Các anh cho em hỏi, aptomat cỡ nhỏ loai B,C,D là gì vậy?

Xem bảng in