Em gặp bài tập này mà suy nghĩ k ra,mấy bác cứu e với.
Đề bài : Dùng lệnh Counter lập trình 1 công tắc điều khiển 2 trạng thái ON-OFF của 1 đèn.
Ấn lần 1 : Đèn sáng
Ấn lần 2 : Đèn tắt.
Mấy bác cứu e với,e mò từ chiều h mà k ra.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: