297. TCVN 6447:1998 Cáp điện vặn xoắn cách điện bằng XLPE điện áp làm việc đến 0,6KV
298. TCVN 4697-89 Máy biến áp. Danh mục chỉ tiêu chất lượng
299. TCVN 6611-6:2000 Tấm mạch in. Phần 6. Quy định kỹ thuật đối với tấm mạch in cứng nhiều lớp
300. TCVN 6627-5:2008 Máy điện quay. Phần 5: Cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài nhờ thiết kế tích hợp (mã IP). Phân loại
301. TCVN 4760-89 Vật liệu gốm kỹ thuật điện. Phương pháp xác định giới hạn bền kéo
302. TCVN 7541-2:2005 Thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao. Phần 2: Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng
303. TCVN 315-85 Động cơ điện không đồng bộ ba pha có công suất từ 110 đến 1000 kW. Dãy công suất, dãy tốc độ quay và điện áp danh định
304. TCVN 5699-2-10:2007 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-10: Yêu cầu cụ thể đối với máy xử lý sàn và máy cọ rửa:
305. TCVN 2548-78 Sản phẩm kỹ thuật điện. Ghi nhãn. Yêu cầu chung
306. TCVN 1624-75 Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện. Nam châm điện
307. TCVN 6337:1998 Dây điện từ bằng đồng mặt cắt tròn, tráng poly seter (PEW) cấp chiụ nhiệt 155oC
308. TCVN 6434:1998 Khí cụ điện. Aptomat bảo vệ quá dòng dùng trong gia đình và các hệ thống tương tự
309. TCVN 5435-91 Máy biến áp điện lực. Phương pháp đo thông số điện môi của cách điện
310. TCVN 6306-2:2006 Máy biến áp điện lực. Phần 2: Độ tăng nhiệt
311. TCVN 6627-8:2000 Máy điện quay. Phần 8: Ghi nhãn đầu ra và chiều quay của máy điện quay
312. TCVN 7590-1:2006 Bộ điều khiển bóng đèn. Phần 1: Yêu cầu chung và yêu cầu an toàn
313. TCVN 5849:1994 Sứ cách điện đường dây kiểu treo
314. TCVN 6614-2-1:2008 ng
315. TCVN 5174-90 Máy cắt điện tự động dòng điện đến 6300 A, điện áp đến 1000 V. Phương pháp thử
316. TCVN 5631:1991 Băng dính cách điện. Phương pháp thử
317. TCVN 7540-1:2005 Động cơ điện không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc hiệu suất cao. Phần 1: Mức hiệu suất năng lượng tối thiểu
318. TCVN 5926-1:2007 Cầu chảy hạ áp. Phần 1: Yêu cầu chung
319. TCVN 6776:2000 Xăng không chì. Yêu cầu kỹ thuật
320. TCVN 5699-2-35:2001 An toàn đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự. Phần 2-35: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị đun nước nóng nhanh:
321. TCVN 7684:2007 Phụ kiện dùng cho bóng đèn. Balát dùng cho bóng đèn phóng điện (không kể bóng đèn huỳnh quang dạng ống). Yêu cầu về tính năng
322. TCVN 5699-2-51:2004 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-51: Yêu cầu cụ thể đối với bơm tuần hoàn đặt tĩnh tại dùng cho các hệ thống nước sưởi và nước dịch vụ
323. TCVN 5198-90 Sản phẩm kỹ thuật điện và vô tuyến điện tử. Thử tác động của các yếu tố ngoài. Thử tác động của nhiệt độ thấp
324. TCVN 4472:1993 Acquy chì khởi động
325. TCVN 6306-5:2006 Máy biến áp điện lực. Phần 5: Khả năng chịu ngắn mạch
326. TCVN 5064:1994 Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không
327. TCVN 2231-78 Máy điện quay. Xác định momen quán tính phần quay. Phương pháp thử
328. TCVN 5699-2-15:2000 An toàn đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự. Phần 2-15. Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị đun chất lỏng:
329. TCVN 3256-79 An toàn điện. Thuật ngữ và định nghĩa
330. TCVN 6571:1999 Công tơ điện xoay chiều kiểu tĩnh đo điện năng tác dụng (cấp chính xác 0,2 S và 0,5 S)
331. TCVN 7417-23:2004 Hệ thống ống dùng cho quản lý cáp. Phần 23: Yêu cầu cụ thể. Hệ thống ống mềm
332. TCVN 6610-3:2000 Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V. Phần 3. Cáp không có vỏ bọc dùng để lắp đặt cố định
333. TCVN 3189-79 Máy điện quay. Yêu cầu kỹ thuật chung
334. TCVN 5427-91 Máy biến áp điện lực. Thiết bị chuyển đổi đầu phân nhánh cuộn dây dưới tải. Yêu cầu kỹ thuật
335. TCVN 6611-3:2001 Tấm mạch in. Phần 3:Thiết kế và sử dụng tấm mạch in
336. TCVN 6611-10:2000 Tấm mạch in. Phần 10. Quy định kỹ thuật đối với tấm mạch in hai mặt có phần cứng và phần uốn được có các điểm nối xuyên
337. TCVN 7675-12:2007 Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể. Phần 12: Sợi dây đồng tròn tráng men Polyvinyn acetal, cấp chịu nhiệt 120
338. TCVN 6482:1999 Stacte chớp sáng dùng cho bóng đèn huỳnh quang
339. TCVN 7279-9:2003 Thiết bị dùng trong môi trường khí nổ. Phần 9: Phân loại và ghi nhãn
340. TCVN 5844:1994 Cáp điện lực điện áp đến 35kV. Yêu cầu kỹ thuật chung
341. TCVN 3190-79 Máy điện quay. Phương pháp thử chung
342. TCVN 4902-89 Sản phẩm kỹ thuật điện và vô tuyến điện tử. Thử chịu tác động của các yếu tố bên ngoài. Thử rơi tự do
343. TCVN 6627-2A:2001 Máy điện quay. Phần 2: Phương pháp thử nghiệm để xác định tổn hao và hiệu suất của máy điện quay (không kể máy điện dùng cho xe kéo). Đo tổn hao bằng phương pháp nhiệt lượng
344. TCVN 3817-83 Động cơ tụ điện không đồng bộ, roto ngắn mạch. Yêu cầu kỹ thuật chung
345. TCVN 7591:2006 Bóng đèn huỳnh quang một đầu. Quy định về an toàn
346. TCVN 6614-1-4:2000 Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vỏ bọc của cáp điện. Phần 1: Phương pháp áp dụng chung. Mục 4: Thử nghiệm ở nhiệt độ thấp
347. TCVN 7917-4:2008 Dây quấn. Phương pháp thử nghiệm. Phần 4: Đặc tính hoá
348. TCVN 5699-2-85:2005 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-85: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị hấp vải
349. TCVN 7862-2:2008 Dãy kích thước và dãy công suất đầu ra của máy điện quay. Phần 2: Số khung 355 đến 1000 và số mặt bích 1180 đến 2360
350. TCVN 6611-5:2000 Tấm mạch in. Phần 5. Quy định kỹ thuật đối với tấm mạch in cứng một mặt và hai mặt có các lỗ xuyên phủ kim loại
351. TCVN 6614-3-1:2000 Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vỏ bọc của cáp điện. Phần 3: Phương pháp riêng cho hợp chất PVC. Mục 1: Thử nghiệm nén ở nhiệt độ cao. Thử nghiệm tính kháng nứt
352. TCVN 182-65 Khí cụ điện dùng trong công nghiệp. Dãy dòng điện định mức
353. TCVN 6099-2:1996 Kỹ thuật thử nghiệm điện cao áp. Phần 2: Quy trình thử nghiệm
354. TCVN 5699-2-38:2007 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-38: Yêu cầu cụ thể đối với phên nướng và vỉ nướng bằng điện dùng trong dịch vụ thương mại
355. TCVN 3622-81 Máy điện quay. Dung sai các kích thước lắp đặt và ghép nối
356. TCVN 7541-1:2005 Thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao. Phần 1: Mức hiệu suất năng lượng tối thiểu
357. TCVN 5199-90 Sản phẩm kỹ thuật điện và điện tử. Thử tác động của các yếu tố ngoài. Thử tác động của nhiệt độ nâng cao
358. TCVN 6782:2000 Bộ điều khiển nạp dùng cho hệ quang điện. Chất lượng thiết kế và thử nghiệm điển hình
359. TCVN 6188-2-1:2008 Ổ cắm và phích cắm dùng trong gia đình và các mục đích tương tự. Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể đối với phích cắm có cầu chảy
360. TCVN 7592:2006 Bóng đèn có sợi đốt bằng vonfram dùng trong gia đình và chiếu sáng thông dụng tương tự. Yêu cầu chung về tính năng
361. TCVN 4816-89 Máy điện quay. Cổ góp và vành tiếp xúc. Kích thước đường kính
362. TCVN 3233-79 Vật liệu cách điện rắn. Phương pháp xác định độ thấm điện môi và tang của góc tổn hao điện môi
363. TCVN 5769:1993 Sứ máy biến áp điện lực điện áp đến 35kV
364. TCVN 3662-81 Thiết bị phân phối điện trọn bộ vỏ kim loại, điện áp đến 10 kV. Yêu cầu kỹ thuật
365. TCVN 6611-1:2001 Tấm mạch in. Phần 1: Quy định kỹ thuật chung
366. TCVN 6614-1-2:2000 Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vỏ bọc của cáp điện. Phần 1: Phương pháp áp dụng chung. Mục 2: Phương pháp lão hoá nhiệt
367. TCVN 7862-1:2008 Dãy kích thước và dãy công suất đầu ra của máy điện quay. Phần 1: Số khung 56 đến 400 và số mặt bích 55 đến 1080
368. TCVN 7675-8:2007 Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể. Phần 8: Sợi dây đồng tròn tráng men Polyesteimid, cấp chịu nhiệt 180
369. TCVN 3971-84 Điện năng. Mức chất lượng điện năng ở các thiết bị tiêu thụ điện năng nối vào lưới điện công dụng chung
370. TCVN 7998-1:2009 Cái cách điện dùng cho đường dây trên không có điện áp danh nghĩa lớn hơn 1000V. Phần 1: Cái cách điện bằng gốm hoặc thủy tinh dùng cho hệ thống điện xoay chiều. Định nghĩa, phương pháp thử nghiệm và tiêu chí chấp nhận
371. TCVN 1661-75 Phương pháp thử nấm mốc cho các sản phẩm kỹ thuật điện và điện tử
372. TCVN 6610-2:2007 Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V. Phần 2: Phương pháp thử
373. TCVN 5169:1993 Sứ xuyên điện áp từ 10 đến 35 kV. Yêu cầu kỹ thuật
374. TCVN 5699-2-63:2001 An toàn đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự. Phần 2-63: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị dùng để đun nóng chất lỏng và đun sôi nước dùng trong dịch vụ thương mại
375. TCVN 4166-85 Máy biến áp điện lực và máy kháng điện. Cấp bảo vệ
376. TCVN 5846:1994 Cột điện bê tông cốt thép ly tâm. Kết cấu và kích thước
377. TCVN 6627-2:2001 Máy điện quay. Phần 2: Phương pháp thử nghiệm để xác định tổn hao và hiệu suất của máy điện quay (không kể máy điện dùng cho xe kéo)
378. TCVN 7590-2-8:2006 Bộ điều khiển bóng đèn. Phần 2-8: yêu cầu cụ thể đối với balát dùng cho bóng đèn huỳnh quang
379. TCVN 1618-75 Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện. Đường dây thông tin liên lạc, dây dẫn, dây cáp, thanh cái và cách nối
380. TCVN 5699-2-40:2007 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-40: Yêu cầu cụ thể đối với bơm nhiệt, máy điều hoà không khí và máy hút ẩm
381. TCVN 5324:2007 Bóng đèn thuỷ ngân cao áp. Yêu cầu về tính năng
382. TCVN 5699-2-2:2007 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-2: Yêu cầu cụ thể đối với máy hút bụi và thiết bị làm sạch có hút nước
383. TCVN 5433-91 Máy biến áp điện lực. Phương pháp thử độ bền khi ngắn mạch
384. TCVN 5175:2006 Bóng đèn huỳnh quang hai đầu. Quy định về an toàn
385. TCVN 5699-2-56:2007 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-56: Yêu cầu cụ thể đối với máy chiếu và các thiết bị tương tự
386. TCVN 5173-90 Máy cắt điện tự động dòng điện đến 6300 A, điện áp đến 1000 V. Yêu cầu kỹ thuật chung
387. TCVN 6951-1:2007 Áptômát tác động bằng dòng dư có bảo vệ quá dòng dùng trong gia đình và các mục đích tương tự (RCBO). Phần 1: Qui định chung
388. TCVN 6614-3-2:2000 Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vỏ bọc của cáp điện. Phần 3: Phương pháp riêng cho hợp chất PVC. Mục 2: Thử nghiệm tổn hao khối lượng. Thử nghiệm độ ổn định nhiệt
389. TCVN 3193-79 Năng lượng học và điện khí hóa nền kinh tế quốc dân. Khái niệm cơ bản. Thuật ngữ và định nghĩa
390. TCVN 5699-2-13:2002 An toàn đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự. Phần 2-13: Yêu cầu cụ thể đối với chảo rán ngập dầu, chảo rán và các thiết bị tương tự:
391. TCVN 7675-27:2008 Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể. Phần 27: Sợi dây đồng hình chữ nhật có bọc giấy
392. TCVN 5699-2-56:2002 An toàn đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự. Phần 2-56: Yêu cầu cụ thể đối với máy chiếu và các thiết bị tương tự
393. TCVN 4912-89 Khí cụ điện điện áp đến 1000 V. Yêu cầu đối với kích thước lắp ráp
394. TCVN 6615-1:2000 Thiết bị đóng cắt dùng cho thiết bị. Phần 1: Yêu cầu chung
395. TCVN 6592-2:2000 Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp. Phần 2. Avtomat
396. TCVN 6627-7:2008 Máy điện quay. Phần 7: Phân loại các kiểu kết cấu, bố trí lắp đặt và vị trí hộp đầu nối (mã IM)
397. TCVN 6627-1:2008 Máy điện quay. Phần 1: Thông số đặc trưng và tính năng
398. TCVN 5699-2-88:2005 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-88: Yêu cầu cụ thể đối với máy tạo ẩm được thiết kế để sử dụng cùng với các hệ thống gia nhiệt, thông gió hoặc điều hoà không khí
399. TCVN 7675-2:2007 Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể. Phần 2: Sợi dây đồng tròn tráng men Polyuretan có thể hàn được, cấp chịu nhiệt 130, có lớp kết dính
400. TCVN 3725-82 Khí cụ điện điện áp tới 1000 V. Phương pháp thử
401. TCVN 5699-2-64:2007 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-64: Yêu cầu cụ thể đối với máy dùng cho nhà bếp sử dụng điện trong dịch vụ thương mại
402. TCVN 5699-2-29:2007 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-29: Yêu cầu cụ thể đối với bộ nạp acqui:
403. TCVN 5699-2-23:2007 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-23: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị dùng để chăm sóc da hoặc tóc:
404. TCVN 6778:2000 Xăng. Phương pháp xác định độ ổn định oxy hoá (phương pháp chu kỳ cảm ứng)
405. TCVN 4254-86 Máy điện quay. Cấp bảo vệ
406. TCVN 4761-89 Vật liệu gốm kỹ thuật điện. Phương pháp xác định giới hạn bền nén
407. TCVN 6099-1:2007 Kỹ thuật thử nghiệm điện áp cao. Phần 1: Định nghĩa chung và yêu cầu thử nghiệm
408. TCVN 7920-1:2008 Giấy xenlulô dùng cho mục đích điện. Phần 1: Định nghĩa và yêu cầu chung
409. TCVN 5429-91 Máy biến áp điện lực và máy kháng điện. Yêu cầu đối với độ bền điện của cách điện
410. TCVN 6099-1:1996 Kỹ thuật thử nghiệm điện áp cao. Phần 1: Định nghĩa chung và yêu cầu thử nghiệm
411. TCVN 3715-82 Trạm biến áp trọn bộ công suất đến 1000 kVA, điện áp đến 20 kV. Yêu cầu kỹ thuật
412. TCVN 7447-7-710:2006 Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà. Phần 7-710: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt. Khu vực y tế
413. TCVN 5699-2-41:2001 An toàn đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự. Phần 2-41: Yêu cầu cụ thể đối với máy bơm chất lỏng có nhiệt độ không quá 35oC
414. TCVN 4819-89 Máy điện quay. Giá chổi than. Yêu cầu kỹ thuật chung và phương pháp thử
415. TCVN 5699-2-4:2005 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-4: Yêu cầu cụ thể đối với máy vắt li tâm
416. TCVN 6612:2000 Ruột dẫn của cáp cách điện
417. TCVN 3232-79 Vật liệu cách điện dùng cho máy điện, máy biến áp và khí cụ điện. Phân cấp chịu nhiệt
418. TCVN 6592-1:2001 Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp. Phần 1: Qui tắc chung
419. TCVN 5699-2-3:2000 An toàn đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự. Phần 2-3. Yêu cầu cụ thể đối với bàn là điện:
420. TCVN 6481:1999 Đui đèn dùng cho bóng đèn huỳnh quang dạng ống và đui stacte
421. TCVN 5699-2-7:2006 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-7: Yêu cầu cụ thể đối với máy giặt
422. TCVN 184-85 Dây chảy, cầu chảy. Dãy dòng điện danh định
423. TCVN 6190:1999 Ổ cắm và phích cắm điện dùng trong gia đình và các mục đích tương tự. Kiểu và kích thước cơ bản
424. TCVN 1777-76 Đầu đèn điện dây tóc thông thường. Yêu cầu kỹ thuật
425. TCVN 6434-1:2008 Khí cụ điện. Áptômát bảo vệ quá dòng dùng trong gia đình và các hệ thống lắp đặt tương tự. Phần 1: Áptômát dùng cho điện xoay chiều
426. TCVN 4909:89 Sản phẩm kỹ thuật điện. Cấp chịu nhiệt của cách điện
427. TCVN 1551:1993 Bóng đèn điện nung sáng thông thường. Yêu cầu kỹ thuật
428. TCVN 7447-4-44:2004 Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà. Phần 4-44: Bảo vệ an toàn. Bảo vệ chống nhiễu điện áp và nhiễu điện từ
429. TCVN 5699-2-36:2006 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-36: Yêu cầu cụ thể đối với dãy bếp, lò, ngăn giữ nóng và phần tử giữ nóng dùng trong thương mại:
430. TCVN 7896:2008 Bóng đèn huỳnh quang compact. Hiệu suất năng lượng
431. TCVN 5699-2-14:2001 An toàn đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự. Phần 2-14: Yêu cầu cụ thể đối với máy dùng trong nhà bếp:
432. TCVN 4903-89 Sản phẩm kỹ thuật điện và vô tuyến điện tử. Thử chịu tác động của các yếu tố ngoài. Thử va đập
433. TCVN 1639-75 Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện. Kích thước, hình vẽ, ký hiệu
434. TCVN 4257-86 Sản phẩm kỹ thuật điện và vô tuyến điện tử. Thử chịu tác động của các yếu tố ngoài. Thử chịu tác động của bụi có nồng độ cao
435. TCVN 7417-1:2004 Hệ thống ống dùng cho quản lý cáp. Phần 1: Yêu cầu chung
436. TCVN 7883-8:2008 Rơle điện. Phần 8: Rơle điện nhiệt
437. TCVN 138-64 Axit sunfuric acquy
438. TCVN 5699-2-28:2002 An toàn đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự. Phần 2-28: Yêu cầu cụ thể đối với máy khâu:
439. TCVN 6306-1:2006 Máy biến áp điện lực. Phần 1: Quy định chung
440. TCVN 5935:1995 Cáp điện lực cách điện bằng chất điện môi rắn có điện áp danh định từ 1 kV đến 30 kV
441. TCVN 7674:2007 Balát điện tử được cấp điện từ nguồn xoay chiều dùng cho bóng đèn huỳnh quang dang ống. Yêu cầu về tính năng
442. TCVN 2215-77 Bình sứ cách điện dùng cho đường dây trần thông tin
443. TCVN 5278-90 Sản phẩm kỹ thuật điện và vô tuyến điện tử. Thử tác động của các yếu tố ngoài. Thử rung hình sin
444. TCVN 7999-2:2009 Cầu chảy cao áp. Phần 2: Cầu chảy giải phóng khí
445. TCVN 7998-2:2009 Cái cách điện dùng cho đường dây trên không có điện áp danh nghĩa lớn hơn 1000V. Phần 2: Cách điện kiểu treo và bộ cách điện dùng cho hệ thống điện xoay chiều. Định nghĩa, phương pháp thử nghiệm và tiêu chí chấp nhận
446. TCVN 7675-0-3:2008 Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể. Phần 0-3: Yêu cầu chung. Sợi dây nhôm tròn có tráng men
447. TCVN 5699-2-11:2002 An toàn đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự. Phần 2-11: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị làm khô có cơ cấu đảo:
448. TCVN 1988-77 Thiết bị điện làm việc ở điện áp đến 1000 V. Vỏ bao. Cấp bảo vệ
449. TCVN 2550-78 Ren tròn của đầu và đui đèn điện. Kích thước cơ bản
450. TCVN 4824-89 Chổi than máy điện. Phương pháp thử
451. TCVN 5699-2-43:2007 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-43: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị sấy khô quần áo và giá sấy khăn
452. TCVN 6188-2-1:2003 Ổ cắm và phích cắm dùng trong gia đình và các mục đích tương tự. Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể đối với phích cắm có cầu chảy
453. TCVN 5699-2-8:2007 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-8: Yêu cầu cụ thể đối với máy cạo râu, tông đơ điện và thiết bị tương tự
454. TCVN 5699-2-40:1998 An toàn đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự. Phần 2: Yêu cầu cụ thể đối với các bơm nhiệt, máy điều hoà không khí và máy hút ẩm
455. TCVN 7079-6:2002 Thiết bị điện dùng trong mỏ hầm lò. Phần 6: Thiết bị đổ đầy dầu. Dạng bảo vệ "o"
456. TCVN 1611-75 Các thử nghiệm ảnh hưởng của yếu tố khí hậu. Thử nghiệm nóng ẩm không đổi
457. TCVN 3259:1992 Máy biến áp và cuộn kháng điện lực. Yêu cầu về an toàn
458. TCVN 5699-2-44:2007 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-44: Yêu cầu cụ thể đối với máy l
459. TCVN 4436-87 Bóng đèn điện. Phương pháp đo các thông số điện và quang
460. TCVN 6306-3:2006 Máy biến áp điện lực. Phần 3: Mức cách điện và thử nghiệm điện môi và khoảng cách ly bên ngoài trong không khí
461. TCVN 5334:2007 Thiết bị điện kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ. Yêu cầu an toàn trong thiết kế, lắp đặt và sử dụng
462. TCVN 3724-82 Dụng cụ và thiết bị điện. Dòng điện danh định
463. TCVN 5175-90 Bóng đèn huỳnh quang
464. TCVN 5699-2-48:2007 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-48: Yêu cầu cụ thể đối với lò nướng, lò nướng bánh mỳ bằng điện dùng trong dịch vụ thương mại
465. TCVN 2049-77 Dấu hiệu điện áp
466. TCVN 7079-7:2002 Thiết bị điện dùng trong mỏ hầm lò. Phần 7: Tăng cường độ tin cậy. Dạng bảo vệ "e"
467. TCVN 5767:1993 Cầu chì điện áp trên 1000V
468. TCVN 4762-89 Cáp điện lực. Điện áp danh định
469. TCVN 6480-1:2008 Thiết bị đóng cắt dùng cho hệ thống lắp đặt điện cố định trong gia đình và các hệ thống tương tự. Phần 1: Yêu cầu chung
470. TCVN 2050-77 Tủ, bảng, hộp bằng kim loại. Vỏ, khung. Kích thước cơ bản
471. TCVN 5699-2-52:2007 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-52: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị vệ sinh răng miệng
472. TCVN 5628:1991 Tấm cách điện. Yêu cầu kỹ thuật:
473. TCVN 7675-0-1:2007 Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể. Phần 0-1: Yêu cầu chung. Sợi dây đồng tròn có tráng men
474. TCVN 6610-5:2007 Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V. Phần 5: Cáp (dây) mềm
475. TCVN 3661-81 Thiết bị phân phối điện, điện áp đến 500 V. Yêu cầu kỹ thuật
476. TCVN 7447-5-53:2005 Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà. Phần 5-53: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện. Cách ly, đóng cắt và điều khiển.
477. TCVN 6639:2000 Đui đèn xoáy ren eđison
478. TCVN 5434-91 Máy biến áp điện lực. Phương pháp thử phát nóng
479. TCVN 2746:1993 Pin R20. Phương pháp thử
480. TCVN 5171-90 Vật liệu kỹ thuật điện bằng gốm. Phân loại và yêu cầu kỹ thuật
481. TCVN 4823-89 Chổi than máy điện. Yêu cầu kỹ thuật chung
482. TCVN 1622-87 Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện. Nguồn sáng
483. TCVN 5630:1991 Băng dính cách điện. Yêu cầu kỹ thuật chung
484. TCVN 6306-11:2009 Máy biến áp điện lực. Phần 11: Máy biến áp kiểu khô
485. TCVN 7697-2:2007 Máy biến đổi đo lường. Phần 2: Máy biến điện áp kiểu cảm ứng
486. TCVN 7696:2007 Bóng đèn natri áp suất thấp. Yêu cầu về tính năng
487. TCVN 5430-91 Máy biến áp điện lực. Phương pháp thử độ bền điện của cách điện bên trong xung chuyển mạch
488. TCVN 6592-4-1:2001 Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp. Phần 4: Côngtắctơ và bộ khởi động động cơ. Mục 1: Côngtắctơ và bộ khởi động kiểu điện-cơ
489. TCVN 1620-75 Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện. Nhà máy điện và trạm điện trên sơ đồ cung cấp điện
490. TCVN 2282:1993 Cầu dao và cầu dao đảo chiều. Yêu cầu kỹ thuật chung
491. TCVN 5699-2-26:2002 An toàn đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự. Phần 2-26: Yêu cầu cụ thể đối với đồng hồ:
492. TCVN 6472:1999 Đèn cài mũ an toàn mỏ
493. TCVN 2216:1993 Bóng đèn điện nung sáng thông thường. Phương pháp thử
494. TCVN 5850:1994 Thuỷ tinh cách điện đường dây kiểu treo
495. TCVN 4900-89 Sản phẩm kỹ thuật điện và vô tuyến điện tử. Thử tác động của các yếu tố ngoài. Thử tác động của độ ẩm ở nhiệt độ cao trong chế độ không đổi
496. TCVN 1835:1994 Đui đèn điện
497. TCVN 5699-2-54:2007 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-54: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị làm sạch bề mặt dùng trong gia đình có sử dụng chất lỏng hoặc hơi nước
498. TCVN 4767-89 Đầu và đai cáp. Kích thước cơ bản
499. TCVN 5629:1991 Tấm cách điện. Phương pháp thử
500. TCVN 4817-89 Máy điện quay. Sự phối hợp chiều cao tâm trục, đường kính. Vành trượt và kích thước chổi than
501. TCVN 5699-2-29:2002 An toàn đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự. Phần 2-29: Yêu cầu cụ thể đối với bộ nạp acqui:
502. TCVN 7722-2-5:2007 Đèn điện. Phần 2: Yêu cầu cụ thể. Mục 5: Đèn pha
503. TCVN 7916-1:2008 Acqui khởi động loại chì-axit. Phần 1: Yêu cầu chung và phương pháp thử nghiệm
504. TCVN 5699-2-50:2007 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-50: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị nấu cách thuỷ bằng điện dùng trong dịch vụ thương mại
505. TCVN 327-69 Chiều cao trục quay của máy điện và các máy khác nối trực tiếp với máy điện. Kích thước
506. TCVN 2104-90 Dây lắp ráp, cách điện bằng chất dẻo dùng trong công nghiệp điện tử

Đây là những tiêu chuẩn cho dân điện.
Bác nào có những thắc mắc gì thì có thể tìm trên mạng về tham khảo ha.
Mình cũng đã tìm trên mạng nhưng 1 số tiêu chuẩn thì không tìm đượcthinkffffthinkffffthinkffff(chắc phải mua wa)
Chúc mọi người vui vẻ
:yoyo70::yoyo70::yoyo70:

khanhlinh
03-12-2010, 17:13
Đây 1 tập qui chuẩn nữa nè, rất cần thiết

http://www.data.webdien.com/free/download.php?file=8c90e9310aa77824c35b7a28ae4d986e

combui_viahe
29-12-2010, 11:41
Đây 1 tập qui chuẩn nữa nè, rất cần thiết

http://www.data.webdien.com/free/download.php?file=8c90e9310aa77824c35b7a28ae4d986e

Link die rồi bác ơi, up lại cho anh em đi bác

herrlee
09-02-2011, 14:22
Link vẫn down được đó bạn ơi!

thaihoangnhat79
15-03-2011, 10:19
Thank y

haipvpower
22-03-2011, 09:22
Chào các bác!
Có bác nào có quy định về đánh số thiết bị trong hệ thống điện không có thể gửi cho em được ko?
Xin thanks!

dinhtrung_le
27-03-2011, 12:48
cảm on bác nge.bác khá lắm e sẽ cố găng giống bác

xuan kt3
30-03-2011, 17:30
yêu chú mất thôi .hic.

thanhtdh2111
25-04-2011, 09:46
cam on bac nhieu

khanhlinh
25-04-2011, 11:20
Đánh số hệ thống điện : vào trang web BCT lấy qui trình điều độ hệ thống điện quốc gia và qui định đấu nối HTĐQG, có đủ hết

TRANVANHA
05-05-2011, 21:53
Chào cả nhà
mình là thành viên mới
Minh đang cần tiêu chuẩn thiết kế cột đèn chiếu sáng
bác nào có cho minh xin

chim sâu
07-05-2011, 10:38
:th_Yoyo02:cảm ơn các bác nhiều nha, các pác giỏi quá có các qui chuẩn hay gê.

chim sâu

ductrieu.dientu
09-05-2011, 08:12
thank!:yoyo70:

hunglinh2908
12-05-2011, 16:08
cac bac oi, bac nao co TCVN 7079-0:2002 hoac moi hon cho em xin . em cam on.
dia chi mail cua em: letienhl@gmail.com

BINBIN2008
30-05-2011, 13:40
Cám ơn bài viết rất hay
bạn nào có tiêu chuẩn về thiết kế điện và quy ước vẽ các ký hiệu trên sơ đồ điện làm ơn post cho mọi người xem với. Cám ơn nhiều.

hunglinh2908
31-05-2011, 12:57
co chút ít tài liệu về mạch các bạn xem và đánh giá nhé
Bài 3:
ĐỌC – PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH
‡ Các ký hiệu trong sơ đồ mạch
‡ Mạch điều khiển bán tự động
‡ Mạch điều khiển tự động dùng rơle
‡ Mạch ứng dụng
‡ Vẽ mạch trên máy tính
Biên soạn: Nguyễn Tấn Đời
ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM9/19/2009 ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH 2
1. Ký hiệu trong mạch điều khiển9/19/2009 ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH 3
1. Ký hiệu trong mạch điều khiển9/19/2009 ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH 4
1. Ký hiệu trong mạch điều khiển9/19/2009 ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH 5
1. Ký hiệu trong mạch động lực9/19/2009 ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH 6
2. Mạch điều khiển bán tự động
‡ Mạch khởi động động cơ 3 pha
‡ Mạch bơm nước
‡ Mạch đảo chiều quay trực tiếp động cơ 3 pha
‡ Mạch giới hạn hành trình và đảo chiều động
cơ 3 pha
‡ Mạch chuyển đổi Y/Δ bằng nút nhấn
‡ Mạch mở máy tuần tự 2 động cơ
‡ Mạch mở máy tuần tự 3 động cơ9/19/2009 ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH 7
Mạch khởi động động cơ 3 pha9/19/2009 ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH 8
Mạch bơm nước9/19/2009 ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH 9
Mạch đảo chiều trực tiếp
động cơ 3 pha9/19/2009 ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH 10
Mạch giới hạn hành trình và đảo chiều
động cơ 3 pha9/19/2009 ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH 11
Mạch chuyển đổi Y/Δ bằng nút nhấn9/19/2009 ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH 12
Mạch mở máy tuần tự 2 động cơ9/19/2009 ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH 13
Mạch mở máy tuần tự 3 động cơ9/19/2009 ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH 14
3. Mạch điều khiển tự động
‡ Mạch khởi động động cơ theo thời gian
‡ Mạch tự động đổi chiều quay
‡ Mạch định giờ tắt động cơ
‡ Mạch tuần tự mở tắt 2 động cơ
‡ Mạch tuần tự mở tắt 3 động cơ9/19/2009 ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH 15
Mạch khởi động chậm động cơ
K29/19/2009 ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH 16
Mạch tự động đổi chiều quay9/19/2009 ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH 17
Mạch tự động tắt động cơ9/19/2009 ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH 18
Mạch tuần tự 2 động cơ9/19/2009 ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH 19
Mạch tuần tự 3 động cơ9/19/2009 ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH 20
Mạch tự động đổi chiều quay9/19/2009 ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH 21
4. Mạch cửa 3 chế độ
‡ Điều khiển cửa bằng động cơ 3 pha
‡ Sử dụng 2 contactor
‡ K3 điều khiển quay phải – mở cửa
‡ K4 điều khiển quay trái – đóng cửa
‡ Vị trí cuối của cửa xác định bằng công tắc
hành trình để ngắt mạch động cơ
‡ Đèn báo hiệu cửa đang hoạt động9/19/2009 ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH 22
Sơ đồ hệ thống9/19/2009 ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH 23
Hoạt động
‡ Lựa chọn bằng công tắc 3 vị trí
‡ Chế độ tự động:
„ Công tắc chuyển sang chế độ tự động
„ Ấn các nút tương ứng
‡ Chế độ tay: (nút dừng không hoạt động)
„ Công tắc chuyển sang chế độ tay
„ Ấn và giữ các nút tương ứng
‡ Chế độ dừng: chuyển công tắc sang chế
độ dừng9/19/2009 ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH 24
Mạch động lực9/19/2009 ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH 25
Mạch điều khiển9/19/2009 ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH 26
4. Mạch điều khiển băng tải
‡ Công tắc hành trình S1 cho biết xe đã vào vị trí
(báo hiệu bằng đèn H1)
‡ Trình tự đóng mạch: M3→M2→M1→Val Y
nút nhấn: S9 →S7 →S5 →S3
‡ Trình tự ngắt mạch: Val Y →M1→M2→M3
nút nhấn: S3 →S5 →S7 →S9
‡ Công tắc S0 ngắt mạch tức thời
‡ Khi có thiết bị quá tải phải ngắt toàn mạch
‡ Công tắc S10 tác dụng bỏ các điều kiện đóng
mạch tuần tự và bảo vệ động cơ sửa chữa9/19/2009 ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH 27
Sơ đồ hệ thống9/19/2009 ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH 28
Mạch động lực9/19/2009 ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH 29
Mạch điều khiển9/19/2009 ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH 30
5. Vẽ mạch trên máy tính
‡ Sử dụng phần mềm CADe_SIMU
‡ Vẽ sơ đồ mạch điều khiển
‡ Vẽ sơ đồ mạch động lực

datnguyen84
03-06-2011, 10:02
thank các bác nhiều
:yoyo70:

mrboot
16-06-2011, 13:12
sao e down mà toàn bị lỗi 404 thế ạaaaaa:yoyo66:

lbthanh
22-06-2011, 11:14
Các bác ơi em đang rất cần TCVN 6610-1-2007 (IEC 60277-2), bác nào có cho em xin với, em xin chân thành cảm ơn

lbthanh@cett.com.vn; lbthanh.cett@gmail.com

osaolaithe
09-07-2011, 10:15
nhiều tiêu chuẩn như thế.
mà sao pak ko cho anh em cai links. chán bác DK quá

thuongtg
13-07-2011, 11:44
thanks!

gold01
13-07-2011, 14:58
nói thì chuẩn không cần chỉnh, có thể bổ xung thôi

minhhieu1010
14-07-2011, 19:50
cảm ơn đại ca nhiều, bài này rất cần cho em.:yoyo70:

13havanmao
15-07-2011, 20:46
Trong
trong này là liệt kê các loại quy chuẩn chứ thực chất có nhiều quy chuẩn đã được thay mới ( tức đã bỏ rùi)

caohanhksd
18-07-2011, 09:28
cảm ơn các bác nhé

dolabiko
20-07-2011, 14:16
Trong
trong này là liệt kê các loại quy chuẩn chứ thực chất có nhiều quy chuẩn đã được thay mới ( tức đã bỏ rùi)

Đúng thế.
Xem tại: http://www.tcvn.gov.vn/media/banhanhTC/2669kcm2008.pdf

tuanpro8x
03-08-2011, 16:01
Hay quá. Thanks bạn nhiều nha:yoyo70::yoyo70:
down về rồi nhưng dài quá để lúc khác đọc vậy :khi505::khi505:

cuong_pcbadinh
14-08-2011, 23:22
Hay that,nganh minh co nhieu nguoi tam huyet dua thong tin len ca nha duoc nho.Thay mat anh em cam on bac nhieu

tuphp
17-08-2011, 20:55
ui sao mà lắm TC thế,bài vở chưa xong mà gậm thêm mớ TC này chắc em chết mất. dù sao vẫn thank bác nhiều lắm lắm,em sẽ cố gắng đọc hết để giỏi như các bác.hee

thanhnghi8888
26-08-2011, 18:32
cám ơn bác Tuấn ! anh em chúng ta làm việc cố gắng tuân thủ theo nguyên tắc nhé.:th_Yoyo02:

quinguyen2009
27-08-2011, 09:09
Cam on nhieu nhe

nguyenquoccuong
31-08-2011, 16:38
quy định quan trọng của dân điện??
thanks !1

hainguyenvan289
05-09-2011, 21:46
tham gia webdien biết thêm nhiều điều cần thiết nhỉ mấy bác! he

shinichi_kudo
09-09-2011, 08:44
có ai có tiêu chuẩn về dây cáp điện cho mình nhé.càng nhiều càng tốt.mail của mình là vanngocdh2vmu@gmail.com.cảm ơn mọi người nhìu!

ngocsecret0
13-09-2011, 10:18
co chút ít tài liệu về mạch các bạn xem và đánh giá nhé
Bài 3:
ĐỌC – PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH
‡ Các ký hiệu trong sơ đồ mạch
‡ Mạch điều khiển bán tự động
‡ Mạch điều khiển tự động dùng rơle
‡ Mạch ứng dụng
‡ Vẽ mạch trên máy tính
Biên soạn: Nguyễn Tấn Đời
ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM9/19/2009 ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH 2
1. Ký hiệu trong mạch điều khiển9/19/2009 ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH 3
1. Ký hiệu trong mạch điều khiển9/19/2009 ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH 4
1. Ký hiệu trong mạch điều khiển9/19/2009 ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH 5
1. Ký hiệu trong mạch động lực9/19/2009 ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH 6
2. Mạch điều khiển bán tự động
‡ Mạch khởi động động cơ 3 pha
‡ Mạch bơm nước
‡ Mạch đảo chiều quay trực tiếp động cơ 3 pha
‡ Mạch giới hạn hành trình và đảo chiều động
cơ 3 pha
‡ Mạch chuyển đổi Y/Δ bằng nút nhấn
‡ Mạch mở máy tuần tự 2 động cơ
‡ Mạch mở máy tuần tự 3 động cơ9/19/2009 ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH 7
Mạch khởi động động cơ 3 pha9/19/2009 ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH 8
Mạch bơm nước9/19/2009 ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH 9
Mạch đảo chiều trực tiếp
động cơ 3 pha9/19/2009 ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH 10
Mạch giới hạn hành trình và đảo chiều
động cơ 3 pha9/19/2009 ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH 11
Mạch chuyển đổi Y/Δ bằng nút nhấn9/19/2009 ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH 12
Mạch mở máy tuần tự 2 động cơ9/19/2009 ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH 13
Mạch mở máy tuần tự 3 động cơ9/19/2009 ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH 14
3. Mạch điều khiển tự động
‡ Mạch khởi động động cơ theo thời gian
‡ Mạch tự động đổi chiều quay
‡ Mạch định giờ tắt động cơ
‡ Mạch tuần tự mở tắt 2 động cơ
‡ Mạch tuần tự mở tắt 3 động cơ9/19/2009 ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH 15
Mạch khởi động chậm động cơ
K29/19/2009 ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH 16
Mạch tự động đổi chiều quay9/19/2009 ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH 17
Mạch tự động tắt động cơ9/19/2009 ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH 18
Mạch tuần tự 2 động cơ9/19/2009 ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH 19
Mạch tuần tự 3 động cơ9/19/2009 ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH 20
Mạch tự động đổi chiều quay9/19/2009 ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH 21
4. Mạch cửa 3 chế độ
‡ Điều khiển cửa bằng động cơ 3 pha
‡ Sử dụng 2 contactor
‡ K3 điều khiển quay phải – mở cửa
‡ K4 điều khiển quay trái – đóng cửa
‡ Vị trí cuối của cửa xác định bằng công tắc
hành trình để ngắt mạch động cơ
‡ Đèn báo hiệu cửa đang hoạt động9/19/2009 ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH 22
Sơ đồ hệ thống9/19/2009 ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH 23
Hoạt động
‡ Lựa chọn bằng công tắc 3 vị trí
‡ Chế độ tự động:
„ Công tắc chuyển sang chế độ tự động
„ Ấn các nút tương ứng
‡ Chế độ tay: (nút dừng không hoạt động)
„ Công tắc chuyển sang chế độ tay
„ Ấn và giữ các nút tương ứng
‡ Chế độ dừng: chuyển công tắc sang chế
độ dừng9/19/2009 ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH 24
Mạch động lực9/19/2009 ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH 25
Mạch điều khiển9/19/2009 ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH 26
4. Mạch điều khiển băng tải
‡ Công tắc hành trình S1 cho biết xe đã vào vị trí
(báo hiệu bằng đèn H1)
‡ Trình tự đóng mạch: M3→M2→M1→Val Y
nút nhấn: S9 →S7 →S5 →S3
‡ Trình tự ngắt mạch: Val Y →M1→M2→M3
nút nhấn: S3 →S5 →S7 →S9
‡ Công tắc S0 ngắt mạch tức thời
‡ Khi có thiết bị quá tải phải ngắt toàn mạch
‡ Công tắc S10 tác dụng bỏ các điều kiện đóng
mạch tuần tự và bảo vệ động cơ sửa chữa9/19/2009 ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH 27
Sơ đồ hệ thống9/19/2009 ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH 28
Mạch động lực9/19/2009 ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH 29
Mạch điều khiển9/19/2009 ĐỌC - PHÂN TÍCH VÀ VẼ MẠCH 30
5. Vẽ mạch trên máy tính
‡ Sử dụng phần mềm CADe_SIMU
‡ Vẽ sơ đồ mạch điều khiển
‡ Vẽ sơ đồ mạch động lực


Bác có tài liệu cụ thể k? Share lên cho anh em đọc với. Thanks.

mr.locceo
13-09-2011, 17:37
thanks. hihihi
+++---o0o---+++
thanks

lelamvt
14-09-2011, 21:50
cam on ban rat nhieu. Nhung minh phai tim tai lieu do o dau day ? Chi minh nha. Y! : thaiylamvt@yahoo.com

tuongute
17-09-2011, 07:53
cảm ơn anh nhiều

Longvt
25-09-2011, 18:09
thanks!!!

TQCSI VIET NAM
28-09-2011, 16:25
Chào các anh chị.
Em có tiêu chuẩn ISO 9001:2008 về Hệ thống Quản lý Chất lượng đối với lĩnh vực điện cũng rất quan tâm hiện nay đó ạ.
Anh chị quan tâm có thể liên hệ với em Ms. Hải 0934 539 396

minhduchuynh80
30-09-2011, 11:13
Chao cac bac nhe!Bac nao co cac qui dinh ve thoi gian thi nghiem he thong bao ve tram 110kV va qui dinh bao ve may bien ap 110kV thi cho em với!Địa chi mail cua em: minhduchuynh@gmail.com. Cam ơn may bac nhieu!

tuphp
30-09-2011, 15:40
Chao cac bac nhe!Bac nao co cac qui dinh ve thoi gian thi nghiem he thong bao ve tram 110kV va qui dinh bao ve may bien ap 110kV thi cho em với!Địa chi mail cua em: minhduchuynh@gmail.com. Cam ơn may bac nhieu!

Bạn vui lòng nói rõ hơn và nên viết bằng tiếng việt có dấu.
Bạn viết không có dấu nên không biết bạn cần gì để giúp cả. Mình có nhiều tài liệu về relay nhưng không biết bạn cần gì để share cả.jkkjk

manhlx
04-10-2011, 12:37
thank pak na

phongacecook
27-10-2011, 14:10
Cam on.

truongle
04-11-2011, 16:13
Bác nào có TCXD:16-1986 đuôi PDF cho em xin!
Cảm ơn!:khi505: lính mới

duong dai ca
09-11-2011, 15:53
thanks!
Thank bác, mong bác co nhiềucais hơn nữa cho anh em học hỏi.

khoidien13
15-11-2011, 17:40
cho em hỏi sơ đồ mạch điều khiển giới hạn hành trình đảo chiều quay gián tiếp với

son_khe_tiep
30-11-2011, 08:10
Cảm ơn đã "up" cái này cho anh em. tôi đang cần rất cảm ơn! ...chúc ngày mới vui vẻ.
love

nutan
02-12-2011, 13:52
Các anh chị có tài liệu về TCVN 6306-3 hay IEC 60076-3 share giúp em với nhé. Em đang cần gấp gấp lắm lắm. Anh chị nào có gửi mail giúp em nhé: anthanh16@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn các anh chị.

hoangthuan_hd
11-12-2011, 21:25
hix nhiều t/c vậy cơ ak` giờ em mới bít đến hihi thank bác nhé :yoyo70:

combui_viahe
15-12-2011, 09:47
Bác nào có TCXD:16-1986 đuôi PDF cho em xin!
Cảm ơn!:khi505: lính mới

gửi bác tiêu chuẩn 16-1986
http://www.mediafire.com/?v2s4u15k30cscm3
+++---o0o---+++

Các anh chị có tài liệu về TCVN 6306-3 hay IEC 60076-3 share giúp em với nhé. Em đang cần gấp gấp lắm lắm. Anh chị nào có gửi mail giúp em nhé: anthanh16@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn các anh chị.

gửi bác tiêu chuẩn 60076-3
http://www.mediafire.com/?mjgqc5e6tdkgpc6

phamhung
19-12-2011, 19:50
Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện.
Bộ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện sau:
- Tập 5 Kiểm định trang thiết bị hệ thống điện
Ký hiệu: QCVN QTĐ-5: 2009/BCT
- Tập 6 Vận hành, sửa chữa trang thiết bị hệ thống điện
Ký hiệu: QCVN QTĐ-6: 2009/BCT
- Tập 7 Thi công các công trình điện
Ký hiệu: QCVN QTĐ-7: 2009/BCT
(Các tập 1, 2, 3, 4 đã được ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quy phạm trang bị điện).

miendatviethdt
29-12-2011, 08:38
Bác có file tài liệu về các tiêu chuẩn này thì gửi cho mình cái file tải về đọc làm tài liệu tham khảo với nhé!
giờ mà tìm cái tài liệu này trên mạng lẻ tẻ tìm lòi con mắt luôn,hic.

phamhung
29-12-2011, 19:09
Bác có địa chỉ mail tui gởi hết cho.Đưa lên nhìu quá.

motminh2410
30-12-2011, 21:23
CAM ON NHE':yoyo70:

DOLONGQUYDAO
10-01-2012, 14:20
Mấy cái trên gọi là tiêu chuẩn chat mấy khi sử dụng. Mình gửi kèm cho mấy bạn Qui chuẩn quốc gia kỹ thuật điện kèm theo nhé. Gửi trước 02 bộ chủ lực cho các bạn xài Download Link:
http://www.data.webdien.com/free/download.php?file=928d5b574900653c005d6d68d58b63f3 ; Download Link:
http://www.data.webdien.com/free/download.php?file=d0bd1998abaef95c77e94506115490b2 ;
Download Link:
http://www.data.webdien.com/free/download.php?file=c04ca2c6c786ed90f00dbd5a6b8dd3e9
http://www.data.webdien.com/free/download.php?file=4d93a8cc601b5d89d7122cd032d5880c
Hô hô đây là bảo bối dọa gà của mấy anh Điện lực để thiết kế vận hành.
Lần sau minh up lên tiếp tập 5;6;7

DOLONGQUYDAO
10-01-2012, 15:27
huhu. sao ko ai cám ơn cả trời, mới gia nhập buồn quá hihi

trongdaind
09-02-2012, 12:30
cảm ơn bạn nhá hihihi

DOLONGQUYDAO
13-02-2012, 14:35
cho tui xin cai phạn 5 di ban oi -

Đã có 5;6;7;8 rồi nhé

combui_viahe
14-02-2012, 12:39
cho tui xin cai phạn 5 di ban oi -

Phía trên có kìa bạn

DOLONGQUYDAO
14-02-2012, 16:08
Phía trên có kìa bạn

các phần 5;6;7;8 mình tạo thành chủ đề riêng đã gửi rồi

locdc07
24-02-2012, 12:19
Cám ơn, cũng đang cần!!:1:

hoctap092
24-02-2012, 23:38
thank

tancuongskv
26-02-2012, 11:38
ok! thanks

tap_cach_quen
01-03-2012, 17:02
Thank bác

electricshocker
05-03-2012, 18:46
nhìu tiêu chuẩn quá nhớ sao nổi ta

nguy3ntuhj3p
08-03-2012, 08:38
hic..,,thanks bác

quoccute
11-03-2012, 06:37
cám ơn!

thang duong
11-03-2012, 23:39
thaks!

sonvt444
16-03-2012, 14:15
Thanks !

DUYCUONG
17-03-2012, 18:50
Thánh may bac

harrypotter91
18-03-2012, 14:10
dài qá

cakinh
18-03-2012, 19:54
Thank

hph
20-03-2012, 10:59
Thanks bác nhé, đang kiếm cái này

gailangchoi
21-03-2012, 10:33
thanks

osama
21-03-2012, 15:59
Thanks!

thanhdkt
26-03-2012, 08:53
bạn nào có tiêu chuẩn thiết kế lưới điện cho mình chia xẻ vói.
thanks.

hoangtuan150985
26-03-2012, 18:56
ộng tại nơi làm việc và đảm bảo an toàn cho cộng đồng.
b) Huấn luyện kiến thức cần thiết về công tác an toàn cho người lao động theo quy định của pháp luật.
c) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện đầy đủ các biện p

ducquynh56
01-04-2012, 21:17
cảm ơn bác!

minhct2910
16-04-2012, 23:58
Thanks nhiều!

minhct2910
17-04-2012, 00:20
cảm ơn bác dk_spkt04 nhiều mình đang cần 1 số tiêu chuẩn. hihi.

vptedu
17-04-2012, 09:30
Nếu bạn nào chưa tải được thì send địa chỉ mail qua: vptcenter@gmail.com mình gửi cho nhé. Tên file của mình là: QCVN01.2008.BCT _ Quy chuan ky thuat ve an toan dien.doc
Bản word hẳn hoi.

dongsam1
24-04-2012, 13:36
thanks bạn.
có thể cho một số link để down một số tiêu chuẩn không. đây chỉ giới thiệu không tìm thấy đường links

truonght2
02-05-2012, 10:01
Thanks.
Em đang cần môt số tcvn: tcvn 6627-1:2008; tcvn 1985:1994; tcvn 1984:1994; tcvn 1987:1994; tcvn 5174:1990. bác nào có tc nào cho em xjn vs ạk. Em xjn cảm ơn và hậu tạ
Email của em: truonght2@gmail

vanthanh
11-05-2012, 15:13
Ai co tieu chuan IEC 60137-2008 ve su bien ap, share cho minh nhe.Cam on truoc.

contuanloc
13-05-2012, 10:16
cảm ơn các bác nhiều:1:

esdc
25-05-2012, 08:34
Bác nào có TCVN 6434-1:2008, Tiêu chuẩn thí nghiệm các thiết bị hạ thế Áttomat, khởi động từ ... cho em xin với! em cảm ơn nhiều!

hoaibao17
25-05-2012, 12:15
bạn có thể cho file tiêu chuẩn IEC k? Thanks

trungktat
07-06-2012, 16:09
mình đang rất cần TCVN 5587: 2008 để thử nghiệm các dụng cụ an toàn điện cho công nhân công ty mình sử dụng, anh em nào có cho mình cám ơn rất nhiều.

phanoanh7888
02-07-2012, 11:39
nhiều quá nhớ sao nổi

gogo.cnnl
02-07-2012, 21:54
thanks các bác nhiều nha ....love

qn8800x65bgvn
02-07-2012, 22:02
lắp mạng quận đống đa lắp mạng ở tại tại cáp quang internet ở đăng ký đăng ký adst ftth lắp đặt mạng lắp mạng ở ở

duongthi
03-07-2012, 12:30
Dear all:
Định nghĩa Tiêu chuẩn, Qui chuẩn là gì , Áp dụng ra sao ? các bác cho ý kiến nhé.

phantoandhdi3
23-07-2012, 15:02
Thats 's good!

HungEEE
27-07-2012, 10:19
nhìn mà nhứt cả mắt,nhưng dù sao cũng thank bác hehe

hungcuong5
01-08-2012, 12:13
Chào các bạn. Thầy tự giơi thiệu là Thầy Vũ Hùng Cường, chủ nhiệm Lớp chuyên đề THIẾT KẾ ĐIỆN HỢP CHUẨN, do TT Điện tử Máy tính, Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM tổ chức đây!!!!!!!

Theo Thầy, trong hàng ngàn tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế hiện hành, các tiêu chuẩn sau đây là rất quan trọng cho người thiết kế, giám sát và thi công các công trình Lắp đặt Điện:

* Các tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam:

TCVN 7447: 2005-2010: Hệ thống Lắp đặt Điện của các Toà nhà;
- TCXDVN 394: 2007: TK Lắp đặt Trang thiết bị Điện trong các CT Xây dựng – Phần An toàn Điện;
- QCVN QTĐ-8:2010/BCT: Quy chuẩn Kỹ thuật Điện hạ áp;
- TCVN 7114-1,3:2008: Chiếu sáng nơi làm việc Trong nhà, CS An toàn và bảo vệ Ngoài nhà;
- TCXDVN 253:2001: Lắp đặt thiết bị Chiếu sáng cho các Công trình Công nghiệp;
- TCXDVN 333:2005: Chiếu sáng nhân tạo Bên ngoài các CT Công cộng và KT Hạ tầng Đô thị;
- TCXDVN 259:2001: Chiếu sáng nhân tạo Đường, Đường phố, Quãng trường đô thị;
- TCXDVN 46:2007: Chống sét cho các Công trình Xây dựng;
- TCVN 8071:2009: Công trình Viễn thông – Quy tắc thực hành Chống sét và Tiếp đất.
................và một số tiêu chuẩn chuyên biệt khác,......

Nếu có tham gia công trình có yếu tố nước ngoài, nên cần tham khảo đối chiếu thêm các Tiêu chuẩn Quốc tế của:

* Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế IEC:
- IEC 60364:2009 – Electrical Installations of Buildings (Hệ thống Lắp đặt Điện của các Tòa nhà).
- IEC 62305:2010 – Protection against Lightning (Bảo vệ Chống sét).
* Ủy ban Quốc tế về Chiếu sáng CIE:
- CIE S008/E:2001 (ISO 8995-1:2002) – Lighting of Indoor work places
(Chiếu sáng nơi làm việc Trong nhà) .
- CIE S015/E:2005 (ISO 8995-2:2005) – Lighting of work places – Part 2: Outdoor
(Chiếu sáng nơi làm việc – Phần 2: Ngoài nhà) .
* Viện Tiêu chuẩn Anh BSI:
- BS 7671:2008 – Requirements for Electrical Installations (Yêu cầu cho Hệ thống Lắp đặt Điện).
* Hội Phòng chống Cháy Quốc Gia Mỹ NFPA:
- NFPA 70:2011 – National Electrical Code (Quy chuẩn Điện Quốc gia).
- NFPA 780:2008 – Standard of Lightning Protection Systems (Tiêu chuẩn Hệ thống Chống sét).
Và một số tiêu chuẩn Quốc tế quan trọng khác….

Thầy Vũ Hùng Cường,

0983809620

cuvo
01-08-2012, 13:01
Chào các bạn. Thầy tự giơi thiệu là Thầy Vũ Hùng Cường, chủ nhiệm Lớp chuyên đề THIẾT KẾ ĐIỆN HỢP CHUẨN, do TT Điện tử Máy tính, Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM tổ chức đây!!!!!!!

Theo Thầy, trong hàng ngàn tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế hiện hành, các tiêu chuẩn sau đây là rất quan trọng cho người thiết kế, giám sát và thi công các công trình Lắp đặt Điện:

* Các tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam:

TCVN 7447: 2005-2010: Hệ thống Lắp đặt Điện của các Toà nhà;
- TCXDVN 394: 2007: TK Lắp đặt Trang thiết bị Điện trong các CT Xây dựng – Phần An toàn Điện;
- QCVN QTĐ-8:2010/BCT: Quy chuẩn Kỹ thuật Điện hạ áp;
- TCVN 7114-1,3:2008: Chiếu sáng nơi làm việc Trong nhà, CS An toàn và bảo vệ Ngoài nhà;
- TCXDVN 253:2001: Lắp đặt thiết bị Chiếu sáng cho các Công trình Công nghiệp;
- TCXDVN 333:2005: Chiếu sáng nhân tạo Bên ngoài các CT Công cộng và KT Hạ tầng Đô thị;
- TCXDVN 259:2001: Chiếu sáng nhân tạo Đường, Đường phố, Quãng trường đô thị;
- TCXDVN 46:2007: Chống sét cho các Công trình Xây dựng;
- TCVN 8071:2009: Công trình Viễn thông – Quy tắc thực hành Chống sét và Tiếp đất.
................và một số tiêu chuẩn chuyên biệt khác,......

Nếu có tham gia công trình có yếu tố nước ngoài, nên cần tham khảo đối chiếu thêm các Tiêu chuẩn Quốc tế của:

* Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế IEC:
- IEC 60364:2009 – Electrical Installations of Buildings (Hệ thống Lắp đặt Điện của các Tòa nhà).
- IEC 62305:2010 – Protection against Lightning (Bảo vệ Chống sét).
* Ủy ban Quốc tế về Chiếu sáng CIE:
- CIE S008/E:2001 (ISO 8995-1:2002) – Lighting of Indoor work places
(Chiếu sáng nơi làm việc Trong nhà) .
- CIE S015/E:2005 (ISO 8995-2:2005) – Lighting of work places – Part 2: Outdoor
(Chiếu sáng nơi làm việc – Phần 2: Ngoài nhà) .
* Viện Tiêu chuẩn Anh BSI:
- BS 7671:2008 – Requirements for Electrical Installations (Yêu cầu cho Hệ thống Lắp đặt Điện).
* Hội Phòng chống Cháy Quốc Gia Mỹ NFPA:
- NFPA 70:2011 – National Electrical Code (Quy chuẩn Điện Quốc gia).
- NFPA 780:2008 – Standard of Lightning Protection Systems (Tiêu chuẩn Hệ thống Chống sét).
Và một số tiêu chuẩn Quốc tế quan trọng khác….

Thầy Vũ Hùng Cường,

0983809620

Cảm ơn thầy đã chỉ bảo. Nhưng em xin hỏi thầy đã từng thiết kế công trình nào tiêu biểu riêng không ? Thank

mrnna
02-08-2012, 10:16
thanks

hungcuong5
04-08-2012, 23:01
Tiêu chuẩn điện thì nhiều, nhưng chỉ có tiêu chuẩn nào đang hiện hành mới có giá trị. Một số bạn uổng công đi tìm download các tiêu chuẩn đã hết hạn sử dụng ( đã bị bãi bỏ). Thêm vào đó, ta chỉ nên tìm hiểu tiêu chuẩn nào liên quan đến công việc của mình.
Nếu bạn làm công việc thiết kế hoặc thi công lắp đặt điện hạ thế, thì tiêu chuẩn quan trọng nhất là TCVN 7447:2010 (tương đương với IEC 60364); ngoài ra còn tương đương vơi BS7671 của Anh và AS3000 của Úc nữa. Thế giới đang trong giai đoạn "Hài hòa tiêu chuẩn" (Standards Hamoniation) mà lị ! Các bạn có ý kiến gì không ??
Vũ Hùng Cường
0983809620

ledinhhuanvn
06-08-2012, 16:19
Có bác nào có cái hướng dẫn công tơ 3 pha ACE 6000 (ACE661b) cho xin với (ledinhhuan3004@gmail.com.

matrix81
08-08-2012, 13:28
bài hay

smart_electric
13-08-2012, 15:57
thanks all

konhonoi
14-08-2012, 15:18
cho mình xin tiêu chuẩn này được ko bạn ơi
TCVN 3624-81 Các mối nối tiếp xúc điện. Quy tắc nghiệm thu và phương pháp thử
email của em:
trytri@live.com
thanks

sondhbk
15-08-2012, 10:15
có 506 tiêu chuẩn về nghành điện làm sao mà nhớ được nhỉ!

hoangtin2005
15-08-2012, 15:46
Công ty TNHH TMDV cơ điện Kim Mỹ là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm quạt công nghiệp mang thương hiệu DASIN. Đến với Kim Mỹ, quý khách hàng sẽ được hỗ trợ về sản phẩm tốt nhất, chính sách bảo hành tốt nhất, giá cả tốt nhất...

Chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi cho khách hàng mua các sản phẩm của chúng tôi. Mua quạt tặng quạt, sản phẩm khuyến mãi có giới hạn, nào nhanh tay lên...Mọi chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ:

Hotline: 0935.066.988 (Mr. Minh)

Giao hàng miễn phí tại Bình Dương và Tp.HCMTrên trang web này được quảng cáo hả?? :yoyo92:

canhtoanyen
16-08-2012, 16:13
cảm ơn ý kiến các bạn

0979959888
22-08-2012, 14:33
Thanks nhiều thế
Thế đã ai đọc chưa ? Ha ha

nngiau73
23-08-2012, 15:45
anh oi co nhieu tieu chuan lam
+++---o0o---+++
nhiều tiêu chuân lám anh oi

mèohen
23-08-2012, 23:30
để e nghiên cứu :D

dinhtonmc
26-08-2012, 15:17
ui cha chép moi tay cam on pác nhìu nha

In electric
27-08-2012, 10:57
thank

quangcan
27-08-2012, 14:16
Xin giúp đỡ!

Mình muốn hỏi về tiêu chuẩn kỹ thuật của một người thợ điện. Kiểu như thợ điện các bậc từ 1/7 đến bậc 7/7 nhóm II Bảng A1 Hệ thang lương 7 bậc Ngành Cơ khí, điện, điện tử - tin học - Nhóm 2 thì phải làm được những công việc gì?

Cảm ơn.

hoaianhdkc
09-09-2012, 10:10
quá hay

vanlinhline
11-09-2012, 21:55
Quy chuẩn này quy định về các biện pháp đảm bảo an toàn khi thực hiện các công việc xây dựng, vận hành, thí nghiệm, sửa chữa đường dây dẫn điện, thiết bị điện và các công việc khác theo quy định của pháp luậtaaaaa

thachhuynhdldl
12-09-2012, 22:59
sao mình tải về không được rồi. giúp mình với. cảm ơn nhiều.
+++---o0o---+++
mình không hiểu sao mình tải về không được.

suzukikk
19-09-2012, 23:03
những quy chuẫn này nhiều thật

maychieubacha
21-09-2012, 00:32
thanks thanks bác

hoangoanhk3
23-09-2012, 18:01
Quy định này có hiệu quả

Vo Luan
24-09-2012, 10:53
Thanks pác

hoangoanhk3
26-09-2012, 17:03
Em vẫn chưa thấy được tầm quan trọng nào nhất đói với dân điện

huu_thang_pro
28-09-2012, 11:00
Mấy cai quy chuẩn này anh em mình mà nhớ hết "chắc đầu bạc trăng", mình thấy khi nào đấu thầu, nghiệm thu làm căng thì mới lấy ra. Đọc cho biết thì hay hơn.hichic

koolkn
29-09-2012, 23:36
thank bác rất nhiều

nguyenphugis
02-10-2012, 11:04
Cảm ơn bạn

uocmo
03-10-2012, 10:12
quá nhiều quy chuẩn. đọc sao cho hết đây. mà lại còn ko rõ quy chuẩn nào đã bỏ còn quy chuẩn nào đc thay thế. e xin các bác chỉ giáo
+++---o0o---+++
nhiều quy chuẩn thế các bác

sakyra1989
04-10-2012, 13:58
Thanks

-phuong
12-10-2012, 09:45
Thanks nhé.

Phan Đức Nhân
13-10-2012, 17:01
thank's

huynhcd29gtcc
17-10-2012, 07:02
Cam on cac dong chi nhieu ./.....................

maihoang0985
21-10-2012, 13:21
thank

nhatminhdt
26-10-2012, 10:38
ôi, sao tìm mỏi mắt chả thấy cái tieu chuẩn nào quy định về độ tin cậy cung cấp điện của các cấp điện áp thê nhỉ. Co ai biêt thì chỉ cho mình vơi. :))

hauik4
05-11-2012, 20:37
tks các bác nhé. e đọc mãi mỏi hết mắt mà k hết đc tc :yoyo66:

achillesdo
14-11-2012, 14:44
Thanhks

hoangtin2005
15-11-2012, 08:40
tks các bác nhé. e đọc mãi mỏi hết mắt mà k hết đc tc :yoyo66:

Muốn biết thì phải ngồi đọc, than khóc cái gì.

TAO_DAY
16-11-2012, 12:20
mình cũng có thử qua nhưng mà chưa hiểu lắm

thachcuong12
21-11-2012, 18:37
ôi, sao tìm mỏi mắt chả thấy cái tieu chuẩn nào quy định về độ tin cậy cung cấp điện của các cấp điện áp thê nhỉ. Co ai biêt thì chỉ cho mình vơi. :))

Alo alo!
Bạn Nhat thân mến, mình không hiểu rõ ý của bạn lắm. Bạn muốn hỏi về độ tin cậy cung cấp điện trong mạng phân phối hay là bạn muốn tìm hiểu độ tin cậy cho từng cấp điện áp vậy?
Thân chào!
Thạch Cương
:3:

hoangduong90
24-11-2012, 09:25
thanks

pkttrungdong
27-11-2012, 14:41
thanks

caysauxanh
07-12-2012, 15:49
Bác có địa chỉ mail tui gởi hết cho.Đưa lên nhìu quá.

bác làm ơn cho em xin 1 bộ mail cua em là: "hoaxuongrong130688@gmail.com"

hoangtu1265
11-12-2012, 18:23
A/E cho hỏi : Điện trở cách điện của mạng điện được quy định như thế nào và điện áp 660v thì điện trở cách điện bằng bao nhiêu là an toàn và 380v thì bao nhiêu ? Xin được chỉ giáo
xin các pro giải thích rõ giúp e với,e phân vân cái này quá

kienduy
12-12-2012, 14:12
Cảm ơn bạn nhiều, thật sự gia nhập vào diễn đàn này mình thấy có nhiều điều rất hay. cảm ơn bạn nha !

dichvudandung
21-12-2012, 10:27
Em học BK Hà Nội, đã học và đọc qua rất nhiều những quy chuẩn, cũng xin mạn phép các huynh có vài lời khi học quy chuẩn như sau:

Học quy chuẩn, tiêu chuẩn phải theo hệ thống
Ngành điện, cơ khí hay các ngành kỹ thuật nói chung đều có những quy chuẩn riêng, và việc phân chia theo từng ngành để học theo mình là hợp lý nhất
Tất nhiên vẫn có những sổ tay giúp ta tra cứu nhưng cũng có nhiều trường hợp và đặc biệt là dân gạo cội thường không hay dùng cái đó

Lan man quá, mong mọi người xem xét và ủng hộ!

traumun17
21-12-2012, 23:44
cám ơn bạn nhé

behaile2000
24-12-2012, 00:14
tiêu chuẩn 7447 và IEC là good
+++---o0o---+++
theo mình TC 7447 là dùng nhiều

daicakiemgokt
25-12-2012, 09:54
thanks mình đang cần cái này.

pvhungdktd
30-12-2012, 15:40
A/E cho hỏi : Điện trở cách điện của mạng điện được quy định như thế nào và điện áp 660v thì điện trở cách điện bằng bao nhiêu là an toàn và 380v thì bao nhiêu ? Xin được chỉ giáo
xin các pro giải thích rõ giúp e với,e phân vân cái này quá

Bạn có thể tham khảo IEEE 400.

iuhoahoc
09-01-2013, 10:16
Thanks nhưng sao nhiều thế ạ aaaaaa

suanha360
11-01-2013, 11:18
Sửa nhà đón tết hotline : 1900 1879 đáp ứng mọi yêu cầu về sữa chữa nhà của bạn

phamtuan118
19-01-2013, 10:41
Cảm ơn bác nhiều.

Quat CN tomeco
29-01-2013, 16:06
Hi
em cứ thấy nhiều tiêu chuẩn để chọn chứ thực ra các bác sản xuất động cơ đã tính hết rồi, mình chỉ chọn động cơ phù hợp để mua thui
dù sao cũng cảm ơn bác nhiều
-----------------------
Đại lý cấp 1 động cơ HEM - 043 563 1130/ máy lẻ 18

nhattinhanh370
31-01-2013, 09:35
bacthanks bác nhiều

thuan7778
31-01-2013, 12:55
mình muốn download về máy ai dúp minh với thank

phamtuan118
31-01-2013, 13:53
mình muốn download về máy ai dúp minh với thank

Của bạn đây http://www.data.webdien.com/free/download.php?file=579c432850eafae0e7bf07b9113adb0d

maket98
20-02-2013, 23:31
Thanks các bác nhìu:yoyo70:

hoangtin2005
01-03-2013, 11:24
Đọc thì nhiều nhưng quan trọng nhớ được bao nhiều?? và cần nhớ những gì cần nhớ để làm thức tế thôi.

DuyTrọng
06-03-2013, 00:31
Các bác ơi, hay quá! Thanks các bác nhiều!

kIcker
08-03-2013, 17:11
đọc xong quy chuẩn chắc em cũng già, dù sao cũng cảm ơn bác

koolchuoi
21-03-2013, 20:59
thanks bác

pamyran1
28-03-2013, 08:53
thanks

tsquan1985
06-04-2013, 10:17
cam on nha

hoaithugl
16-04-2013, 16:30
Mình đang cần tiêu chuẩn này, bạn nào có giúp mình với :TCVN 6592-2:2000

noncv25
10-05-2013, 09:09
Mình đang cần tiêu chuẩn này, bạn nào có giúp mình với :TCVN 6592-2:2000


Bạn đưa địa chỉ mail sang: noncv25@gmail.com tôi send cho chứ ở mục này quy chuẩn mà bạn xin ai cho bạn chứ!?

trong quyet
21-05-2013, 11:26
:yoyo66::yoyo66:bác nào có TCVN 9358: 2012 Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế , kiểm tra và bảo trì hệ thống. share cho minh tham khao với.
Email: quyet.nguyen.trong@fosup-vhp.com.
cám ơn các bác nhiều
:yoyo66::yoyo66::yoyo70::yoyo70:

letrunghung9x
25-05-2013, 17:53
em làm thi công chắc cái này chỉ dành cho các bác giám sát thui huhuhu
thi công mà theo qui chuẩn thì chỉ có mà CDMA :yoyo66::yoyo66::yoyo66::yoyo66:

datcizidco
31-05-2013, 07:53
cac bác xem nhé. Minh da uy 7 tap QCQG về điện.
Ai ko tai duoc thi mail cho mình nhé.
datctnt@gmail.com

lopthietkedien
01-06-2013, 07:55
:yoyo66::yoyo66:bác nào có TCVN 9358: 2012 Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế , kiểm tra và bảo trì hệ thống. share cho minh tham khao với.
Email: quyet.nguyen.trong@fosup-vhp.com.
cám ơn các bác nhiều
:yoyo66::yoyo66::yoyo70::yoyo70:

Em có tiêu chuẩn này , em mới mua. Cái này em mua bản cứng - in giấy. Cần thì em photo cho bác. Em ở Sg.
Email : info@lopthietkedien.com

quangtrungpham
28-06-2013, 10:23
thanks!

cuonglispk
30-06-2013, 19:24
anh em nào có tiêu chuẩn 7114-1,3:2008 và tiêu chuẩn 8071:2009 cho em xin
email cuongdv208@gmail.com
xin cảm ơn.

hovietnga79
06-07-2013, 22:56
thanks

Kevintuan
09-07-2013, 09:11
Quy chuan nay kha hay va bo ich.

dungnt92hd
23-07-2013, 23:08
chuẩn men

ruoungoaichauau
25-07-2013, 08:50
Đây là quy chuẩn kỹ thuật về an toàn điện, được ban hành năm 2008. mỗi bạn nên cất một bộ trong cặp nhé.
Mình xin giới thiệu sơ sơ về bộ quy chuẩn này nhé:

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chuẩn này quy định về các biện pháp đảm bảo an toàn khi thực hiện các công việc xây dựng, vận hành, thí nghiệm, sửa chữa đường dây dẫn điện, thiết bị điện và các công việc khác theo quy định của pháp luật
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy chuẩn này bắt buộc áp dụng cho tất cả các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện lực, sử dụng điện để sản xuất trên lãnh thổ Việt Nam.
Điều 3. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện lực, sử dụng điện
1. Tuân thủ Quy chuẩn này và các quy định về an toàn khác liên quan đến công việc được giao.
2. Người sử dụng lao động phải
a) Đảm bảo điều kiện an toàn, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động tại nơi làm việc và đảm bảo an toàn cho cộng đồng.
b) Huấn luyện kiến thức cần thiết về công tác an toàn cho người lao động theo quy định của pháp luật.
c) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn tại hiện trường.
3. Tổ chức (cá nhân) thuê tổ chức (cá nhân) khác thực hiện các công việc có khả năng xảy ra tai nạn do điện thì hai bên phải thoả thuận và quy định rõ ràng các biện pháp an toàn, trách nhiệm của mỗi bên trước khi thực hiện công việc.
Đây là Link: http://www.data.webdien.com/free/download.php?file=579c432850eafae0e7bf07b9113adb0d


Lâu lâu mới đọc lại cái này . Thấy có ý nghĩa Bác ạ . Cảm ơn Bác đã chia sẻ bài viết này nhé :yoyo70:

Nguyễn Hồng Hải
14-08-2013, 15:34
Anh chị quan tâm về xây dựng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 hoặc ISO 14001:2008 cho ngành điện thì liên hệ với em Ms. Hải 0932240620/0915582218 hoặc qua mail hainguyen.ecoglobal@gmail.com. Rất vui nhận được thông tin phản hồi của anh (chị).

congtyphucuong
03-09-2013, 09:10
:yoyo70::yoyo70:Bài viết rất hữu ích, cảm ơn bạn

chipchip_3553
07-09-2013, 08:41
Bài viết rất hữu ích, cảm ơn bạn
có ai có thể chỉ mình về :
"tiêu chuẩn việt nam về an toàn chống chạm điện trực tiếp khi vận hành nhà mạng điện và một số trang thiết bị "
mình đang làm đề tài này, mong các bạn giúp mình lucifer3553 @ gmail.com

ntt92
26-09-2013, 20:08
Các bác ơi em đang rất cần TCVN 3232-79, bác nào có cho em xin với, em xin chân thành cảm ơn !
+++---o0o---+++
mail của em là thanhtung92.hn@gmail.com

thanhtup81
28-10-2013, 09:25
Xin chào các mem của webdien.
Mình thấy các quy chuẩn rất quan trọng với tụi mình. Thanks trang webdien nhiều nha. Mình cũng sẽ cùng các bạn để xây dựng dữ liệu trang này.
Chào trân trọng.
Phan Thanh Tú
+++---o0o---+++

Anh chị quan tâm về xây dựng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 hoặc ISO 14001:2008 cho ngành điện thì liên hệ với em Ms. Hải 0932240620/0915582218 hoặc qua mail hainguyen.ecoglobal@gmail.com. Rất vui nhận được thông tin phản hồi của anh (chị).

Chị có các tiêu chuẩn ngành điện 2012 ko, cho em xin với. Thanks chị

tuanvt89
02-11-2013, 20:19
Tks rất bổ ích! :1:

chihungjapanest
04-11-2013, 23:23
rất bổ ích , tuy nhiên giờ có nội dung sửa đổi rồi , b update lại nhé

Nguyễn Hồng Hải
07-11-2013, 11:37
Xin chào các mem của webdien.
Mình thấy các quy chuẩn rất quan trọng với tụi mình. Thanks trang webdien nhiều nha. Mình cũng sẽ cùng các bạn để xây dựng dữ liệu trang này.
Chào trân trọng.
Phan Thanh Tú
+++---o0o---+++


Chị có các tiêu chuẩn ngành điện 2012 ko, cho em xin với. Thanks chị

Mình chỉ có các tiêu chuẩn về ISO thôi bạn à.

chukien_8x
02-12-2013, 10:26
thanks

hoaif
13-12-2013, 11:25
Bác nào cho em xin TCVN-7998-1-2009 và TCVN-7998-2-2009 với ạ, em xin cảm ơn

hungphuauto
16-12-2013, 09:43
cám ơn bác, bài viết rất hữu ích cho dân thiết kế điện như mình :)

hoaden
18-12-2013, 15:34
xin định mức 7606 lậ dự toán

onapthanh
08-03-2014, 09:47
Cảm ơn bác nhiều thông tin rất cần cho nhiều cơ quan

khucvanvuong
09-03-2014, 11:26
mình kiếm nó đã lâu lắm rồi.thanks nha...

s_n
09-03-2014, 14:18
thanks!
gggggggggggggggggggggggggggggggggggg

mrsdam
31-03-2014, 23:06
thanks,đang cần chúng,may nhờ có bạn :1:

Tuấn còi
02-04-2014, 21:19
Mình cũng đang cần cái này

hd0806
06-05-2014, 16:15
TCVN 2103:1994 và TCVN 6612:2000, Bác nào có 2 tiêu chuẩn này cho em với nhé. Mail của em: hd0806@gmail.com. Em cảm ơn

khactao37
15-05-2014, 10:20
thank you...

nhdung300
02-06-2014, 12:31
Bạn nào cần tiêu chuẩn nào , thì liên hệ với Tôi, Công ty của Tôi có tài khoản Pro
email: nhdung300@yahoo.com.vn

LED-ON Vietnam
04-06-2014, 14:54
Cảm ơn bạn nhiều nhé!

bienthehanoi
31-07-2014, 00:17
Cám ơn bạn nhé

Tuyệt vời
+++---o0o---+++

Đây là quy chuẩn kỹ thuật về an toàn điện, được ban hành năm 2008. mỗi bạn nên cất một bộ trong cặp nhé.
Mình xin giới thiệu sơ sơ về bộ quy chuẩn này nhé:

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chuẩn này quy định về các biện pháp đảm bảo an toàn khi thực hiện các công việc xây dựng, vận hành, thí nghiệm, sửa chữa đường dây dẫn điện, thiết bị điện và các công việc khác theo quy định của pháp luật
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy chuẩn này bắt buộc áp dụng cho tất cả các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện lực, sử dụng điện để sản xuất trên lãnh thổ Việt Nam.
Điều 3. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện lực, sử dụng điện
1. Tuân thủ Quy chuẩn này và các quy định về an toàn khác liên quan đến công việc được giao.
2. Người sử dụng lao động phải
a) Đảm bảo điều kiện an toàn, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động tại nơi làm việc và đảm bảo an toàn cho cộng đồng.
b) Huấn luyện kiến thức cần thiết về công tác an toàn cho người lao động theo quy định của pháp luật.
c) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn tại hiện trường.
3. Tổ chức (cá nhân) thuê tổ chức (cá nhân) khác thực hiện các công việc có khả năng xảy ra tai nạn do điện thì hai bên phải thoả thuận và quy định rõ ràng các biện pháp an toàn, trách nhiệm của mỗi bên trước khi thực hiện công việc.
Đây là Link: http://www.data.webdien.com/free/download.php?file=579c432850eafae0e7bf07b9113adb0d

Cảm giáo sư điện rất nhiều !!!aaaaa

phanvinhphong
06-09-2014, 11:45
Cám ơn bạn rất nhiều.

Nguyen Th
14-10-2014, 16:48
Cảm ơn anh