PDA

Xem bản đầy đủ : CÔNG THỨC TÍNH DÒNG Icu ĐỂ CHỌN MCCBdinhdungnd86
26-05-2011, 08:26
minh không biết được công thức tinh dòng Icu để chọn MCCB
minh có tim thấy công thức trên mạng nhưng không hiểu vi dụ như để tính dòng Icu của một biến thế 22/0.4kV - 1600kVA, duk = 6%, dòng ngắn mạch hiệu dụng ở phía hạ thế Icu là: 1600/(duk*0.4*sqrt(3)) = 40.4kA.
vậy công thưc trên : duk la gi?và sqrt(3) nữa là gi? minh không rõ rất mong được sự chỉ giáo của mọi người.

cảm ơn nhiều!

NPT
26-05-2011, 11:28
duk Là điện áp ngắn mạch (%) của máy biến áp
sqrt(3) = 1.73205080756888

nguyenha38
07-06-2011, 16:25
Tính ngắn mạch phía hạ thế của máy biến áp thường xét với ngắn mạch 3 pha do đó: In=Uph/Xb ở đây Uph=U/sqrt(3)=0,4kV/sqrt(3) và Xb= điện kháng máy biến thế quy về phía 0,4kV.
Theo công thức tính điện kháng máy biến thế :Xb=du*U*U/S=0.06*0,4*0,4/1,6=0,006 (Ohm)
Do đó dòng ngắn mạch pha của biến thế là:In=S/(du.U.sqrt(3))=38,49 (kA).
Đôi ý với bạn !