PDA

Xem bản đầy đủ : Fco 24kv ????????spk_tech
14-10-2009, 10:45
Fco 24kv 100a?
Hệ cố chì bao nhiu vậy
không biết cách tính
ngày xưa học có nói ji về hệ số chì đâu.
Chỉ biết i chảy mà!
Các huynh có thể nói rỏ giúp hông vậy
thank !

Linhvancong
14-10-2009, 22:55
Fco là cầu chì tự rơi
mà bạn hỏi cái gì thế? mình không hiểu, Fco 24kv 100A là cầu chì tự rơi với áp và dòng định mức là 24kv và 100A @@~
"hệ cố chì" = ?

thoccao92
15-10-2009, 11:39
Fco là cầu chì tự rơi
mà bạn hỏi cái gì thế? mình không hiểu, Fco 24kv 100A là cầu chì tự rơi với áp và dòng định mức là 24kv và 100A @@~
"hệ cố chì" = ?
Tức là FCO này có thể lắp được dây chì tự rơi tới 100A . Còn thực tế phải lắp dây chì bao nhiêu A là tùy vào dòng định mức của MBA phía cao áp của bạn (nếu lắp ở trạm biến áp Ic = 1,5 Idm )

spk_tech
16-10-2009, 15:47
Tức là FCO này có thể lắp được dây chì tự rơi tới 100A . Còn thực tế phải lắp dây chì bao nhiêu A là tùy vào dòng định mức của MBA phía cao áp của bạn (nếu lắp ở trạm biến áp Ic = 1,5 Idm )

ỦA , vậy hệ số K chính là dòng chảy ah. nếu vậy thì :
máy biến áp 302kva 22/0.2kv
fco 22kv-100a, jo tính hệ số K, vì bên điện lực họ tính K không ah;
theo như trên thì dòng mba là 924A,
Ic = 1.5I =1386A
vậy là K= 1,386K àh.
hình như không fải huynh ơi:khi506:

thoccao92
16-10-2009, 19:05
Tính dòng định mức ở phía cao áp ấy. Ví dụ tram 320 kva 22/04 thì Idm =320/(22x 1.73) =8.4A Nên chọn dây chì bằng hệ số quá tải máy BA Ic = 8.4 x1.5 =12.6 A Nên dây chì lắp vào là 13k Nếu thị trường không có thì chon xung quanh giá trị này theo mình nên chọn 12k

combui_viahe
17-10-2009, 11:37
Fco 24kv 100a?
Hệ cố chì bao nhiu vậy
không biết cách tính
ngày xưa học có nói ji về hệ số chì đâu.
Chỉ biết i chảy mà!
Các huynh có thể nói rỏ giúp hông vậy
thank !

FCO 24kV 100A sử dụng cho trạm 2000KVA
80A cho trạm 1500kVA
50A cho Trạm 1000kVA
Bác tính ra dòng phía trung thế rồi tra vào bảng tra FCO thì sẽ có hết đấy.

greenstar
06-09-2010, 14:36
Bác combu_viahe có bảng tra này không? Cho anh em xem với.

lightingbolt
06-09-2010, 15:04
Bác combu_viahe có bảng tra này không? Cho anh em xem với.

Tính dòng trung thế MBA, sau đó x1.5 sẽ ra giá trị K

Các giá trị K có thể là : 3, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 30, 40, 50, 80, 100, 140, 200.

Vậy là đủ để bạn lập cái bảng của bạn combui rồi nhé.

tandong1975
06-09-2010, 16:11
Cái bác combui_viahe này, heo tai xanh mà thèm heo quay à.
FCO dùng đóng cắt MBA < 1600kVA, ai xài tới 2000kVA.
FCO có loại dòng định mức 200A nữa.
Trạm 320kVA (3 pha) thì không có cấp điện áp 22/0,2kV mà có cấp 22/0,4kV. Dòng thì tính 100kVA tương đương 146A (mỗi pha), 320kVA khoảng 146x3,2 = 467A. Trung áp thì tính ngược lại 1MVA = 1000kVA tương đương 26A (cấp 22kV). 320kVA tương đương (320/1000) x 26 = 8A. Chọn chì theo dòng, lưu ý dòng khởi động