Nội dung giáo trình gồm 13 chương chia thành 2 phần:
Phần 1:
Chương 1 và 2: Nêu khái quát về hệ thống cung cấp điện và những phương pháp tính toán so sánh kinh tế kỹ thuật trong thiết kế cung cấp điện
Chương 3: Các phương pháp xác định phụ tải tính toán và bài toán ví dụ nhằm minh họa cụ thể cho các phương pháp nêu trên.

Chương 4 - Nội dung chọn phương án cung cấp điện: Nêu cách chọn điện áp định mức của mạng điện, chọn nguồn điện, chọn sơ đồ mạng điện cao áp, sơ đồ mạng điện áp thấp và kết cấu của mạng điện.
Chương 5 - Trạm biến áp: Sau khi nêu khái quát về trạm và phân loại, chương này trình bày cách trọn vị trí, số lượng và công suất của trạm, các sơ đồ nối dây, đồng thời nêu thứ tự thao tác vận hành trạm biến áp với một số nhiệm vụ cụ thể thường hay gặp. Cuối cùng có bài toán ví dụ về chọn công suất của máy biến áp.
Chương 6 - Nội dung tính toán về điện: Cho ta cách xác định các tổn thất khi truyền tải điện năng và sử dụng đại số ma trận để xác định thông số trạng thái làm việc đối với mạng hở khu vực và mạng điện kín.
Chương 5 và chương 6 là những chương trọng tâm của phần này nên tác giả nêu rất nhiều ví dụ cụ thể và có tính chất điển hình nhằm tạo cho người đọc nắm vững vấn đề có thể áp dụng được trong thực tế đa dạng.
Phần 2:
Chương 7: Tính toán ngắn mạch trong hệ thống cung cấp điện
Chương 8: Lựa chọn các phần tử trong hệ thống cung cấp điện
Chương 9: Bảo vệ rơle và tự động hóa trong hệ thống cung cấp điện
Chương 10: Nối đất và chống sét
Chương 11: Nâng cao chất lượng điện năng trong hệ thống cung cấp điện và chất lượng điện năng đối với hộ tiêu dùng.
Chương 12: Tiết kiệm điện năng và nâng cao hệ số công suât cos
Chương 13: Kỹ thuật chiếu sáng


Link tải tại đây.

NGUỒN: https://www.ebookbkmt.com

Pass: ebookbkmt

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: