Bác nào đang phân phối thiết bị điện
Cáp, cột đèn, ...k

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: