PDA

Xem bản đầy đủ : Software mô phỏng của Mitsuprotable
31-10-2010, 13:38
GX_Simulator7.16 bản full kèm serial
http://letitbit.net/download/9171.9c9d24b6f97e95ba490c4224a/GX_Simulator7.16.iso.html

protable
01-11-2010, 07:11
Đầy đủ soft về Mitsubishi phiên bản mới nhất Developer 8.91, simulator ...... trainning
GX Developer (Windows 7) 8.91V SW8D5C-GPPW-E 60,883KB

GX Simulator (Windows 7) 7.26C SW7D5C-LLT-E 45,938KB

GX Configurator-SC (Windows 7) 2.21X SW2D5C-QSCU-E 43,784KB

PX Developer 1.23Z SW1D5C-FBDQ-E 84,193KB

MX Component (Windows 7) 3.14Q SW3D5C-ACT-E 56,102KB

GX Configurator-QP (Windows 7) 2.34L SW2D5C-QD75P 45,204KB

GT Designer 2 2.101F SW2D5C-GTD2-E 306,947KB

GT Simulator 2 2.101F SW2D5C-GSS2-E 160,437KB

GT Designer3 1.17T SW1DNC-GTD3-E 495,177KB

Soft GOT1000 Ver.3 3.17T SW1DNC-GTD3-E 274,565KB

http://letitbit.net/download/40109.4023a97d153acdba8ccb6ffe13e3d486c/sw2d5c-gtd2-e_2101f.zip.html
http://letitbit.net/download/68879.68d6458e17932b65133e84f45dcd23016/sw2d5c-gss2-e_2101f.zip.html
http://letitbit.net/download/70610.703263789edbc3888fec4b4148673e197/sw7d5c-llt-e_26c.zip.html
http://letitbit.net/download/44366.44b495d4a63b528b67a28b69079b1ee4f/sw1dnc-gtd3-e_117t.zip.html
http://letitbit.net/download/35214.35e03fd03c95102dbbe3754fe4b35d84b/2__ENG__Mitsubishi_Melsec_PLC_Ladder_Logic_Applica tion.pdf.html
http://letitbit.net/download/17182.17a7c9930747ab1b711d86df066a91f8b/thisisplc.blogspot.com.008.html
http://letitbit.net/download/97822.97704f3057a01e1fd2eefab599f2bf1cc/thisisplc.blogspot.com.crc.html
http://letitbit.net/download/79245.793c735b75cb740813899d39164da753d/thisisplc.blogspot.com.007.html
http://letitbit.net/download/91719.91a5d88034ca6d57c986be9bcb242d7b1/thisisplc.blogspot.com.006.html
http://letitbit.net/download/29234.292973105e0c02704f37c101b548094f9/thisisplc.blogspot.com.005.html
http://letitbit.net/download/49558.49e41eb377301c6c058057ce21e61f12a/thisisplc.blogspot.com.003.html
http://letitbit.net/download/07752.07e9bdbb8da554883202dd3a5a9d57da1/thisisplc.blogspot.com.002.html
http://letitbit.net/download/80381.809f3a9e88f2d8d72c9206547c3ae6217/thisisplc.blogspot.com.004.html
http://letitbit.net/download/17721.176ec0c2f244a86ac360a4af464509d5e/thisisplc.blogspot.com.001.html
http://letitbit.net/download/06571.06ed69cfa3b88fd9eb37da3426016a4a7/GX_IEC_Developer_7.04_EN.zip.html
http://letitbit.net/download/15757.155c49c45a6cc0fa1adbaeea9292f6d03/fp_win.iso.html
http://letitbit.net/download/74764.74cc0f7c09a0417ccd1c3793465c4a7cc/fxtrainning.iso.html
http://letitbit.net/download/64924.643677c5b1c13c7377bd115f51419722a/sw1d5c-fbdq-e_23z.zip.html
http://letitbit.net/download/20505.20e76305cf2e8a160025e07cd8d52b7ef/sw3d5c-act-e_14q.zip.html
http://letitbit.net/download/83705.8373c9b838ccea3c649f1a69c307e88cb/sw2d5c-qd75p-e_34l.zip.html
http://letitbit.net/download/77955.774171330ad98f0d33bb842edefb1e319/sw8d5c-gppw-e_91v.rar.html
http://letitbit.net/download/55297.55d8095d140b3fd3902517b1fac18baac/sw7d5c-llt-e_25b.rar.html
http://letitbit.net/download/81404.81be7d3deac9e18df699b223a8f113bad/sw2d5c-qscu-e_21x.rar.html

thohaithoxuan
01-11-2010, 10:18
Không loab về được bạn ơi

protable
01-11-2010, 17:51
Không loab về được bạn ơi

btải bình thường bấm vào regular download, chú ý kéo xuống điền code vào là download dược

2voltage
16-11-2010, 16:51
Bạn chuyển sang mediafire đc hông bạn,toàn dung lượng lớn load biết chừng nào cho xong.

trinhvanhoa
16-11-2010, 18:20
btải bình thường bấm vào regular download, chú ý kéo xuống điền code vào là download dược
mình thử rồi cũng không khả thi, bạn làm ơn up vào đây cho mọi người cùng tham khảo được không,tài liệu của mishu cũng khá hay:http://data.webdien.com/free/ cảm ơn nhiều nhá.

tiendat1242
17-04-2014, 21:57
link down GT designer 2 là cái nào vậy bạn ?

toan258252
07-05-2014, 01:35
Đầy đủ soft về Mitsubishi phiên bản mới nhất Developer 8.91, simulator ...... trainning
GX Developer (Windows 7) 8.91V SW8D5C-GPPW-E 60,883KB

GX Simulator (Windows 7) 7.26C SW7D5C-LLT-E 45,938KB

GX Configurator-SC (Windows 7) 2.21X SW2D5C-QSCU-E 43,784KB

PX Developer 1.23Z SW1D5C-FBDQ-E 84,193KB

MX Component (Windows 7) 3.14Q SW3D5C-ACT-E 56,102KB

GX Configurator-QP (Windows 7) 2.34L SW2D5C-QD75P 45,204KB

GT Designer 2 2.101F SW2D5C-GTD2-E 306,947KB

GT Simulator 2 2.101F SW2D5C-GSS2-E 160,437KB

GT Designer3 1.17T SW1DNC-GTD3-E 495,177KB

Soft GOT1000 Ver.3 3.17T SW1DNC-GTD3-E 274,565KB

http://letitbit.net/download/40109.4023a97d153acdba8ccb6ffe13e3d486c/sw2d5c-gtd2-e_2101f.zip.html
http://letitbit.net/download/68879.68d6458e17932b65133e84f45dcd23016/sw2d5c-gss2-e_2101f.zip.html
http://letitbit.net/download/70610.703263789edbc3888fec4b4148673e197/sw7d5c-llt-e_26c.zip.html
http://letitbit.net/download/44366.44b495d4a63b528b67a28b69079b1ee4f/sw1dnc-gtd3-e_117t.zip.html
http://letitbit.net/download/35214.35e03fd03c95102dbbe3754fe4b35d84b/2__ENG__Mitsubishi_Melsec_PLC_Ladder_Logic_Applica tion.pdf.html
http://letitbit.net/download/17182.17a7c9930747ab1b711d86df066a91f8b/thisisplc.blogspot.com.008.html
http://letitbit.net/download/97822.97704f3057a01e1fd2eefab599f2bf1cc/thisisplc.blogspot.com.crc.html
http://letitbit.net/download/79245.793c735b75cb740813899d39164da753d/thisisplc.blogspot.com.007.html
http://letitbit.net/download/91719.91a5d88034ca6d57c986be9bcb242d7b1/thisisplc.blogspot.com.006.html
http://letitbit.net/download/29234.292973105e0c02704f37c101b548094f9/thisisplc.blogspot.com.005.html
http://letitbit.net/download/49558.49e41eb377301c6c058057ce21e61f12a/thisisplc.blogspot.com.003.html
http://letitbit.net/download/07752.07e9bdbb8da554883202dd3a5a9d57da1/thisisplc.blogspot.com.002.html
http://letitbit.net/download/80381.809f3a9e88f2d8d72c9206547c3ae6217/thisisplc.blogspot.com.004.html
http://letitbit.net/download/17721.176ec0c2f244a86ac360a4af464509d5e/thisisplc.blogspot.com.001.html
http://letitbit.net/download/06571.06ed69cfa3b88fd9eb37da3426016a4a7/GX_IEC_Developer_7.04_EN.zip.html
http://letitbit.net/download/15757.155c49c45a6cc0fa1adbaeea9292f6d03/fp_win.iso.html
http://letitbit.net/download/74764.74cc0f7c09a0417ccd1c3793465c4a7cc/fxtrainning.iso.html
http://letitbit.net/download/64924.643677c5b1c13c7377bd115f51419722a/sw1d5c-fbdq-e_23z.zip.html
http://letitbit.net/download/20505.20e76305cf2e8a160025e07cd8d52b7ef/sw3d5c-act-e_14q.zip.html
http://letitbit.net/download/83705.8373c9b838ccea3c649f1a69c307e88cb/sw2d5c-qd75p-e_34l.zip.html
http://letitbit.net/download/77955.774171330ad98f0d33bb842edefb1e319/sw8d5c-gppw-e_91v.rar.html
http://letitbit.net/download/55297.55d8095d140b3fd3902517b1fac18baac/sw7d5c-llt-e_25b.rar.html
http://letitbit.net/download/81404.81be7d3deac9e18df699b223a8f113bad/sw2d5c-qscu-e_21x.rar.html
ông upload các tên phần mềm lên ông phải kèm link theo luôn chứ tên một nơi link một nơi bố ai biết đường mà download, chả nhé có rồi cần một phần mềm thôi lại đi dow tất về để kiểm tra à.aaaaa

trinhhadem
07-05-2014, 07:17
ông upload các tên phần mềm lên ông phải kèm link theo luôn chứ tên một nơi link một nơi bố ai biết đường mà download, chả nhé có rồi cần một phần mềm thôi lại đi dow tất về để kiểm tra à.aaaaa

cái bạn này miếng ăn đem tới miệng rồi còn phải bảo người khác gắp đút vào mồm hả ? người ta đã có lòng up lên cho rồi mà còn đòi hỏi nữa , pó toàn thân aaaaa

toan258252
07-05-2014, 13:12
cái bạn này miếng ăn đem tới miệng rồi còn phải bảo người khác gắp đút vào mồm hả ? người ta đã có lòng up lên cho rồi mà còn đòi hỏi nữa , pó toàn thân aaaaa
bác nói như thế là không được.
+thứ nhất nói về cách làm việc như thế là không chuyên nghiệp
nếu muốn dow một cái mình cần thì phải dò xét chán, thậm chí phải dow cả về mới biết dc file nào mình cần file nào không.có những link nó là tổng hợp của 1 phần mềm không tìm kĩ thì không biết cái link nào của phần mềm nào.vậy thì dò theo kiểu đó thì đến bao giờ mới được,hay nên bỏ nó đi và đi tìm chỗ khác cho nhanh.
+thứ 2 cái cách giúp đỡ người khác đó là cái kiểu "đem con bỏ chợ" có thể nói "của nhà mày cả đấy ăn được thì ăn không ăn được mặc xác mày" theo bác thì người khác giúp đỡ bác như thế thì bác có cần cái sự giúp đỡ đó không.riêng bản thân tôi,tôi có thể đi tìm một đường link khác chứ cũng không quá cầu lụy,tôi nói ở đây là vì khó chịu cái cách làm việc không có trách nhiệm của người post bài thôi. chưa kể trong số link trên đến 80% là đã bị die.
+thứ 3 theo bác thì giúp đỡ ng khác mà ng ta cũng không làm gì dc với sự giúp đỡ đó thì nó có mất công không.thà không giúp cho đỡ tốn time.
+ Tôi nói ở đây cũng vì bức xúc cũng là muốn nói rõ quan điểm của mình nên có gì mạo phạm cũng mong ng post bài trên thông cảm.thanks!
Nếu có thể mong bạn sửa lại link và sắp xếp lại cho đúng các phần mềm.thay mặt mọi người.thanks a lot !