Đối với chương trình tiếng Anh lớp 8, những chủ điểm ngữ pháp trọng tâm, quan trọng đã được đưa vào chương trình học. Nhằm giúp các em học sinh nắm vững được những chủ điểm chúng tôi xin được chia sẻ các chủ đề ngữ pháp trọng tâm trong chương trình dạy tiếng Anh lớp 8 ở trung học cơ sở.

1. Câu tường thuật gián tiếp (Reported Speech)

Để thuật lại câu nói của một người, bạn có hai cách làm hoặc là trích dẫn trực tiếp và để trong ngoặc kép (câu tường thuật trực tiếp) hoặc là thuật lại theo từ ngữ của mình sao cho câu không thay đổi về mặt ngữ nghĩa (câu tường thuật gián tiếp).

Trong chương trình về cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh lớp 8, bạn sẽ được biết đến cấu trúc chung khi tường thuật câu kể và một số mẫu câu gián tiếp đặc biệt như lời khuyên, yêu cầu hoặc mệnh lệnh.

Đối với câu kể, khi tường thuật lại sẽ có dạng sau:

S + say/tell + (that) + S + V

Trong câu kể, người tường thuật và người làm chủ hành động không nhất thiết phải là một và động từ tường thuật thường được sử dụng là say và tell. Hai động từ này sẽ bị biến đổi tùy theo động từ tường thuật. Một luật quan trọng khác chính là các động từ chính được kể lại hoạt động theo nguyên tắc lùi thì và cả trạng từ chỉ thời gian cũng sẽ được lùi thì tương ứng.

Ví dụ: She said: ”I will visit my grandmother tomorrow.”

→ She said that she would visit her grandmother the next day.

Đối với câu hỏi, bạn sẽ dùng động từ ask và cũng lùi thì tương ứng.

Ví dụ: He asked me: ”What do you like for dinner?”

→ He asked me what I liked for the dinner.

2. Câu bị động (Passive Voice)
Ở chương trình cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh lớp 8, các bạn sẽ được hướng dẫn cách chuyển câu chủ động (active) sang câu bị động (passive) ở mức độ cơ bản với cấu trúc be + PII. Để làm tốt bài tập về câu bị động, bạn cần nắm chắc cấu trúc của các thì, dạng tobe ở các thì và các động từ bất qui tắc.

Khi viết lại một câu chủ động ở dạng bị động, trước hết bạn cần xác định đâu là tân ngữ trong câu đề. Sau đó đặt tân ngữ này làm chủ ngữ cho câu bị động mới. tiếp theo bạn xác định câu đề đang ở thì gì và động từ chính trong câu được chia như thế nào. Tiếp theo xem xét đến việc thêm chủ thể thực hiện hành động nếu cần thiết. Cuối cùng là hoàn thành câu với các trạng từ nếu có.

Ví dụ: I was doing my homework when you called me last night.

→ My homework was being done when I was called last night.

Ngoài cái nhìn sơ lược về câu bị động phía trên, bạn có thể ôn tập lần nữa kĩ càng hơn về chủ đề này tại đây.

3. Các thì (Tenses)
Các thì mới mà bạn được học trong chương trình cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 bao gồm thì Hiện tại Hoàn thành (Present Perfect) và hiện tại tiếp diễn với always.

Thì hiện tại hoàn thành được sử dụng để diễn tả hành động kéo dài từ một thời điểm trong quá khứ và chưa kết thúc tại thời điểm đang nhắc đến, hoặc để diễn tả một kinh nghiệm.

Ví dụ: I have studied English for 3 years.

Bên cạnh cách diễn đạt hành động đang xảy ra tại thời điểm đang nói, thì hiện tại tiếp diễn còn được dùng với always để thể hiện sự phàn nàn.

Ví dụ: She is always talking about her boyfriend.

4. Hiện tại phân từ (Present Participle) và Quá khứ phân từ (Past Participle)
Một điểm mới trong chương trình cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 đó chính là hiện tại phân từ và quá khứ phân từ. Thực chất hiện tại phân từ được hình thành bằng cách thêm –ing vào sau động từ và đóng vài trò như một tính từ mang ý chủ động để bổ nghĩa cho một danh từ.

Ví dụ: A boy who sat next to you yesterday is my son.

→ A boy sitting next to you yesterday is my son.

Mặt khác, quá khứ phân từ được hình thành bằng cách thêm –ed sau động từ và đóng vai trò như một tính từ mang ý bị động để bổ nghĩa cho một danh từ.

Ví dụ: The letter which was written by my daughter has just reached The First Lady.

→ The letter written by my daughter has just reached The First Lady.

Trên đây là 4 nội dung ngữ pháp trọng điểm trong chương trình day tieng Anh lop 8 cho các em học sinh. Để phục vụ tốt cho kì thi chuyển cấp vào năm sau các em cần nắm vững những kiến thức ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 cơ bản ở trên.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: