câu hỏi vui "Đố các bạn vì sao khi nối tải vào thì điện áp lại tụt hết như thế?? "

Xem bảng in

Show 40 post(s) from this thread on one page
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Show 40 post(s) from this thread on one page
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12