mạch kích cá 1 vế 2 vế đối với Biến áp cuộn sơ cấp và thứ cấp quấn như thế nào và đặt biệt bạn nào có kinh nghiệm quấn cuộn hồi tiếp thì giúp với
mình đang cần công thức tính cuộn hồi tiếp vs cở dây để quấn biến áp ai chỉ với

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: