PDA

Xem bản đầy đủ : Trợ giúp tổn thất trong máy biến áp gồm những thành phần nào và phụ thuộc những yếu tố nào?hoannx
29-01-2010, 11:04
các bác cho em hỏi? tổn thất trong máy biến áp gồm nhưng thành phần nào và no phụ thuộc những yếu tố nào?Các biện pháp giảm tổn thất công suất trong MBA

yoyo_ok
29-01-2010, 14:48
Tổn thất công suất trong máy biến áp = tổn thất không tải + tổn thất ngắn mạch;

Trong đó:
- Tổn thất không tải hay tổn thất trong lõi sắt từ của MBA, không phụ thuộc vào dòng điện chạy qua MBA
- Tổn thất ngắn mạch hay tổn thất trong cộn dây đồng của MBA, phụ thuộc vào dòng điện chạy qua MBA: deltaPcu =RI^2 = U^2/R
( R là phần điện trở của cuộn dây đồng)

Muốn giảm tổn thất công suất qua MBA, ta phải giảm điện áp U đặt vào MBA --> Tránh MBA làm việc non tải!

"Ngẩng mặt lên trời hận đời vô đối, cúi mặt xuống gối vô đối thật sao?"

cuongepu
19-11-2010, 23:47
các bác cho em hỏi? tổn thất trong máy biến áp gồm nhưng thành phần nào và no phụ thuộc những yếu tố nào?Các biện pháp giảm tổn thất công suất trong MBA
tổn hao trong MBA gồm:
deltaSb = deltaScu+ deltaSo
- tổn hao đồng trên máy biến áp: deltaScu = deltaPcu + deltaQcu
deltaPcu: tổn hao công suất tác dụng trên cuộn dây, là tổn hao phát nóng trên cuộn dây (hiệu ứng jun).
deltalQcu: tổn hao công suất tác phản kháng trên cuộn dây, là tiêu thụ công suất phản kháng tự cảm và hỗ cảm giữa các cuộn dây.
- tổn hao sắt trên máy biến áp gồm: deltaSo = deltaPo + deltaQo
deltaPo: tổn hao công suất tác dụng trên lõi sắt, bản chất là do dòng điện xoáy gây phát nóng (dòng fucô). các biện pháp giảm deltaPo là: + sử dụng thép kỹ thuật điện.
+ giảm khe hở không khí.
+ làm mỏng các lá thép.
deltaQo: tổn hao công suất tác phản kháng trên đường dây, nguyên nhân là do từ hoá lõi thép (chủ yếu) và một phần do từ tải qua khe hở không khí.
+++---o0o---+++

bac nao co thong so RXB cua may tren 60MVA sent cho em voi

bạn phải cho biết cụ thể loại MBA gì chứ?nói chung chung thế này thì chịu thôi :3:

Hoàng Uy Viễn
20-11-2010, 08:10
Việc tính toán tổn thất công suất trong máy biến áp cũng khá dài dòng bạn à (liên quan đến MBA 2, hoặc 3 cuộn dây, chế độ vận hành...).Mình cho bạn cái này bạn sẽ rất rõ về tổn thất công suất trong MBA, hoặc bạn có thể xem trong sách cung cấp điện, mạng điện, lưới và hệ thống điện ...

http://www.data.webdien.com/free/download.php?file=835124f07f7f3d1c5ab9ce0a6ada70cc

sllndnldmm
28-11-2011, 15:37
bài viết đầu tiên trong web này, nếu sai thì sữa
Ví dụ điển hình
Đề cho: deltaPo và deltaPn (chỗ này không cần giải thích ký hiệu chứ), Io%, Un%, Sđm, Spt (S định mức MBA, S phụ tải).
Yêu cầu tính tổn thất công suất MBA khi tải là bất kỳ (tức không phải ở chế độ định mức) gồm deltaP và deltaQ.
Giải: Tôi đưa ra công thức.
+Tổn thất không tải.
deltaSo = deltaPo + j*deltaQo , trong đó deltaQo = (Io%*Sđm)/100.
+Tổn thất có tải (2 trường hợp xảy ra).
1/ Khi mang tải định mức:
deltaP = deltaPn
và deltaQ = deltaQn trong đó deltaQn = (Un%*Sđm)/100.

