Đây là bộ TCVN 7447 (IEC 60364-1-2001) Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà, bộ tiêu chuẩn này đối với dân điện thì không thể thiếu được. Vì lúc mình tải về nhiều link bị lỗi nên mình có thể cung cấp cho các bạn link dưới đây (các bạn chỉ cần để con trỏ click vào số tiêu chuẩn là tải về được thôi nhé). Bình thường những chỗ dùng hyperlink nó phải có màu xanh nhưng lúc mình đăng nó không lên màu nhưng chỉ cần các bạn đặt con trỏ vào số tiêu chuẩn và click double là ok nhé
TCVN 7447-1-2004 (IEC 60364-1-2001) Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà - Phần 1 - Nguyên tắc cơ bản, đánh giá các đặc tính chung, định nghĩa.
TCVN 7447-1-2010 (IEC 60364-1-2005) Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà - Phần 1 - Nguyên tắc cơ bản, đánh giá các đặc tính chung, định nghĩa
TCVN 7447-5-52-2010 (IEC 60364-5-52-2009) Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 5-52 - Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện - Hệ thống đi dây
TCVN 7447-5-53-2005 (IEC 60364-5-53-2002) Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà - Phần 5-53 - Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện - Cách ly, đóng cắt và điều khiển
TCVN 7447-5-54-2005 (IEC 60364-5-54-2002) Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà - Phần 5-54 - Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện - Bố trí nối đất, dây bảo vệ và liên kết bảo vệ
TCVN 7447-5-54-2015 (IEC 60364-5-54-2011) Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 5-54 - Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện - Bố trí nối đất và dây bảo vệ
TCVN 7447-5-55-2005 (IEC 60364-5-55-2002) Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà - Phần 5-55 - Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện - các thiết bị khác
TCVN 7447-5-55-2010 (IEC 60364-5-55-2008) Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 5-55 - Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện - Các thiết bị khác
TCVN 7447-5-55-2015 (IEC 60364-5-55-2012) Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 5-55 - Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện - Các thiết bị khác
TCVN 7447-5-56-2011 (IEC 60364-5-56-2009) Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 5-56 - Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện - Dịch vụ an toàn
TCVN 7447-6-2011 (IEC 60364-6-2006) Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà - Phần 6 - Kiểm tra
TCVN 7447-7-701-2011 (IEC 60364-7-701-2006) Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 7-701 - Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt - Khu vực có bồn tắm hoặc vòi hoa sen
TCVN 7447-7-710-2006 (IEC 60364-7-710-2002) Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà - Phần 7-710 - Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt - Khu y tế
TCVN 7447-7-712-2015 (IEC 60364-7-712-2002) Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà - Phần 7-712 - Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt - Hệ thống nguồn quang điện sử dụng năng lượng mặt trời (PV)
TCVN 7447-7-714-2011 (IEC 60364-7-714-1996) Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 7-714 - Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt - Hệ thống lắp đặt dùng cho chiếu sáng bên ngoài
TCVN 7447-7-715-2011 (IEC 60364-7-715-1996) Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 7-715 - Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt - Hệ thống lắp đặt dùng cho chiếu sáng bằng điện áp cực thấp
TCVN 7447-7-717-2011 (IEC 60364-7-717-2009) Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 7-717 - Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt - Các khối di động hoặc vận chuyển được
TCVN 7447-7-729-2011 (IEC 60364-7-729-2007) Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 7-729 - Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt - Lối đi dùng cho vận hành hoặc bảo dưỡng

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: