PDA

Xem bản đầy đủ : Trợ giúp Hỏi về TU và TI, Vì sao TI cao thế thuờng dấu ở 2 pha A, C mà không dấu ở pha B?2709
01-08-2012, 23:52
các bạn ơi cho mình hỏi một chút:
Vì sao TI cao thế thuờng dấu ở 2 pha A, C mà không dấu ở pha B?
Nếu dấu TI ở pha A, B hoặc ở pha C, B có đuợc không? Tại sao cuộn dây thứ cấp máy biến diện áp thuờng đuợc nối dất pha b ở mà không nối dất ở pha a hoặc pha c?
Cảm ơn các bạn nhiều.

quocthai
02-08-2012, 02:48
Cho cân đối và mỹ thuật thôi mà.

songphong
06-08-2012, 09:18
Đấu vào hai pha nào cũng được hết.

passion
06-08-2012, 20:38
Trong trạm biến áp, mạch công tơ đo đếm cao thế ta hay gặp trường hợp TI lắp
ở pha A,C mà không lắp ở pha B. Đây là quy ước chung trong việc đấu dây hệ
thống công tơ.
* Không đấu TI ở pha A, B hoặc C,B vì:
Công tơ đo đếm điện năng đặt ở phía cao thế thường hay dùng loại công tơ 3 pha 2 phần tử, cuộn dây điện áp của công tơ được cấp điện từ máy biến điện áp bằng điện áp dây
Uab = Ucb = 100V~.
Máy biến điện áp 3 pha được nối đất pha B nên trong sơ đồ đấu dây với công tơ
điện loại 3 pha 2 phần tử bắt buộc phải đấu ở pha a, c. Để phù hợp thứ tự pha trong sơ đồ đấu dây công tơ TI phải lắp ở pha A, C.
* TU nối đất ở pha b, không được nối đất ở các pha a hoặc c vì:
Theo sơ đồ đấu dây khi máy biến dòng đặt ở pha A và C, hai cuộn dây điện áp
của công tơ điện phải đấu vào điện áp dây Uab và Ucb.
+ Nếu nối đất ở pha c thì hai cuộn dây điện áp của công tơ điện lại đấu vào
điện áp dây Uac và Ubc của TU.
+ Nếu nối đất ở pha a thì hai cuộn dây điện áp của công tơ điện lại đấu vào
điện áp dây Uca và Uba của TU.
Muốn công tơ làm việc đúng ta phải cho nối đất cuộn thứ cấp pha b của TU.

caothebac
07-08-2012, 13:57
đấu pha nào củng được mà
love

câu này chuẩn này lắp pha nào chả được cốt cho nó có mĩ thuật thui:2::2::2:
+++---o0o---+++

Trong trạm biến áp, mạch công tơ đo đếm cao thế ta hay gặp trường hợp TI lắp
ở pha A,C mà không lắp ở pha B. Đây là quy ước chung trong việc đấu dây hệ
thống công tơ.
* Không đấu TI ở pha A, B hoặc C,B vì:
Công tơ đo đếm điện năng đặt ở phía cao thế thường hay dùng loại công tơ 3 pha 2 phần tử, cuộn dây điện áp của công tơ được cấp điện từ máy biến điện áp bằng điện áp dây
Uab = Ucb = 100V~.
Máy biến điện áp 3 pha được nối đất pha B nên trong sơ đồ đấu dây với công tơ
điện loại 3 pha 2 phần tử bắt buộc phải đấu ở pha a, c. Để phù hợp thứ tự pha trong sơ đồ đấu dây công tơ TI phải lắp ở pha A, C.
* TU nối đất ở pha b, không được nối đất ở các pha a hoặc c vì:
Theo sơ đồ đấu dây khi máy biến dòng đặt ở pha A và C, hai cuộn dây điện áp
của công tơ điện phải đấu vào điện áp dây Uab và Ucb.
+ Nếu nối đất ở pha c thì hai cuộn dây điện áp của công tơ điện lại đấu vào
điện áp dây Uac và Ubc của TU.
+ Nếu nối đất ở pha a thì hai cuộn dây điện áp của công tơ điện lại đấu vào
điện áp dây Uca và Uba của TU.
Muốn công tơ làm việc đúng ta phải cho nối đất cuộn thứ cấp pha b của TU.
ông này trả lời vòng đi vòng lại tóm lại là toàn bắt có một điều kiện trước. về cơ bản lắp thế nào chả được. không nối đất nhị thứ pha b thì nối a nối c cũng được chứ sao cứ dòng nào áp đấy công tơ đo đúng hết. không cần quan tâm a, b, c làm gì cho mệt!:2::2:

2709
12-08-2012, 22:51
em cảm ơn mọi người nhiều.

hoangphongub
03-10-2012, 15:54
câu này chuẩn này lắp pha nào chả được cốt cho nó có mĩ thuật thui:2::2::2:
+++---o0o---+++

ông này trả lời vòng đi vòng lại tóm lại là toàn bắt có một điều kiện trước. về cơ bản lắp thế nào chả được. không nối đất nhị thứ pha b thì nối a nối c cũng được chứ sao cứ dòng nào áp đấy công tơ đo đúng hết. không cần quan tâm a, b, c làm gì cho mệt!:2::2:
Chính xác...!:yoyo70:

Lợi
21-06-2014, 18:21
Cho em hỏi thêm là tại sao đo đếm trung thế thì TI phải nằm trên TU trên cột ạ?
Còn đo đếm hạ thế thì TI có thể nằm trên hoặc dưới?