2/ Khi tải không phải định mức.
ta có hệ số tải bêta = (Spt/Sđm) = (Ipt/I đm) (dòng phụ tải và dòng định mức)

tổn thất CS biểu kiến deltaS = (bêta^2)*deltaPn + j*(bêta^2)*deltaQn.
CT deltaQn = (Un%*Sđm)/100. (đã tính ở trên).

kết luận: do đó tổn thất trong MBA khi tải bất kỳ là:
deltaSt = deltaPt + j*deltaQt.
= (deltaPo + bêta^2 * deltaPn) + j*(deltaQo +bêta^2 * deltaQn)
(nhìn vào công thức cuối cùng biết ngay tổn thất công suất MBA phụ thuộc vào tỉ số biến áp), bạn nên viết ra giấy để dễ nhìn, do không tìm được các ký hiệu cần thiết để viết.

yenkute
07-04-2012, 12:07
các bác cho em hỏi cái: tại sao trong tinh toán chế độ xác lập của lưới ta chỉ tính tổn hao không tải của máy biến áp?

vngx192
19-08-2012, 10:01
∆S0=∆P0+j∆Q0¬, trong đó ∆Q0=(I%.Sđm)/100

ghe.rang
05-09-2012, 09:26
các bạn cho mình hỏi công thức tính tổn thất điện năng trạm có 2 MBA. xin xảm ơn!!

truongthanhvan
10-09-2012, 22:28
cac anh oi
cho em hỏi
MBA thuong la cho wa tải bao nhieu phần trăm vậy
em thấy trên biển gghi công suất không ak
em không thay nó ghi cho hép sử dụng quá tải

thanhlyq4
10-09-2012, 22:30
up cho bác, chúc bác bán đắt hàng.

ghe.rang
23-09-2012, 09:41
tổn hao trong MBA gồm:
deltaSb = deltaScu+ deltaSo
- tổn hao đồng trên máy biến áp: deltaScu = deltaPcu + deltaQcu
deltaPcu: tổn hao công suất tác dụng trên cuộn dây, là tổn hao phát nóng trên cuộn dây (hiệu ứng jun).
deltalQcu: tổn hao công suất tác phản kháng trên cuộn dây, là tiêu thụ công suất phản kháng tự cảm và hỗ cảm giữa các cuộn dây.
- tổn hao sắt trên máy biến áp gồm: deltaSo = deltaPo + deltaQo
deltaPo: tổn hao công suất tác dụng trên lõi sắt, bản chất là do dòng điện xoáy gây phát nóng (dòng fucô). các biện pháp giảm deltaPo là: + sử dụng thép kỹ thuật điện.
+ giảm khe hở không khí.
+ làm mỏng các lá thép.
deltaQo: tổn hao công suất tác phản kháng trên đường dây, nguyên nhân là do từ hoá lõi thép (chủ yếu) và một phần do từ tải qua khe hở không khí.
+++---o0o---+++


bạn phải cho biết cụ thể loại MBA gì chứ?nói chung chung thế này thì chịu thôi :3:

Bạn ơi cho mình hỏi:
công thức tính tổn thất điện năng trạm có 2 MBA. mình xin cảm ơn trước nha!!

lethanhbinh_evn
23-09-2012, 12:24
Theo mình biết thì tổn thất trong MBA gồm 2 phần là tổn thất đồng (trong dây quấn delta Scub), và tổn thất sắt (trong lõi thép delta Sfeb cái này mình tra bảng nha)
+++---o0o---+++

Bạn ơi cho mình hỏi:
công thức tính tổn thất điện năng trạm có 2 MBA. mình xin cảm ơn trước nha!!

Delta A = delta P * Tôlove

huutai_pasion
10-10-2012, 22:07
cac anh oi
cho em hỏi
MBA thuong la cho wa tải bao nhieu phần trăm vậy
em thấy trên biển gghi công suất không ak
em không thay nó ghi cho hép sử dụng quá tải

máy chịu được 1.4*Sđm dưới 5 giờ nha bạn

vanthuyck3
12-10-2012, 10:02
cho e hỏi muốn tính điện trở của dây quấn sơ cấp và thứ cấp,biết rằng khi ngắn mạch máy biến áp thì tổn hao công suất trên 2 dây quấn bằng nhau là như thế nào ak

cqthai
13-11-2012, 18:26
∆S0=∆P0+j∆Q0¬, trong đó ∆Q0=(I%.Sđm)/100

bạn ơi cho mình hỏi trong công thức trên J là gì vậy và thực tế xác định như thế nào cảm ơn bạn nhiều

lã thành liêm
02-03-2014, 11:26
các bác cho e hỏi tổn hao ngắn mạch trong máy biến ap là ỳ vạy ... e tìm mãi mà k thấy có giao trinh nào nói đến nó ..thank mn nhièu nhé

trieukhanh2212
16-11-2015, 14:23
Các anh cho e hỏi xíu. tại sao khi tính Rba và Xba, có tài liệu dùng U1dm, có tài liệu lại dùng U2 dm vậy.
E xin cảm ơn.