b nào biết giúp mình với mình có mạch cứu hỏa mình k hiểu nguyên lý thế nào và không hiểu tại sao k dùng khởi động mềm
ảnh đây ạ
http://www.data.webdien.com/photo/up/65cdafc8bac0c9679ffa75fdfba0dd6d.jpg
http://www.data.webdien.com/photo/up/4a6ccdabca780bbc118e83f9edaddaf3.jpg
http://www.data.webdien.com/photo/up/64dd4f97298e70c526e5abc5947e94ec.jpg

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: