Thiết bị tiết kiệm điện CESS có chứng nhận của IEC về an toàn điện do đó hoàn toàn yên tâm khi sử dụng ở Việt Nam.

[IMG]