Mình học điện tử tường đh CÔng nghiệp Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm, hàn mạch điện tử tốt, sửa chữa tốt,...
Mức lương mong muốn: 8000.000 VND
Mình trọ ở Nhổn nên mong muốn một công việc trg bán kính 10km từ Nhổn.
Ai biết chỗ nào tuyển dụng giới thiệu cho mình nhé!
Thank you!


>Tri ho<

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: