Nhằm đảm bảo tính công bằng trong mua bán, để khách hàng dễ tìm kiếm và chống các hành vi gây tiêu cực đến diễn đàn, các bài viết vi phạm các nội dung sau đây sẽ bị xóa và ban nick nếu cần thiết:

1. Post bài sai chuyên mục.
2. Spam, post nhiều bài viết có cùng nội dung.
3. Quảng cáo sản phẩm của mình trong bài quảng cáo của người khác.
4. Bài viết bôi xâu người khác vô căn cứ.
5. Các bài viết, sản phẩm không liên quan đến điện.
6. Chèn link dẫn đến trang web khác mang tính chất quảng cáo, SEO.
7. Bài viết trình bài không rõ ràng, không bỏ dấu tiếng Việt.
8. Không tìm kiếm các câu hỏi đã được trả lời trước khi hỏi.
Xin cảm ơn.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: