Chào các bạn.
Cho mình hỏi chút nhé
Muốn thực hiện phép chia 10:3=3.33333 thì có thể lập trình như ví dụ sau
M8000----------[FLT K10 D0]
m8000----------[FLT K3 D10]
m8000-----------[DEDIV D0 D10 D12]
Kết quả 3.33333 sẽ được lưu ở thanh ghi D12. nếu muốn làm tròn sử dụng lệnh [INT D12 D14] kết quả làm tròn nằm ở D14
Mình muốn hiển thị giá trị D12 (3.33333) lên HMI Mitsubishi thì làm thế nào để hiển thị được nó lên. Khi mình đọc giá trị D12 trên HMI thì nó lại hiển thị giá trị Float của D12 chứ không phải là 3.33333 nữa????

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: