• Webdien.com - Cầu nối dân điện


  1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp


 • Kết quả 1 đến 6 của 6
  1. #1
   Tham gia
   25-10-2010
   Bài viết
   60
   Cảm ơn
   0
   Được cảm ơn 36 lần, trong 15 bài

   Mặc định Hiện thị số lần Ấn phím dùng 89c52

   Chào mọi người
   Minh có bài này vừa học xòn làm được cảm thấy hay nên up lên mọi người xem thế nào
   Đề Bài là: ứng dụng 89c52 sử dụng time2 để hiện thì số lần ấn phím (max 99) dùng 3 phím tăng, giảm và reset
   Đây là toàn bộ chương trình
   Các bạn có thể Download
   http://www.data.webdien.com/free/dow...95de3dbb3c3312
   Lưu ý: mình dùng Protues 6.9 các bạn phải dùng bản cao hơn hoặc = mới mở được hj
   nếu không có thể vẽ hình như sau

   Mã đoạn chương trình
   Code:
   	;=======================================================
   	;	BAM PHIM TANG, GIAM, RESET VA HIEN THI
   	;=======================================================
   
   	ORG 	0000H
   	LJMP	INIT
   	ORG	0003H	;KHONG CHO CAC NGAT NGOAI LAM VIEC
   	RETI
   	ORG	000BH	;
   	RETI
   	ORG	0013H	;
   	RETI
   	ORG	0023H	;
   	RETI
   	ORG	002BH	;CHO TIME2 LAM VIEC
   	LJMP	INT_T2
   ;=============================
   ;KHAI BAO BIEN
   ;=============================
   	NUM	EQU	50H
   	D0	EQU	51H
   	D1	EQU	52H
   	INCF	EQU	00H
   	DECF	EQU	60H
   ;=============================
   ;KET THUC KHAI BAO BIEN
   ;=============================
   	;************************************************
   	;	NGAN CACH GIUA CAC CHUONG TRINH
   	;************************************************
   ;=============================
   ;	KHOI TAO CHUONG TRINH
   ;=============================
   	ORG	100
   INIT:
   	CLR	EA		;XOA THANH GHI EA
   	MOV	SP,#2FH		;KHOI TAO NGAN XEP
   	MOV	T2CON,#04H	;DE LAM VIEC CHE DO T2
   				;VA AUTO_RLLOAD
   	MOV	RCAP2H,#0B1H	;CHU KY LAM VIEC 20mS
   	MOV	RCAP2L,#0E0H	;CHU KY LAM VIEC 20mS
   	MOV	NUM,#50
   	MOV	INCF,#0
   	MOV	R7,#0
   	SETB	IE.5
   	SETB	EA
   HERE:
   	SJMP	HERE
   ;===============================
   ;	KET THUC CHUONG TRINH
   ;===============================
   	;************************************************
   	;	NGAN CACH GIUA CAC CHUONG TRINH
   	;************************************************
   ;===============================
   ;SUBROUTINE TANG
   ;	CHUONG TRINH TANG
   ;INPUT: NONE
   ;OUTPUT: NONE
   ;===============================
   TANG:
   	MOV	A,INCF
   	CJNE	A,#0,XOA
   	JB	P1.0,KT1
   	INC	NUM
   	MOV	A,#1
   	MOV	INCF,A
   	MOV	A,NUM
   	CJNE	A,#100,KT1
   	MOV	NUM,#0
   XOA:
   	JNB	P1.0,KT1
   	MOV	A,INCF
   	MOV	A,#0
   	MOV	INCF,A
   KT1:
   	RET
   ;===============================
   ;	KET THUC CHUONG TRINH
   ;===============================
   	;************************************************
   	;	NGAN CACH GIUA CAC CHUONG TRINH
   	;************************************************
   ;===============================
   ;SUBROUTINE GIAM
   ;	CHUONG TRINH GIAM
   ;INPUT: NONE
   ;OUTPUT: NONE
   ;===============================
   GIAM:
   	MOV	A,DECF
   	CJNE	A,#0,XOA1
   	JB	P1.1,KT2
   	DEC	NUM
   	MOV	A,#1
   	MOV	DECF,A
   	MOV	A,NUM
   	CJNE	A,#0FFH,KT2
   	MOV	NUM,#99
   XOA1:
   	JNB	P1.1,KT2
   	MOV	A,DECF
   	MOV	A,#0
   	MOV	DECF,A
   
   KT2:
   	RET
   ;===============================
   ;	KET THUC CHUONG TRINH
   ;===============================
   	;************************************************
   	;	NGAN CACH GIUA CAC CHUONG TRINH
   	;************************************************
   ;===============================
   ;SUBROUTINE RESET
   ;	CHUONG TRINH RESET
   ;INPUT: NONE
   ;OUTPUT: NONE
   ;===============================
   RESET:
   	JB	P1.2,KT3
   	MOV	NUM,#50
   KT3:
   	RET
   
   ;===============================
   ;	KET THUC CHUONG TRINH
   ;===============================
   	;************************************************
   	;	NGAN CACH GIUA CAC CHUONG TRINH
   	;************************************************
   ;===============================
   ;SUBROUTINE HEXTOBCD
   ;	HEX TO BCD
   ;INPUT: NUM
   ;OUTPUT: D1,D0
   ;===============================
   HEXTOBCD:
   	MOV	A,NUM	;CHUYEN "NUM" VAO THANH GHI "A"
   	MOV	B,#10	;CHO THANH GHI "B" BANG 10
   	DIV	AB	; CHIA LAY PHAN DU
   	MOV	D0,B	;SO DU CHUYEN VAO B => CHUYEN PHAN DU VAO D0
   	MOV	D1,A	;THUONG SO CHUYEN VAO A => CHUYEN THUONG SO VAO D1
   	RET
   ;=================================
   ;	KET THUC CHUYEN TRINH CON
   ;=================================
   	;************************************************
   	;	NGAN CACH GIUA CAC CHUONG TRINH
   	;************************************************
   ;==================================
   ;INT	INT_T2
   ; CHUONG TRINH HIEN THI SO LAN AN PHIM VA HIEN THI
   ;INPUT: NONE
   ;OUTPUT: NONE
   ;===================================
   INT_T2:
   	CLR	TF2		;XOA CO BAO NGAT TRAN TIME2 "TF2"
   	LCALL	HEXTOBCD	;GOI CHUONG TRINH "HEXTOBCD"
   	LCALL	BCDTO7T		;GOI CHUONG TRINH "BCDTO7T"
   	LCALL	DISPLAY
   	LCALL	TANG
   	LCALL	GIAM
   	LCALL	RESET
   	RETI
   ;===================================
   ;	KET THUC CHUONG TRINH
   ;===================================
   	;************************************************
   	;	NGAN CACH GIUA CAC CHUONG TRINH
   	;************************************************
   ;===================================
   ;SUBROUTNI BCDTO7T
   ;INPUT: NONE
   ;OUTPUT: NONE
   ;===================================
   BCDTO7T:
   	MOV	DPTR,#SEGMENT	;CHUYEN MA 7 THANH VAO THANH GHI "DPTR"
   	MOV	A,D0		;CHUYEN NOI DUNG D0 VAO THANH GHI "A"
   	MOVC	A,@A+DPTR	;DOC NOI DUNG THANH GHI A CONG VOI NOI DUNG
   				;THANH GHI "DPTR" KET QUA CAT "A"
   	MOV	D0,A		;CHUYEN NOI DUNG D0 VAO THANH GHI "A"
   	MOV	A,D1		;CHUYEN NOI DUNG D1 VAO THANH GHI "A"
   	MOVC	A,@A+DPTR	;DOC NOI DUNG THANH GHI A CONG VOI NOI DUNG
   				;THANH GHI "DPTR" KET QUA CAT "A"
   	MOV	D1,A		;CHUYEN NOI DUNG D1 VAO THANH GHI "A"
   	RET
   ;===================================
   ;	KET THUC CHUONG TRINH
   ;===================================
   	;************************************************
   	;	NGAN CACH GIUA CAC CHUONG TRINH
   	;************************************************
   ;===================================
   ;SUBROUTINE DISPLAY
   ; HIEN THI LEN LED 7 THANH
   ;INPUT:
   ;OUTPUT:
   ;===================================
   DISPLAY: 
   	CJNE	R7,#0,LED2
   	MOV	P2,#1B
   	MOV	P0,D0
   	
   	SJMP	XLR7
   LED2:	
   	MOV	P2,#2
   	MOV	P0,D1
   XLR7:	
   	INC	R7
   	CJNE	R7,#2,KT	
   	MOV	R7,#00H
   KT:
   	RET
   	
   
   ;===================================
   ;	KET THUC CHUONG TRINH
   ;===================================
   	;************************************************
   	;	NGAN CACH GIUA CAC CHUONG TRINH
   	;************************************************
   ;===================================
   ;	MA 7 THANH
   ;===================================
   SEGMENT:	;THUOC BO NHO CHUONG TRINH "MOVC"
   	DB	0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H
   ;SO THAP PHAN	 0  1   2  3  4  5  6  7  8 9
   ;====================================
   ;	KET THUC CHUONG TRINH
   ;====================================]
   Mình trình bày nữa nên nhìn hơi dài
   Chúc các bạn vui vẻ
   Chào các bạn

   Lưu ý: Đọc xong thank e cái nhé
   hhjhjhjhjhjhj

   --------------------------------------------------------------------------------
   Xem bài viết cùng chuyên mục:

   Sửa lần cuối bởi haprohaui; 30-11-2010 lúc 11:03.

  2. The Following 2 Users Say Thank You to haprohaui For This Useful Post:


  3. #2
   Tham gia
   11-11-2010
   Bài viết
   11
   Cảm ơn
   0
   Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

   Mặc định Ðề: Hiện thị số lần Ấn phím dùng 89c52

   sao file mo ko dc v ban oi

  4. #3
   Tham gia
   05-10-2010
   Bài viết
   586
   Cảm ơn
   216
   Được cảm ơn 286 lần, trong 181 bài

   Mặc định Ðề: Hiện thị số lần Ấn phím dùng 89c52

   Hiện đại quá mà xài mấy cái bằng cơ cũng ok thôi
   CÓ HỌC VẤN MÀ KO CÓ LƯƠNG TÂM , CHỈ LÀM CHO TINH THẦN BẠI HOẠI. (RABELAIS)

   CHẢ ĐƯỢC GÌ
   CHỈ ĐƯỢC GIÀ!

  5. #4
   Tham gia
   25-10-2010
   Bài viết
   60
   Cảm ơn
   0
   Được cảm ơn 36 lần, trong 15 bài

   Mặc định Ðề: Hiện thị số lần Ấn phím dùng 89c52

   Trích dẫn Gửi bởi saobang_bd90 Xem bài viết
   sao file mo ko dc v ban oi
   Chào bạn
   cho mình hỏi bạn dùng Protues phiên bản nào
   Phiên bản mình dùng để vẽ là 6.9
   Bạn có thể dùng các phiên bản >= 6.9 la mở ok thui
   nếu bạn ko có phiên bản lớn hơn thì bạn vẽ giống như hình ơ trên là được thui mà
   Chào

  6. #5
   Tham gia
   21-06-2009
   Bài viết
   295
   Cảm ơn
   106
   Được cảm ơn 254 lần, trong 118 bài

   Mặc định Ðề: Hiện thị số lần Ấn phím dùng 89c52

   Phong cách lập trình trong sáng .

   Mình đọc qua CODE thấy bạn chưa xử lý hiện tượng rung phím. Trên Mô phỏng nếu dùng nút bấm thì không thấy được hiện tượng này . Theo mình bạn nên triển khai làm demo ( đơn giản nhất là cắm board ) rồi update code xem sao. Mĩnh nghĩ rằng nhìn thật vẫn sướng hơn nhìn mô phỏng

  7. #6
   Tham gia
   25-10-2010
   Bài viết
   60
   Cảm ơn
   0
   Được cảm ơn 36 lần, trong 15 bài

   Mặc định Ðề: Hiện thị số lần Ấn phím dùng 89c52

   Trích dẫn Gửi bởi aladanh2000 Xem bài viết
   Phong cách lập trình trong sáng .

   Mình đọc qua CODE thấy bạn chưa xử lý hiện tượng rung phím. Trên Mô phỏng nếu dùng nút bấm thì không thấy được hiện tượng này . Theo mình bạn nên triển khai làm demo ( đơn giản nhất là cắm board ) rồi update code xem sao. Mĩnh nghĩ rằng nhìn thật vẫn sướng hơn nhìn mô phỏng
   cảm ơn anh đã ủng hộ
   em có ý tưởng làm mạch thật rồi nhưng không phải bài này mà bài khác

   e cho làm 4 led 7 thanh và có phím bấn đào chiều đếm không phải như thế này nữa
   bác xem thử em xem bài này giúp em với được không
   http://webdien.com/d/showthread.php?t=11182
   em cảm ơn nhé

  Trả lời với tài khoản Facebook

  Các Chủ đề tương tự

  1. Thảo luận - Hàm delay 1s cho 89C52
   Bởi phamhatb trong diễn đàn ỨNG DỤNG ĐIỆN TỬ
   Trả lời: 2
   Bài cuối: 08-03-2022, 16:07
  2. Trợ giúp - Giúp về AT 89c52
   Bởi maiyeulyt trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiển
   Trả lời: 0
   Bài cuối: 06-01-2014, 10:34
  3. Thảo luận - hỏi về 89c51 và 89c52
   Bởi timnguoiyeu123 trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiển
   Trả lời: 5
   Bài cuối: 12-05-2013, 19:04
  4. Mạch Đèn Giao Thông Ngã 4 dùng 89c52
   Bởi haprohaui trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiển
   Trả lời: 22
   Bài cuối: 22-01-2013, 19:47
  5. Trợ giúp - Cần giúp đỡ về ic 89c52 làm đồ án về đồng hồ hiển thị trên lcd
   Bởi khoiqb1987 trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiển
   Trả lời: 4
   Bài cuối: 02-03-2012, 10:39
  Văn Võ Trạng Nguyên
  Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
  Đặc Cảnh Diệt Ma
  Khử Ma Đạo Trưởng
  Cương Thi Diệt Tà
  Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
  NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016