PDA

Xem bản đầy đủ : Sử dụng năng lượng từ máy phát điện một chiều dùng sức giónhockid
26-09-2009, 13:09
Sử dụng năng lượng từ máy phát điện một chiều dùng sức gió (http://www.data.webdien.com/free/download.php?file=85e77e0002fe64219fb8d842dec207ad )


http://i619.photobucket.com/albums/tt277/webdien/lvtn_nguyencanh_18-1-2008-001.jpg
http://i619.photobucket.com/albums/tt277/webdien/lvtn_nguyencanh_18-1-2008-002.jpg
http://i619.photobucket.com/albums/tt277/webdien/lvtn_nguyencanh_18-1-2008-003.jpg
http://i619.photobucket.com/albums/tt277/webdien/lvtn_nguyencanh_18-1-2008-004.jpg
http://i619.photobucket.com/albums/tt277/webdien/lvtn_nguyencanh_18-1-2008-005.jpg
http://i619.photobucket.com/albums/tt277/webdien/lvtn_nguyencanh_18-1-2008-006.jpg
http://i619.photobucket.com/albums/tt277/webdien/lvtn_nguyencanh_18-1-2008-007.jpg
http://i619.photobucket.com/albums/tt277/webdien/lvtn_nguyencanh_18-1-2008-008.jpg

nhockid
26-09-2009, 13:11
http://i619.photobucket.com/albums/tt277/webdien/lvtn_nguyencanh_18-1-2008-009.jpg
http://i619.photobucket.com/albums/tt277/webdien/lvtn_nguyencanh_18-1-2008-0010.jpg
http://i619.photobucket.com/albums/tt277/webdien/lvtn_nguyencanh_18-1-2008-011.jpg
http://i619.photobucket.com/albums/tt277/webdien/lvtn_nguyencanh_18-1-2008-012.jpg
http://i619.photobucket.com/albums/tt277/webdien/lvtn_nguyencanh_18-1-2008-013.jpg
http://i619.photobucket.com/albums/tt277/webdien/lvtn_nguyencanh_18-1-2008-014.jpg
http://i619.photobucket.com/albums/tt277/webdien/lvtn_nguyencanh_18-1-2008-015.jpg
http://i619.photobucket.com/albums/tt277/webdien/lvtn_nguyencanh_18-1-2008-016.jpg

nhockid
26-09-2009, 13:12
http://i619.photobucket.com/albums/tt277/webdien/lvtn_nguyencanh_18-1-2008-017.jpg
http://i619.photobucket.com/albums/tt277/webdien/lvtn_nguyencanh_18-1-2008-018.jpg
http://i619.photobucket.com/albums/tt277/webdien/lvtn_nguyencanh_18-1-2008-019.jpg
http://i619.photobucket.com/albums/tt277/webdien/lvtn_nguyencanh_18-1-2008-020.jpg
http://i619.photobucket.com/albums/tt277/webdien/lvtn_nguyencanh_18-1-2008-021.jpg
http://i619.photobucket.com/albums/tt277/webdien/lvtn_nguyencanh_18-1-2008-022.jpg
http://i619.photobucket.com/albums/tt277/webdien/lvtn_nguyencanh_18-1-2008-023.jpg

nganhdiencolen
15-08-2010, 19:50
thank bác nhìu
đây là một bài viết rất hữu ích
e sẽ nghiên cứu dài dài
nếu có chỗ nào khúc mắc mong bác giải đáp cho e nhầ bác có thể cho e mail dc chứ.gmail of e ducngo49@gmail.com

duyet sang
26-09-2012, 15:50
cảm ơn bác nhiều nha.bác có tài liệu nào về mf 1 chiều thì cho em xin với nha em đang làm cái đồ án mà tài liệu quá đồ án hay công trình nghiên cứu thì cang tốt gmail:sangduyet@gmail.com