bác nào ở HN bị dính cảnh nè chưa ???

Xem bảng in