dear anh
SINGLE MODE FIBER OPTICAL CABLE (18x24 CORES+1x16 CORES+1x12 CORES) nghĩa của từ viết tắt là gì vậy em cảm ơn các anh nhiều

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: