Em đang tìm kiếm tài liệu về "Quy trình leo trụ điện" với 02 ty leo (như ở trường Cao đẳng Điện lực TP. HCM dạy). Sư huynh nào có cho em xin với. Em cảm ơn.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: