SÁCH GIÁO TRÌNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
Nội dung tài liệu:
Chương 1: Linh kiện điện tử công nghiệp
Chương 2: Thiết bị đóng cắt, điều khiển bảo vệ mạch điện
Chương 3: Động cơ điện
Chương 4: Tính chọn thiết bị đóng cắt và bảo vệ
Chương 5: Điều khiển, bảo vệ và khống chế động cơ điện
Chương 6: Trang bị điện máy cắt gọt kim loại
Chương 7: Trang bị điện trạm bơm
Chương 8: Bộ điều khiển logic
Chương 9: Kĩ thuật lắp đặt điện công nghiệp
Chương 10: Đề thi lắp đặt hệ thống điện
LINK:
http://123link.pw/NT3t3
PASS: ebookbkmt

SÁCH HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH LẮP ĐẶT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
LINK:
http://123link.pw/3ofaG

Hướng dẫn thiết kế lắp đặt mạng điện xí nghiệp - công nghiệp
Nội dung:
Bài 1 : Bản vẽ và hiện trường
Bài 2 : Trạm biến điện
Bài 3 : Hệ thống thanh góp mạch cung cấp
Bài 4 : Bản điện
Bài 5 : Ống dẫn thanh góp di trượt
Bài 6 : Sư dụng các bản dây và xác định kích thước dây dẫn
Bài 7 : Các hệ thống tín hiệu
Bài 8 : Động cơ và bộ điều khiển
Bài 9 : Lắp đặt động cơ
Bài 10: Trang bị đặc biệt
Bài 11: Thông gió điều hòa không khí
Bài 12: Bảo vệ hệ thống
Bài 13: bảo vệ chống sét
Bài 14: Chiếu sáng khu vực
Bài 15: bộ điều khiển lập trình
Bài 16: các vị trí nguy hiểm

LIMK:
http://123link.pw/6nLpoH
PASS: ebookbkmt

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: