PDA

Xem bản đầy đủ : Xin tài liệu về Offshore-Windpark nối lướiquoctuan117
13-05-2011, 18:21
Mình đang nghiên cứu đề tài Công viên gió ngoài khơi (Offshore-Windpark) nối lưới điện. Bạn nào có tài liệu (bằng tiếng Anh càng tốt) về Công viên gió ngoài khơi và về việc kết nối với hệ thống truyền tải điện trong đất liền (nối lưới) thì gửi cho mình với.
Địa chỉ email của mình là: quoctuan117@hotmail.com
Cám ơn các bạn rất nhiều

quoctuan117
17-05-2011, 18:36
Có bạn nào có tài liệu không cho mình xin với. Mình đang rất cần. cám ơn các bạn nhiều.