Để có một nghề tin cho bản thân trước tiên trước tiên chúng ta phải học. học từ nhà trường thầy cô bạn bè và học sách vở.
Cuốn sách Kỹ thuật quấn dây có các phần: Động cơ điện, Dynamo, Máy biến thế, Máy đổi điện Transformasteur, Động cơ toàn năng, Phụ lục.
Sách được trình bày theo phương pháp dễ đọc, dễ hiểu, dễ thực hành; với trình tự từ dễ đến khó, mỗi bài học đều có minh họa bằng hình vẽ và có các từ ngữ đối chiếu, giúp người đọc hiểu một cách tường tận vấn đề.
>> Link Download: http://bit.ly/2MIw1tw
Share by: WWW.COKHIMHA.COM

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: