cho em hỏi ký hiệu máy phát SF4000-8/2150 ,ki hiệu 8/2150 nghĩa là gi đấy ah?

Xem bảng in