Thấy cái dàn nóng con v5 này thấy cũng bằng con v4 vậy.