Co anh chi nao biet ve nguyen lý hoat dộng và tính toan giá trị dien tro trong mach khong ạ hay tài lieu lien quan cung được . Mạch chuyen đổi dien ap 12v 1pha ra 3 pha. Thanks nhieu ak

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: