nếu dùng khởi thì không đủ, phải có thêm bộ bảo vệ thấp áp, cao áp nhé(con JVM-2), bảo vệ ngon lành.
'' chuyên lắp đặt tủ điện liên hệ 0936980379''