PDA

Xem bản đầy đủ : Tổng hợp tài liệu Bộ Môn Hệ Thống Điện(Update thường xuyên)MinhTrieu
03-11-2010, 21:20
Tổng hợp các tài liệu thuộc nhiều nguồn khác nhau và nhiều người up nên em xin phép không ghi nguồn và tên người up. Xin cảm ơn những người đã up và post tài liệu


Bộ môn Hệ Thống Điện


A

B
Bảo vệ rơle và tự động hoá trong hệ thống điện
Chương 1. Khái niệm cơ bản
Chương 2. Bảo vệ quá dòng điện
Chương 3. Bảo vệ khoảng cách bảo vệ so lệch bảo vệ dòng điện chống chạm đất
Chương 4. Bảo vệ hệ thống điện công nghiệp
Chương 5. Tự động hoá trong hệ thống điện
Chương 6. Bảo vệ động cơ điện
http://www.data.webdien.com/free/download.php?file=ae28e87eafbd3afd230edccb449fea95

Bảo vệ các phần tử chính trong hệ thống điện.
Chương 1 : BV máy phát điện
Chương 2 : BV máy biến áp
Chương 3 : BV thanh góp
Chương 4 : BV đường dây
Chương 5 : Phần Phụ lục
http://www.data.webdien.com/free/dow...f2607a6801b465

Bài tập bảo vệ rơ le
http://www.data.webdien.com/free/download.php?file=b31dcc9c8d76d962df679f1cdd6be9e5


C

D

E

F

G
Giáo trình bảo vệ rơ le
http://www.data.webdien.com/free/download.php?file=05539d17fcf4d062c4b74cb4690e058d
Chương I: Khái niệm chung về bảo vệ rơ le trong hệ thống điện
Chương II: Bảo vệ quá dòng
Chương III: Bảo vệ quá dòng có hướng
Chương IV: Bảo vệ so lệch dòng - BVRSL
Chương V: Bảo vệ khoảng cách - BVRZ
Chương vi: Bảo vệ tần số cao - vô tuyến

Giáo trình máy điện 1 & 2
http://www.data.webdien.com/free/dow...e5079c3c1863b6

Giải tích mạng
Chương 1 : Đại số ma trận ứng dụng trong giải tích mạng
Chương 2 : Giải phương trình vi phân bằng phương pháp số
Chương 3 : Mô hình hóa các phần tử trong hệ thống điện
Chương 4 : Các ma trận mạng và phạm vi ứng dụng
Chương 5 : Các thuật toán dùng cho việc thành lập các ma trận mạng
Chương 6 : Trào lưu công suất
Chương 7 : Tính Toán ngắn mạch
Chương 8 : Nghiên cứu tính ổn định của quá trình quá độ
http://www.data.webdien.com/free/download.php?file=6ad7787286e3469ba6e91e058da6b094

Giáo trình ký thuật điện cao áp
Chương 1 : Quá trình phóng điện trong chất khí
Chương 2 : Ảnh hưởng của phân bố trường đến quá trình phóng điện trong chất khí
Chương 3 : Phóng điện ở điện áp xung
Chương 4 : Phóng điện dọc bề mặt điện môi rắn
Chương 5 : Phóng điện vần quang
Chương 6 : Phóng điện sét và bảo vệ chống sét đánh thẳng
Chương 7 : Thiết bị chống sét
Chương 8 : Nối đất trong hệ thống điện
Chương 9 : Quá trình song trên đường dây
Chương 10:Bảo vệ chống sét cho Hệ thống Điện
Chương 11:Quá điện áp khi chạm đât 1 pha bằng hồ quang trong hệ thống có trung tính cách đất
http://www.data.webdien.com/free/download.php?file=9cf74d1429fbda23797828190c1bc1f5

Giáo trình Nhà máy điện và Trạm biến áp
Chương 1 : Giới thiệu chung
Chương 2 : Chế độ làm việc
Chương 3 : Máy biến áp
Chương 4 : Các khí cụ điện và các phần dẫn điện
Chương 5 : Sơ đồ cấu trúc và sơ đồ nối điện
Chương 6 : Thiết bị phân phối điện
http://www.data.webdien.com/free/download.php?file=fca6dcddcb878e6b44f0f4b24eae8188

H

HVDC một phần của giải pháp năng lượng (English)
http://www.data.webdien.com/free/download.php?file=6b2d1e52dc49934737bb1c0de72f3248

I

K

Khí cụ điện
Chương 1 : Khái niệm chung về Khí cụ điện
Chương 2 : KCD đóng cắt điện áp thấp
Chương 3 :Rơ le và cơ cấu điện từ chấp hành
Chương 4 : KCD đóng cắt điện áp cao
Thiết kế KCD hạ áp
Trắc nghiệm KCD
http://www.data.webdien.com/free/download.php?file=bc773d7971789920a41fc2c90bca6364

L

Lựa chọn sơ đồ chống sét cho đường dây truyền tải điện
http://www.data.webdien.com/free/download.php?file=e53109b183c27e3caee309260ca9b6d6

M

Mạch điện siêu cao áp
Chương 1 : Các thông số của đường dây truyền tải điện
Chương 2 : Truyền tài điện đi xa
Chương 3 : Đường dây dài siêu cao áp và hệ thống tải điện
http://www.data.webdien.com/free/download.php?file=ebe8f596376abee56582b418ba10957b

N

O

P

Q

Quy trình vận hành các relay trong hệ thống điện
http://www.data.webdien.com/free/dow...2b2377d67733ad

R

S

T

Tài Liệu Ngắn mạch
Chương 1 : Khái niệm về quá trình quá độ điện từ
Chương 2 : Các chỉ dẫn khi tính toán ngắn mạch
Chương 3 : Quá trình quá độ trong mạch điện đơn giản
Chương 4 : Tình trạng ngắn mạch duy trì
Chương 5 : Quá trình quá độ trong máy điện
Chương 6 : Các Phương pháp tính toán ngắn mạch
Chương 7 : Ngắn mạch không đối xứng
http://www.data.webdien.com/free/dow...ef048bb8c3d0d4

Thông tin và Điều độ trong Hệ thống điện
Chương 1 : Tổng Quan về các tín hiệu và hệ thống thông tin
Chương 2 : Biến đổi tín hiệu
Chương 3 : Các nguyên lý ghép kênh
Chương 4 : Giới thiệu hệ thống thông tin Vi Ba
Chương 5 : Giới thiệu hệ thống thông tin sợi quang
Chương 6 : Hệ thống thông tin tải ba (Power line Carrier)
Chương 7 : Công tác điều độ trong hệ thống điện
Chương 8 : Giới thiệu về hệ thống SCADA
http://www.data.webdien.com/free/download.php?file=1429208f9e9b39c8174a70d32e984e28

Truyền động điện
Chương 1 : Những khái niệm cơ bản về hệ thống Truyền động điện
Chương 2 : Các đặc tính và trạng thái làm việc của Động cơ điện
Chương 3 : Điều chỉnh tốc độ truyền động điện
Chương 4 : Tính chọn công suất động cơ
Chương 5 : Các phần tử khống chế tự động truyền động điện
Chương 6 : Các nguyên tắc điều khiển tự động truyền động điện
Chương 7 : Các sơ đồ hệ thống truyền động điện điển hình
http://www.data.webdien.com/free/download.php?file=23d9b1b519723176cc9303b757d4905f

U

V

Vận hành hệ thống điện.
Chương 1 : Các phương pháp dự báo phụ tải điện năng
http://www.data.webdien.com/free/download.php?file=d2e3465e79f455ac21dfc0d833b38c22
Chương 2. Tính toán phân bố tối ưu công suất trong HTD bằng phương pháp LAGRANGE
http://www.data.webdien.com/free/download.php?file=c12b4d1f5dda3f9d805b48e91cb6fc35
Chương 3. Tính toán phân bố tối ưu công suất trong HTD bằng phương pháp Qui hoạch động
http://www.data.webdien.com/free/download.php?file=71cfaefd3ce9a0ebaa9e2c61b69fd8d4
Chương 4.Độ tin cậy Hệ thống điện
http://www.data.webdien.com/free/download.php?file=708a6ea893d62ac5d41d2e13d0e7f442
Chương 5.Các phương pháp đánh giá độ tin cậy của các sơ đồ cung cấp điện
http://www.data.webdien.com/free/download.php?file=0d35ee4aa68e1a5f9667cd01e8d9c0ce
Chương 6.Tổn thất điện năng và vấn đề điểu chỉnh Tần số, Điện áp trong HTD
http://www.data.webdien.com/free/download.php?file=75ca0bac07e4459a764e2042e2d4ebe9


W

X
tài liệu huấn luyện VSATLD
http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/tai-l...am.177149.html
anh em tham khảo nha!!!!!! (post by hoanthuc)move nganhdiencolen

Y

Z