Em xin chào các thành viên của diễn đàn. Hiện tại em đang được giao tìm hiểu về bộ tổng hợp tín hiệu nhiệt dư QJB 3800B/F. Mọi người ai có tài liệu liên quan (tiếng Anh/Tiếng Việt) cho em xin với a! Em xin cảm ơn!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: