PDA

Xem bản đầy đủ : Trợ giúp mạch điều khiển hệ thống đóng mở cửa tự độngquangtung
09-10-2011, 18:44
tôi đang làm đồ án: đóng mở cửa tự động khi có người ra vào nhưng phải đếm và hiển thị được số người ra và vào minh chưa biết phải làm như thế nào :khi505:anh (chị) or có bạn nào có tài liệu hay biết xin chỉ giáo!

tuan.atco
14-10-2011, 12:04
tôi đang làm đồ án: đóng mở cửa tự động khi có người ra vào nhưng phải đếm và hiển thị được số người ra và vào minh chưa biết phải làm như thế nào :khi505:anh (chị) or có bạn nào có tài liệu hay biết xin chỉ giáo!


Bài toán điều khiển có nhiều dòng sản phẩm để tiến hành, bạn định dùng loại điều khiển nào: vi điều khiển như 8051, avr, pic hay dùng PLC. bạn nên nêu cụ thể hơn về dự định của bạn mọi người dể chia sẽ hơn.