Như tiêu đề nhưng mình chỉ mô phỏng được mạch đếm từ 0 -> 120, mong mọi người chỉ mình vs ạ! hoặc có thể cho mình biết mạch đếm tương tự.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: