PDA

Xem bản đầy đủ : Trợ giúp Năng lượng tái tạo! Trợ giúp công thức tính trong tuabin điện gió.toiyeulop3
17-01-2017, 21:42
Anh (chị) nào trên diễn đàn có tài liệu cách tính toán chiều cao, trọng lượng, công suất 1 tuabin điện gió ở việt nam ( bao gồm roto cánh quạt, tháp tuabin)
Em xin cảm ơn! :1: