Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ PVTEK Việt Nam hân hạnh là nhà Nhập khẩu và Phân phối chính thức các sản phẩm, thiết bị viễn thông của các thương hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới như : Dell, IBM, Cisco, HP, Alied Telesis,Hirschmann, CommScope, Belden, Panduit, Alantek, LS Vina, Postef, Vinacap, Samtel, Nexans, Lapp Kabel, APC,Santak, Emerson, VietRack, Ekorack, PVrack,Wintop ,3OneData....
PVTEK VIỆT NAM
Phòng Kinh Doanh
Hotline-24/7 : 094.2222.042
Ms.Trang : 0973763371 Email : trang.le@pvtek.com.vn
Mr. Hoàng : 0949307890 Email : anhdh@pvtek.com.vn
Website: https://pvtek.com.vn


———————————————— ———————————————— —
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PVTEK VIỆT NAM
HN Office :Số 28/163 Tư Đình, Quận Long Biên,TP Hà Nội
Tel : +84 2432 161 388 Fax : +84 2432 161 388
Hotline-24/7 : 094.2222.042Sau đây là danh sách các Part Number hệ thống sản phẩm Media converter, Switch, Modem Quang và Modul quang được phân phối bởi PVTEK Việt Nam

Hãng 3OneData
[IMG][/IMG]
MODEL1100/2, MODEL1100S/20, MODEL1100S/40, MODEL1100S/60, MODEL1100S/80, MODEL1100S/100, MODEL1100SS/60, MODEL1100SS/80, MODEL1100M, MODEL1100M/2, MODEL1100M/5, MODEL1100MS/20, MODEL1100MS/40, MODEL1100MS/60, MODEL1100MSS/60, MODEL1200, MODEL1200/2, MODEL1200S/20, MODEL1200S/40, MODEL1200S/60, MODEL1200SS/20, MODEL1200SS/40, MODEL1200SS/60, MODEL1200M, MODEL1200M/2, MODEL1200MS/20, MODEL1200MS/40, MODEL1200MS/60, MODEL1200MSS/20, MODEL1200MSS/40, MODEL1200MSS/60, MODEL1200MSS/80, MODEL3012, MODEL3012/550, MODEL3012/2, MODEL3012S/10, MODEL3012S/20, MODEL3012S/40, MODEL3012S/60, MODEL3012S/80, MODEL3012S/100, MODEL3012SS/10, MODEL3012SS/60, MODEL3012SS/80, MODEL301X, MODEL3010, MODEL3011, RACK2000, RACK1000, NP301B, NP302, NP302-1M, NP302-2M, NP304, NP304-2M, NP304-4M, NP308, NP308-4M, NP308-8M, NP316, NP316-8M, NP316-16M, NP316E, NP316E-2AC, NP332, NP332-16M, NP332-32M, TLC485/9, TLC485/25, TLC422/9, TLC422/25, SW485A, SW485WA, SW485GI/C, SW485GI/R, MODEL485P, MODEL485I, MODEL232I/9, MODEL232I/25, USB232, USB485, USB4232, USB4485, OCTOPUS3000-4, OCTOPUS3000-5, OCTOPUS3000-6, OCTOPUS3000-7, OCTOPUS3000-8, MODEL271-M, MODEL271-S/20, MODEL271-S/40, MODEL271-S/60, MODEL271-S/80, MODEL271-S/100, MODEL271-S/120, MODEL277, MODEL277-M, MODEL277-S/20, MODEL277-S/40, MODEL277-S/60, MODEL277-S/80, MODEL277-S/100, MODEL277-S/120, MODEL277-SS/20, MODEL277-SS/40, MODEL277-SS/60, MODEL277-SS/80, SWV60100, SWV60101, SWV60200 Serial, SWV60200, SWV60201, SWV60400 Serial, SWV60400, SWV60401, SWV604XY, SWV60800 Serial, SWV60800, SWV60801, SWV608XY, SWV61200 Serial, SWV61200, SWV61201, SWV612XY, SWV61600 Serial, SWV61600, SWV61601, SWV616 XY ZL100M, R-VDO Serial, R-VDO-1000, R-VDO-2000, R-VDO-4000, IES7010, IES7010-T, IES608 Serial, IES608, IES608-2M, IES608-2S, IES308 Serial, IES308, IES308-1M, IES308-1S, IES308-2M, IES308-2S, IES205 Serial, IES205, IES205-1M, IES205-1S, IES205-2M, IES205-2S, IES1026 Serial, IES1026, IES1026G, IES5024, IMC101 Serial, IMC101M, IMC101S, IMC101SS, IMC102 Serial, IMC102M, IMC102S, IMC102SS, IES2000 Serial, IES2228, IES2228F, IES2448C, IES2508, IES2528, IES2552, IES3000 Serial, IES3424C, IES3424F, IES3448, IES3524, IES3552, MODEL7211, MODEL7212, MODEL7213, MODEL7210, MODEL7288, MODEL7221, MODEL7222T, SW3525-24, SW3525-34, SW3525-44, SW3525-54, SW3525-64, SW3525-74, SW3525-84, SW3525-94, SW3525 Serial, SW3525-35, SW3525-45, SW3525-55, SW3525-65, SW3525-75, SW3825 Serial, SW3825-24, SW3825-34, SW3825-44, SW3825-54, SW3825-64, SW3825-74, SW3825-84, SW3825-94, SW3825-35, SW3825-45, SW3825-55, SW3825-65, SW3825-75, SW8713 Serial, SW8713-51, SW8713-52, SW8713-53, SW8713-54, SW8713-55, SW8713-56, SW8713-57, SW8713-58, SW9713 Serial, SW9713-51, SW9713-52, SW9713-53, SW9713-54, SW9713-55, SW9713-56, E232, E485, MODEL7301S/20, MODEL7302S/20, MODEL7304S/20, MODEL7305S/20, TLC703, TLC703RACK, OT120, OT120/20, OT120/40, OT120/60, OT120A, OT120A/20, OT120A/40, OT120A/60, OT240, OT240/20, OT240/40, OT240/60, OT240A, OT240A/20, OT240A/40, OT240A/60, OT480, OT480/20, OT480/40, OT480/60, OT480A, OT480A/20, OT480A/40, OT480A/60, SW7100R, SW7100-SC, SW7204-SC, SW7204V-SC,

Hãng Wintop

T-8110MA-11-2, YT-8110SA-11-20, YT-8110SA-11-40, YT-8110SA-11-60, YT-8110SA-11-80, YT-8110SA-11-100, YT-8112MA-2, YT-8112SA-20, YT-8112SA-40, YT-8112SA-60, YT-8110MA-14-2, YT-8110SA-14-20, YT-8110SA-14-40, YT-8110SA-14-60, YT-8110SA-14-80, YT-8110SA-14-100, YT-8110SB-14-20A, YT-8110SB-14-20B, YT-8110SB-14-60B, YT-8110GMA-11-05-AS, YT-8110GMA-11-2-AS, YT-8110GSA-11-10-AS, YT-8110GSA-11-20-AS, YT-8110GSA-11-40-AS, YT-8110GSA-11-60-AS, YT-8110GSA-11-80-AS, YT-8110GSA-11-100-AS, YT-8110GSA-11-120-AS, YT-8110GSB-11-20A-AS, YT-8110GSB-11-20B-AS, YT-8110GSB-11-40A-AS, YT-8110GSB-11-40B-AS, YT-8110GSB-11-60A-AS, YT-8110GSB-11-60B-AS, YT-8110GSB-11-80A-AS, YT-8110GSB-11-80B-AS, YT-8110G-24-SFP-AS, YT-8110-SFP, YT-8110G-SFP, YT-8110G-SFP-AS, YT-81/7-2A, YTPD-E39-02L, YTPD-E39-20L, YTPD-E39-40L, YTPD-E59-60L, YTPD-E59-80L, YTPD-E59-150L, YTPD-G88-05L, YTPD-G39-05L, YTPD-G39-20L, YTPD-G39-20LD, YTPD-G39-40L, YTPD-G39-40LD, YTPD-G59-60L, YTPD-G59-80L, YTPD-G59-80LD, YTPD-G59-120L, YTPD-G59-120LD, YTPS-E35-20L, YTPS-E35-20LD, YTPS-E53-20L, YTPS-E53-20LD, YTPS-E35-40L, YTPS-E53-40L, YTPS-G35-03L, YTPS-G53-03L, YTPS-G35-20L, YTPS-G35-20LD, YTPS-G53-20L, YTPS-G53-20LD, YTPS-G34-20L, YTPS-G43-20L, YTPS-G35-40L, YTPS-G35-40LD, YTPS-G53-40L, YTPS-G53-40LD, YTPS-G45-60L, YTPS-G54-60L, YTPS-G45-80L, YTPS-G54-80L, YTPS-G45-120L, YTPS-G54-120L, YTPS-E35-20S, YTPS-E53-20S, YTPS-G35-03S, YTPS-G53-03S, YTPS-G35-20S, YTPS-G53-20S, YTPD-G527~45-80L, YTPD-G547~61-80L, YT-SFP+-SR, YT-SFP+-LR, YT-SFP+-ER, SFP+ZR, YT-SFP+-BD-10L, YT-SFP+-BU-10L, YT-SFP+-BD-60L, YT-SFP+-BU-60L, YT-XFP-SR, YT-XFP-LR, YT-SFP-T, YT-SFP-GPON-OLT, YT-S1V↑-T/RFM, YT-S1V↑1D↓3-T/RFM, YT-S2V↑-T/RF, YT-S2V↑1D↓3-T/R, YT-S4V↑-T/RF, YT-S4V↑1D↓3-T/RF, YT-S6V↑-T/RF, YT-S6V↑1D↓3-T/RF, YT-S8V↑-T/RF, YT-S8V↑1D↓3-T/RF, YT-S16V↑-T/RF, YT-S16V↑1D↓3-T/RF, YT-S32V↑-T/RF, YT-S32V↑1D↓3-T/RF, YT-S64V↑-T/RF, YT-S64V↑1D↓3-T/RF, YT-2U, YT-4U, 1A ↓, 1A ↑↓(bi-directional audio, 1D↑or 1D↓, I/O Switching value(1S Dry contact, telephone(1T, ethernet 1E)(30M, ethernet 1E)(100M, 40Km, 60Km, 80Km, YT-DS-10104-LP, YT-DS-10104G-LP, YT-DS-10108G-LP, YT-DS-10208G-LP, YT-DS-10005-LP, YT-DS-10105-LP, YT-DS-10204-LP, YT-DS-10412G-LP, YT-DS-10224-LP, YT-MC-10101-AF-LP, YT-MC-10101G-AF-LP, YT-DS-10104-AF-LP, YT-DS-10104G-AF-LP, YT-DS-10108G-AF-LP, YT-DS-10208G-AF-LP, YT-DS-10005-AT-LP, YT-DS-10105-AT-LP, YT-DS-10204-AT-LP, YT-DS-10412G-AT-LP, YT-DS-10224G-AT-LP

STT THÔNG SỐ SẢN PHẨM MODEL
Bộ chuyển đổi 1 cổng Fast Ethernet sang Quang MODEL1100
1 1 cổng Ethernet 10/100M, Multi-mode 2Km MODEL1100/2
3 1 cổng Ethernet 10/100M, Single-mode 1310nm 20Km MODEL1100S/20
4 1 cổng Ethernet 10/100M, Single-mode 1310nm 40Km MODEL1100S/40
5 1 cổng Ethernet 10/100M, Single-mode 1310nm 60Km MODEL1100S/60
6 1 cổng Ethernet 10/100M, Single-mode 1550nm DFB 80Km MODEL1100S/80
7 1 cổng Ethernet 10/100M, Single-mode 1550nm DFB 100Km MODEL1100S/100
8 1 cổng Ethernet 10/100M, Single-mode 1550nm APD 120Km MODEL1100S/120

9 1 cổng Ethernet 10/100M, BiDi Single-mode 1310nm, Single-fiber WDM 20Km MODEL1100SS/20
10 1 cổng Ethernet 10/100M, BiDi Single-mode 1310nm, Single-fiber WDM 40Km MODEL1100SS/40
11 1 cổng Ethernet 10/100M, BiDi Single-mode 1550nm DFB, Single-fiber WDM 60Km MODEL1100SS/60
12 1 cổng Ethernet 10/100M, BiDi Single-mode 1550nm DFB, Single-fiber WDM 80Km MODEL1100SS/80
Bộ chuyển đổi 1 cổng Fast Ethernet sang Quang MODEL1100M
1 1 cổng Ethernet 10/100M, Managed, Multi-mode 2Km MODEL1100M/2
2 1 cổng Ethernet 10/100M, Managed, Multi-mode 5Km MODEL1100M/5
3 1 cổng Ethernet 10/100M, Managed, Single-mode 1310nm 20Km MODEL1100MS/20
4 1 cổng Ethernet 10/100M, Managed, Single-mode 1310nm 40Km MODEL1100MS/40
5 1 cổng Ethernet 10/100M, Managed, Single-mode 1310nm 60Km MODEL1100MS/60
9 1 cổng Ethernet 10/100M, Managed, BiDi Single-mode 1310nm, Single-fiber WDM 20Km MODEL1100MSS/20
10 1 cổng Ethernet 10/100M, Managed, BiDi Single-mode 1310nm, Single-fiber WDM 40Km MODEL1100MSS/40
11 1 cổng Ethernet 10/100M, Managed, BiDi Single-mode 1550nm DFB, Single-fiber WDM 60Km MODEL1100MSS/60
Bộ chuyển đổi 2 cổng Fast Ethernet sang Quang MODEL1200
13 2 cổng Ethernet 10/100M, Multi-mode 2Km MODEL1200/2
15 2 cổng Ethernet 10/100M, Single-mode 1310nm 20Km MODEL1200S/20
16 2 cổng Ethernet 10/100M, Single-mode 1310nm 40Km MODEL1200S/40
17 2 cổng Ethernet 10/100M, Single-mode 1310nm 60Km MODEL1200S/60
21 2 cổng Ethernet 10/100M, BiDi Single-mode 1310nm, Single-fiber WDM 20Km MODEL1200SS/20
22 2 cổng Ethernet 10/100M, BiDi Single-mode 1310nm, Single-fiber WDM 40Km MODEL1200SS/40
23 2 cổng Ethernet 10/100M, BiDi Single-mode 1550nm DFB, Single-fiber WDM 60Km MODEL1200SS/60
Bộ chuyển đổi 2 cổng Fast Ethernet Tag-VLAN sang Quang MODEL1200M
25 2 cổng Ethernet 10/100M, Multi-mode 2Km MODEL1200M/2
27 2 cổng Ethernet 10/100M Tag-VLAN, Single-mode 1310nm 20Km MODEL1200MS/20
28 2 cổng Ethernet 10/100M Tag-VLAN, Single-mode 1310nm 40Km MODEL1200MS/40
29 2 cổng Ethernet 10/100M Tag-VLAN, Single-mode 1310nm 60Km MODEL1200MS/60
33 2 cổng Ethernet 10/100M Tag-VLAN, BiDi Single-mode 1310nm, WDM 20Km MODEL1200MSS/20
34 2 cổng Ethernet 10/100M Tag-VLAN, BiDi Single-mode 1310nm, WDM 40Km MODEL1200MSS/40
35 2 cổng Ethernet 10/100M Tag-VLAN, BiDi Single-mode 1550nm DFB, WDM 60Km MODEL1200MSS/60
36 2 cổng Ethernet 10/100M Tag-VLAN, BiDi Single-mode 1550nm DFB, WDM 80Km MODEL1200MSS/80
Bộ chuyển đổi Gigabit Ethernet sang Quang MODEL3012
49 10/100/1000M, Multi-mode 550m MODEL3012/550
50 10/100/1000M, Multi-mode 2Km MODEL3012/2
51 10/100/1000M, Single-mode 1310nm 10Km MODEL3012S/10
52 10/100/1000M, Single-mode 1310nm 20Km MODEL3012S/20
53 10/100/1000M, Single-mode 1310nm 40Km MODEL3012S/40
54 10/100/1000M, Single-mode 1550nm DFB 60Km MODEL3012S/60
55 10/100/1000M, Single-mode 1550nm DFB 80Km MODEL3012S/80
56 10/100/1000M, Single-mode 1550nm APD 100Km MODEL3012S/100
57 10/100/1000M, BiDi Single-mode 1310nm, Single-fiber WDM 10Km MODEL3012SS/10
58 10/100/1000M, BiDi Single-mode 1310nm, Single-fiber WDM 20Km MODEL3012SS/20
59 10/100/1000M, BiDi Single-mode 1310nm, Single-fiber WDM 40Km MODEL3012SS/40
60 10/100/1000M, BiDi Single-mode 1550nm DFB, Single-fiber WDM 60Km MODEL3012SS/60
61 10/100/1000M, BiDi Single-mode 1550nm DFB, Single-fiber WDM 80Km MODEL3012SS/80
Bộ chuyển đổi Ethernet sang SFP Quang MODEL301X
62 Fast Ethernet 10/100M, Khe cắm SFP ( Sử dụng Module quang fast ethernet) MODEL3010
63 Gigabit Ethernet 10/100/1000M, Khe cắm SFP ( Sử dụng Module quang Giga ethernet) MODEL3011
Media Converter Rack-Mount Chassis RACK2000
64 14 Khe cắm Media Converter, Hỗ trợ 2 nguồn DC + AC RACK2000A
65 16 Khe cắm Media Converter, Hỗ trợ 2 nguồn DC + AC RACK2000B
Management Media Converter Rack-mount chassis RACK1000
66 17 Khe cắm Management Media Converter, Hỗ trợ 2 nguồn DC + AC RACK1000

STT THÔNG SỐ SẢN PHẨM MODEL
Module quang 155Mbps (100M) SW3525 Serial
1 MM 850nm, LC Duplex, 2Km (VCSEL, -15~-5dBm, <-30dBm) SW3525-24
2 SM 1310nm, LC Duplex, 10Km (FP, -15~-8dBm, <-35dBm) SW3525-34
3 SM 1310nm, LC Duplex, 20Km (FP, -15~-8dBm, <-36dBm) SW3525-44
4 SM 1310nm, LC Duplex, 40Km (FP, -14~-8dBm, <-36dBm) SW3525-54
5 SM 1310nm, LC Duplex, 60Km (FP, -5~0dBm, <-36dBm) SW3525-64
6 SM 1550nm, LC Duplex, 80Km (DFB, -5~0dBm, <-38dBm) SW3525-74
7 SM 1550nm, LC Duplex, 100Km (DFB, 0~+5dBm, <-40dBm) SW3525-84
8 SM 1550nm, LC Duplex, 120Km (DFB, 0~+5dBm, <-42dBm) SW3525-94
Module quang 155Mbps (100M) WDM SW3525 Serial
9 SM 1310nm, LC Simlex, 10Km (FP, -15~-8dBm, <-35dBm) SW3525-35
10 SM 1310nm, LC Simlex, 20Km (FP, -15~-8dBm, <-36dBm) SW3525-45
11 SM 1310nm, LC Simlex, 40Km (FP, -14~-8dBm, <-36dBm) SW3525-55
12 SM 1310nm, LC Simlex, 60Km (FP, -5~0dBm, <-36dBm) SW3525-65
13 SM 1550nm, LC Simlex, 80Km (DFB, -5~0dBm, <-38dBm) SW3525-75
Module quang 1.25Gbps (1000M) SW3825 Serial
14 MM 850nm, LC Duplex, 2Km, (VCSEL, -9~-3dBm, <-17dBm) SW3825-24
15 SM 1310nm, LC Duplex, 10Km, (FP, -9~-3dBm, <-22dBm) SW3825-34
16 SM 1310nm, LC Duplex, 20Km, (FP, -9~-3dBm, <-23dBm) SW3825-44
17 SM 1310nm, LC Duplex, 40Km, (DFB, -5~0dBm, <-24dBm) SW3825-54
18 SM 1550nm, LC Duplex, 60Km, (DFB, -2~+3dBm, <-24dBm) SW3825-64
19 SM 1550nm, LC Duplex, 80Km, (DFB, 0~+5dBm, <-24dBm) SW3825-74
20 SM 1550nm, LC Duplex, 100Km, (DFB, 0~+5dBm, <-24dBm) SW3825-84
21 SM 1550nm, LC Duplex, 120Km, (DFB, 0~+5dBm, <-32dBm) SW3825-94
Module quang 1.25Gbps (1000M) WDM SW3825 Serial
22 SM 1310nm, LC Simlex, 10Km, (FP, -9~-3dBm, <-22dBm) SW3825-35
23 SM 1310nm, LC Simlex, 20Km, (FP, -9~-3dBm, <-23dBm) SW3825-45
24 SM 1310nm, LC Simlex, 40Km, (DFB, -5~0dBm, <-24dBm) SW3825-55
25 SM 1550nm, LC Simlex, 60Km, (DFB, -2~+3dBm, <-24dBm) SW3825-65
26 SM 1550nm, LC Simlex, 80Km, (DFB, 0~+5dBm, <-24dBm) SW3825-75
Module quang 2.5Gbps (2500M) SW8713 Serial
13 2.5G dual fiber, multi-mode, SFP, 0.3km, PECL, 3.3V, LC, 850nm SW8713-51
2.5G dual fiber, multi-mode, SFP, 2km, PECL, 3.3V, LC, 850nm SW8713-52
15 2.5G dual fiber, single-mode, SFP, 10km, PECL, 3.3V, LC, 1310nm SW8713-53
16 2.5G dual fiber, single-mode, SFP, 20km, PECL, 3.3V, LC, 1310nm SW8713-54
17 2.5G dual fiber, single-mode, SFP, 40km, PECL, 3.3V, LC, 1550nm SW8713-55
18 2.5G dual fiber, single-mode, SFP, 60km, PECL, 3.3V, LC, 1550nm SW8713-56
19 2.5G dual fiber, single-mode, SFP, 80km, PECL, 3.3V, LC, 1550nm SW8713-57
20 2.5G dual fiber, single-mode, SFP, 100km, PECL, 3.3V, LC, 1550nm SW8713-58
Module quang 10Gbps (10000M) SW9713 Serial
13 10G dual fiber, Multi-mode, SFP, 0.3km, PECL, 3.3V, LC, 1310nm SW9713-51
14 10G dual fiber, Multi-mode, SFP, 2km, PECL, 3.3V, LC, 1310nm SW9713-52
15 10G dual fiber, single-mode, SFP, 10km, PECL, 3.3V, LC, 1310nm SW9713-53
16 10G dual fiber, single-mode, SFP, 20km, PECL, 3.3V, LC, 1310nm SW9713-54
17 10G dual fiber, single-mode, SFP, 40km, PECL, 3.3V, LC, 1550nm SW9713-55
18 10G dual fiber, single-mode, SFP, 60km, PECL, 3.3V, LC, 1550nm SW9713-56

STT THÔNG SỐ SẢN PHẨM MODEL
RS-323/485/422 to E1 converter
1 RS232 to E1 (non-frame E1) converter, AC220V or DC-48V optionnal E232
2 RS485/422 to E1 converter, AC220V or DC-48V optionnal E485
E1/V.35/Ethernet to E1 converter
3 E1 over optic fiber modem AC220V or DC-48 optional MODEL7301S/20
4 FE over optic fiber modem AC220V or DC-48 optional MODEL7302S/20
5 V.35 over optic fiber modem AC220V or DC-48 optional MODEL7304S/20
6 Ethernet over optic fiber modem AC220V or DC-48 optional MODEL7305S/20
G.703 balance (120 ohm) to unbalance (75ohm) converter
7 2M G.703 balance (120ohm) to unbalance (75ohm) converter TLC703
8 1U, 19 Inch, 16 Slot TLC703RACK
Modem quang 4 E1 ITU-T G.703 PDH Multiplexer OT120
26 4 cổng E1 2.048Kbps 120ohm(RJ-45)+75ohm(BNC), RS232/Conselo, Phone, AC+DC, Single-mode 1310nm 20Km OT120/20
27 4 cổng E1 2.048Kbps 120ohm(RJ-45)+75ohm(BNC), RS232/Conselo, Phone, AC+DC, Single-mode 1310nm 40Km OT120/40
28 4 cổng E1 2.048Kbps 120ohm(RJ-45)+75ohm(BNC), RS232/Conselo, Phone, AC+DC, Single-mode 1310nm 60Km OT120/60
Modem quang 4 E1 ITU-T G.703 + Ethernet PDH Multiplexer OT120A
26 4 cổng E1 2.048Kbps 120ohm(RJ-45)+75ohm(BNC), 10/100M Ethernet, RS232/Conselo, Phone, AC+DC, Single-mode 1310nm 20Km OT120A/20
27 4 cổng E1 2.048Kbps 120ohm(RJ-45)+75ohm(BNC), 10/100M Ethernet, RS232/Conselo, Phone, AC+DC, Single-mode 1310nm 40Km OT120A/40
28 4 cổng E1 2.048Kbps 120ohm(RJ-45)+75ohm(BNC), 10/100M Ethernet, RS232/Conselo, Phone, AC+DC, Single-mode 1310nm 60Km OT120A/60
Modem quang 8 E1 ITU-T G.703 PDH Multiplexer OT240
33 8 cổng E1 2.048Kbps 120ohm(RJ-45)+75ohm(BNC), RS232/Conselo, Phone, AC+DC, Single-mode 1310nm 20Km OT240/20
34 8 cổng E1 2.048Kbps 120ohm(RJ-45)+75ohm(BNC), RS232/Conselo, Phone, AC+DC, Single-mode 1310nm 40Km OT240/40
35 8 cổng E1 2.048Kbps 120ohm(RJ-45)+75ohm(BNC), RS232/Conselo, Phone, AC+DC, Single-mode 1310nm 60Km OT240/60
Modem quang 8 E1 ITU-T G.703 + Ethernet PDH Multiplexer OT240A
33 8 cổng E1 2.048Kbps 120ohm(RJ-45)+75ohm(BNC), 10/100M Ethernet, RS232/Conselo, Phone, AC+DC, Single-mode 1310nm 20Km OT240A/20
34 8 cổng E1 2.048Kbps 120ohm(RJ-45)+75ohm(BNC), 10/100M Ethernet, RS232/Conselo, Phone, AC+DC, Single-mode 1310nm 40Km OT240A/40
35 8 cổng E1 2.048Kbps 120ohm(RJ-45)+75ohm(BNC), 10/100M Ethernet, RS232/Conselo, Phone, AC+DC, Single-mode 1310nm 60Km OT240A/60
Modem quang 16 E1 ITU-T G.703 PDH Multiplexer OT480
40 16 cổng E1 2.0416Kbps 120ohm(RJ-45)+75ohm(BNC), RS232/Conselo, Phone, AC+DC, Single-mode 1310nm 20Km OT480/20
41 16 cổng E1 2.0416Kbps 120ohm(RJ-45)+75ohm(BNC), RS232/Conselo, Phone, AC+DC, Single-mode 1310nm 40Km OT480/40
42 16 cổng E1 2.0416Kbps 120ohm(RJ-45)+75ohm(BNC), RS232/Conselo, Phone, AC+DC, Single-mode 1310nm 60Km OT480/60
Modem quang 16 E1 ITU-T G.703 + Ethernet PDH Multiplexer OT480A
40 16 cổng E1 2.0416Kbps 120ohm(RJ-45)+75ohm(BNC), 10/100M Ethernet, RS232/Conselo, Phone, AC+DC, Single-mode 1310nm 20Km OT480A/20
41 16 cổng E1 2.0416Kbps 120ohm(RJ-45)+75ohm(BNC), 10/100M Ethernet, RS232/Conselo, Phone, AC+DC, Single-mode 1310nm 40Km OT480A/40
42 16 cổng E1 2.0416Kbps 120ohm(RJ-45)+75ohm(BNC), 10/100M Ethernet, RS232/Conselo, Phone, AC+DC, Single-mode 1310nm 60Km OT480A/60
STT THÔNG TIN SẢN PHẨM P/N
RS232/485/422 sang Ethernet
1 1 cổng RS232/485/422 sang Ethernet 10/100M Serial server NP301B
2 2 cổng RS485/422 sang Ethernet 10/100M Serial server NP302
3 ( 1 cổng RS232 + 1 cổng RS485/422) sang Ethernet 10/100M NP302-1M
4 2 cổng RS485/422 sang Ethernet 10/100M Serial server NP302-2M
5 4 cổng RS232 sang Ethernet 10/100M Serial server NP304
6 ( 2 cổng RS232 + 2 cổng RS485/422) sang Ethernet 10/100M NP304-2M
7 4 cổng RS485/422 sang Ethernet 10/100M Serial server NP304-4M
8 8 cổng RS232 sang Ethernet 10/100M Serial server NP308
9 ( 4 cổng RS232 + 4 cổng RS485/422) sang Ethernet 10/100M NP308-4M
10 8 cổng RS485/422 sang Ethernet 10/100M Serial server NP308-8M
11 16 cổng RS232 sang Ethernet 10/100M Serial server NP316
12 ( 8 cổng RS232 + 8 cổng RS485/422) sang Ethernet 10/100M NP316-8M
13 16 cổng RS485/422 sang Ethernet 10/100M Serial server NP316-16M
14 16 cổng RS232 sang Ethernet 10/100M 2 cổng Ethernet, 1U 19'' rack, AC/DC85-265V NP316E
15 16 cổng RS232 sang Ethernet 10/100M 2 cổng Ethernet, 1U 19'' rack, dual AC/DC85-265V NP316E-2AC
16 32 cổng RS232 sang Ethernet 10/100M, 1U 19'' rack, AC/DC85-265V NP332
17 (16 cổng RS232 + 16 cổng RS485/422) sang Ethernet 10/100M, 1U 19'' rack, dual AC/DC85-265V NP332-16M
18 32 cổng RS485/422 sang Ethernet 10/100M, 1U 19'' rack, AC/DC85-265V NP332-32M

STT THÔNG SỐ SẢN PHẨM MODEL
Bộ chuyển đổi các tín hiệu RS232-RS485-RS422
1 Bộ chuyển đổi RS232 sang RS485, DB9 TLC485/9
2 Bộ chuyển đổi RS232 sang RS485, DB25 TLC485/25
3 Bộ chuyển đổi RS232 sang RS422, DB9 TLC422/9
4 Bộ chuyển đổi RS232 sang RS422, DB25 TLC422/25
5 Bộ chuyển đổi RS232 sang RS485, DB9, Industrial high delicacy port-powered SW485A
6 Bộ chuyển đổi RS232 sang RS485, DB9, Công nghiệp, 2500V isolation SW485WA
7 Bộ chuyển đổi RS232 sang RS485/422, Industrial, 9-36VDC input, full wire
3000V isolation, DIN-rail Mount, Wall mounting, terminal block SW485GI/C
8 Bộ lặp tín hiệu Repeater RS485/422, 9-36VDC input, full wire 3000V
isolation, DIN-rail Mount, Wall mounting, terminal block SW485GI/R
9 Bộ chuyển đổi RS232 sang RS485/422, 2500V isolation, 1800 Mét MODEL485P
10 Bộ chuyển đổi RS232 sang RS485/422, 1800 Mét MODEL485I
11 Bộ Chống sét RS232, DB9 serial, RXD, TXD, GND 3 line, 5KV isolation MODEL232I/9
12 Bộ chống sét RS232, DB25 serial, RXD, TXD, GND 3 line, 5KV isolation MODEL232I/25
13 Cáp chuyển đổi USB sang RS232, USB2.0 USB232
14 Cáp chuyển đổi USB sang RS485/422, USB2.0 USB485
15 Bộ chuyển đổi USB sang 4 cổng RS232 converter, USB2.0 USB4232
16 Bộ chuyển đổi USB sang 4 cổng RS485/422 converter, USB2.0 USB4485
17 HUB 4 Port RS485/422, plug and play, 3000V isolation, 3000m
extend OCTOPUS3000-4
18 HUB 5 Port RS485/422, plug and play, 3000V isolation, 3000m
extend OCTOPUS3000-5
19 HUB 6 Port RS485/422, plug and play, 3000V isolation, 3000m
extend OCTOPUS3000-6
20 HUB 7 Port RS485/422, plug and play, 3000V isolation, 3000m
extend OCTOPUS3000-7
21 HUB 8 Port RS485/422, plug and play, 3000V isolation, 3000m
extend OCTOPUS3000-8
STT THÔNG SỐ SẢN PHẨM MODEL
Bộ chuyển đổi RS232-RS485-RS422 sang Quang RING MODEL271
1 Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Multi-mode MODEL271-M
2 Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Single-mode 20Km MODEL271-S/20
3 Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Single-mode 40Km MODEL271-S/40
4 Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Single-mode 60Km MODEL271-S/60
5 Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Single-mode 80Km MODEL271-S/80
6 Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Single-mode 100Km MODEL271-S/100
7 Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Single-mode 120Km MODEL271-S/120
Bộ chuyển đổi RS232-RS485-RS422 sang Quang MODEL277
8 Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Multi-mode MODEL277-M
9 Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Single-mode 20Km MODEL277-S/20
10 Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Single-mode 40Km MODEL277-S/40
11 Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Single-mode 60Km MODEL277-S/60
12 Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Single-mode 80Km MODEL277-S/80
13 Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Single-mode 100Km MODEL277-S/100
14 Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Single-mode 120Km MODEL277-S/120
15 Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Single-mode WDM 20Km MODEL277-SS/20
16 Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Single-mode WDM 40Km MODEL277-SS/40
17 Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Single-mode WDM 60Km MODEL277-SS/60
18 Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Single-mode WDM 80Km MODEL277-SS/80

STT THÔNG SỐ SẢN PHẨM MODEL
Bộ chuyển đổi RS232-RS485-RS422 sang Quang RING MODEL271
1 Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Multi-mode MODEL271-M
2 Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Single-mode 20Km MODEL271-S/20
3 Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Single-mode 40Km MODEL271-S/40
4 Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Single-mode 60Km MODEL271-S/60
5 Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Single-mode 80Km MODEL271-S/80
6 Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Single-mode 100Km MODEL271-S/100
7 Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Single-mode 120Km MODEL271-S/120
Bộ chuyển đổi RS232-RS485-RS422 sang Quang MODEL277
8 Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Multi-mode MODEL277-M
9 Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Single-mode 20Km MODEL277-S/20
10 Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Single-mode 40Km MODEL277-S/40
11 Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Single-mode 60Km MODEL277-S/60
12 Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Single-mode 80Km MODEL277-S/80
13 Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Single-mode 100Km MODEL277-S/100
14 Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Single-mode 120Km MODEL277-S/120
15 Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Single-mode WDM 20Km MODEL277-SS/20
16 Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Single-mode WDM 40Km MODEL277-SS/40
17 Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Single-mode WDM 60Km MODEL277-SS/60
18 Bộ chuyển đổi RS232/485/422 sang quang Ring Single-mode WDM 80Km MODEL277-SS/80
STT THÔNG TIN SẢN PHẨM MODEL
Switch quang công nghiệp Gigabit + Quản Lý IES7010 Serial
1 7 cổng Ethernet 10/100Base-Tx + 3 ports SFP (Gigabit), -25~70°C, DC12~36V IES7010
2 7 cổng Ethernet 10/100Base-Tx + 3 ports SFP (Gigabit), -40~85°C, DC12~36V IES7010-T
Switch quang công nghiệp Fast Ethernet + Quản Lý IES608 Serial
3 8 cổng Fast Ethernet 10/100Base-Tx, Management, DC12~36V IES608
5 6 cổng Ethernet 10/100Base-Tx + 2 cổng Quang Multi-mode 100Base-Fx, 5Km, Management, DC12~36V IES608-2M
6 6 cổng Ethernet 10/100Base-Tx + 2 cổng Quang Single-mode 100Base-Fx, 20Km, Management, DC12~36V IES608-2S
Swich quang công nghiệp Fast Ethernet 8 cổng IES308 Serial
7 8 cổng Fast Ethernet 10/100Base-Tx, DC12~36V IES308
8 7 cổng Ethernet 10/100M + 1 cổng Quang Multi-mode 100M, 5Km, DC12~36V IES308-1M
9 7 cổng Ethernet 10/100M + 1 cổng Quang Single-mode 100M, 20Km, DC12~36V IES308-1S
10 6 cổng Ethernet 10/100M + 2 cổng Quang Multi-mode 100M, 5Km, DC12~36V IES308-2M
11 6 cổng Ethernet 10/100M + 2 cổng Quang Single-mode 100M, 20Km, DC12~36V IES308-2S
Switch quang công nghiệp Fast Ethernet 5 cổng IES205 Serial
12 5 cổng Fast Ethernet 10/100Base-Tx, DC12~36V IES205
13 4 cổng Ethernet 10/100M + 1 cổng Quang Multi-mode 100M, 5Km, DC12~36V IES205-1M
14 4 cổng Ethernet 10/100M + 1 cổng Quang Single-mode 100M, 20Km, DC12~36V IES205-1S
15 3 cổng Ethernet 10/100M + 2 cổng Quang Multi-mode 100M, 5Km, DC12~36V IES205-2M
16 3 cổng Ethernet 10/100M + 2 cổng Quang Single-mode 100M, 20Km, DC12~36V IES205-2S
Switch quang công nghiệp 24 FE + 2 SFP Managed IES1026 Serial
17 24 port 10/100Base-Tx RJ45 + 2 SFP module 100M, AC/DC 85-265V IES1026
18 24 port 10/100Base-Tx RJ45 + 2 SFP module 1000M, AC/DC 85-265V IES1026G
Switch quang công nghiệp 12 FE + 12 Fiber Managed
19 12 Cổng 10/100Base-Tx + 12 Cổng 100Base-Fx Managed Ethernet Switch ( Except SFP optical module), AC/DC 85-265V IES5024
Converter quang công nghiệp 1 cổng Fast Ethernet IMC101 Serial
20 1 cổng Ethernet 10/100M + 1 cổng Quang Multi-mode 100M, 5Km, DC12~36V IMC101M
21 2 cổng Ethernet 10/100M + 1 cổng Quang Single-mode 100M, 20Km, DC12~36V IMC101S
22 1 cổng Ethernet 10/100M + 1 cổng Quang Single-mode 100M, 20Km, DC12~36V IMC101SS
Converter quang công nghiệp 2 cổng Fast Ethernet IMC102 Serial
23 2 cổng Ethernet 10/100M + 1 cổng Quang Multi-mode 100M, 5Km, DC12~36V IMC102M
24 2 cổng Ethernet 10/100M + 1 cổng Quang Single-mode 100M, 20Km, DC12~36V IMC102S
25 2 cổng Ethernet 10/100M + 1 cổng Quang Single-mode 100M, 20Km, DC12~36V IMC102SS
Note: Thiết bị có cổng quang có thể đặt hàng theo khoảng cách 20K, 40Km, 60Km, 80Km, 120Km
Switch quang công nghiệp L2 IES2000 Serial
24 24 10/100M Fast Ethernet ports, 2×10/100/1000M TX, 2×1000M TX/SFP combo ports, 1 CONSOLE, and standard AC power supply IES2228
25 24 100M SFP slots, 2×10/100/1000M TX, 2×1000M TX/SFP combo ports, 1 CONSOLE, and standard AC power supply IES2228F
26 48 10/100M Fast Ethernet ports, 2×10/100/1000M TX, 2×1000M SFP Slots
1 CONSOLE, and standard AC power supply IES2448C
27 6 10/100/1000M Fast Ethernet ports, 2×1000M TX/SFP combo ports1 CONSOLE, and standard AC power supply IES2508
28 24 10/100/1000M TX, 4 SFP slots, 1 CONSOLE, and standard AC power supply IES2528
29 48 10/100/1000M TX, 4 gigabit SFP slots, 1 CONSOLE, and standard AC power supply IES2552
Switch quang công nghiệp L3 IES3000 Serial
30 24 10/100M TX, 4 1000M TX/SFP combo, 1 CONSOLE, and standard AC power supply IES3424C
31 24 100M SFP slots, 2 1000M TX,2 1000M TX/SFP combo, 1 CONSOLE, and standard AC power supply IES3424F
32 48 10/100M TX, 4 1000M TX/SFP combo, 1 CONSOLE, and standard AC power supply IES3448
33 20 10/100/1000M TX, 4 1000M TX/SFP combo, 1 CONSOLE, and standard AC power supply IES3524
34 48 10/100/1000M TX, 4 GSFP, 1 CONSOLE, and standard AC power supply IES3552

STT THÔNG SỐ SẢN PHẨM MODEL
Bộ chuyển đổi E1/V.35/FE
1 Bộ chuyển đổi
E1/Ethernet 1 cổng E1 2.048Mbps 120ohm(RJ-45)+75ohm(BNC) + 1 cổng Ethernet 10/100M, AC hoặc DC MODEL7211
2 Bộ chuyển đổi
Frame E1/Ethernet 1 cổng E1 N*64Kbps(N=1-32) 2.048Mbps 120ohm(RJ-45) + 75ohm(BNC) + 1 cổng Ethernet 10/100M, AC hoặc DC MODEL7212
3 Bộ chuyển đổi
Frame E1/E/FO 1 cổng E1 N*64Kbps(N=1-32) 2.048Mbps 120ohm(RJ-45) + 75ohm(BNC) + 1 cổng Ethernet 10/100M + 1 FO 20M, AC hoặc DC MODEL7213
4 Bộ chuyển đổi
4E1/Ethernet 4 cổng E1 2.048Mbps 120ohm(RJ-45)+75ohm(BNC) + 2 cổng Ethernet 10/100M, RACK 19inch 1U, AC + DC MODEL7210
5 Bộ chuyển đổi
E1/V.35 1 cổng E1 2.048Mbps 120ohm(RJ-45)+75ohm(BNC) + 1 cổng V.35 N*64Kbps(N=1-32) DB-25/34, AC hoặc DC MODEL7288
6 Bộ chuyển đổi
Frame E1/V.35 1 cổng E1 N*64Kbps(N=1-32) 2.048Mbps 120ohm(RJ-45)+ 75ohm (BNC) + 1 cổng V.35 N*64Kbps(N=1-32) DB-25/34, AC hoặc DC MODEL7221
7 Bộ chuyển đổi
V.35/Ethernet 1 cổng V.35 N*64Kbps(N=1-32) DB-25/34 + 1 cổng Ethernet 10/100M, AC hoặc DC MODEL7222T
STT THÔNG SỐ SẢN PHẨM MODEL HÃNG
Bộ chuyển đổi 1 cổng 10/100M Fast Ethernet -> Quang
1 1 cổng Ethernet 10/100M 1310nm Multi-mode 2Km SC YT-8110MA-11-2 WINTOP
2 1 cổng Ethernet 10/100M 1310nm single mode 20Km SC YT-8110SA-11-20 WINTOP
3 1 cổng Ethernet 10/100M 1310nm single mode 40Km SC YT-8110SA-11-40 WINTOP
4 1 cổng Ethernet 10/100M 1310nm single mode 60Km SC YT-8110SA-11-60 WINTOP
5 1 cổng Ethernet 10/100M 1550nm DFB single mode 80Km SC YT-8110SA-11-80 WINTOP
6 1 cổng Ethernet 10/100M 1550nm DFB single mode 100Km SC YT-8110SA-11-100 WINTOP
7 1 cổng Ethernet 10/100M 1310/1550nm WDM BiDi SM 20Km SC YT-8110SB-11-20A WINTOP
8 1 cổng Ethernet 10/100M 1550/1310nm WDM BiDi SM 20Km SC YT-8110SB-11-20B WINTOP
9 1 cổng Ethernet 10/100M 1310/1550nm WDM BiDi SM 40Km SC YT-8110SB-11-40A WINTOP
10 1 cổng Ethernet 10/100M 1550/1310nm WDM BiDi SM 40Km SC YT-8110SB-11-40B WINTOP
11 1 cổng Ethernet 10/100M 1*9 BiDi SM 60Km 1310/1550nm YT-8110SB-11-60A WINTOP
12 1 cổng Ethernet 10/100M 1*9 BiDi SM 60Km 1550/1310nm YT-8110SB-11-60B WINTOP
13 1 cổng Ethernet 10/100M 1*9 BiDi SM 80Km 1310/1550nm YT-8110SB-11-80A WINTOP
14 1 cổng Ethernet 10/100M 1*9 BiDi SM 80Km 1550/1310nm YT-8110SB-11-80B WINTOP
Bộ chuyển đổi 2 cổng 10/100M Fast Ethernet -> Quang
15 2 cổng Ethernet 10/100M 1310nm dual 1*9 MM 2Km YT-8112MA-2 WINTOP
16 2 cổng Ethernet 10/100M 1310nm dual 1*9 SM 20Km YT-8112SA-20 WINTOP
17 2 cổng Ethernet 10/100M 1310nm dual 1*9 SM 40Km YT-8112SA-40 WINTOP
18 2 cổng Ethernet 10/100M 1310nm dual 1*9 SM 60Km YT-8112SA-60 WINTOP
19 2 cổng Ethernet 10/100M 1310/1550nm WDM BiDi SM 20Km SC YT-8112SB-20A WINTOP
20 2 cổng Ethernet 10/100M 1550/1310nm WDM BiDi SM 20Km SC YT-8112SB-20B WINTOP
21 2 cổng Ethernet 10/100M 1310/1550nm WDM BiDi SM 40Km SC YT-8112SB-40A WINTOP
22 2 cổng Ethernet 10/100M 1550/1310nm WDM BiDi SM 40Km SC YT-8112SB-40B WINTOP
23 2 cổng Ethernet 10/100M 1*9 BiDi SM 60Km 1310/1550nm 1550DFB YT-8112SB-60A WINTOP
24 2 cổng Ethernet 10/100M 1*9 BiDi SM 60Km 1550/1310nm 1550DFB YT-8112SB-60B WINTOP
Bộ chuyển đổi 4 cổng 10/100M Fast Ethernet -> 1 Fx Port
25 4 cổng Ethernet 10/100M 1310nm MM 2Km SC YT-8110MA-14-2 WINTOP
26 4 cổng Ethernet 10/100M 1310nm SM 20Km SC YT-8110SA-14-20 WINTOP
27 4 cổng Ethernet 10/100M 1310nm SM 40Km SC YT-8110SA-14-40 WINTOP
28 4 cổng Ethernet 10/100M 1310nm SM 60Km SC YT-8110SA-14-60 WINTOP
29 4 cổng Ethernet 10/100M 1550nm SM 80Km SC YT-8110SA-14-80 WINTOP
30 4 cổng Ethernet 10/100M 1550nm SM 100Km SC YT-8110SA-14-100 WINTOP
31 4 cổng Ethernet 10/100M 1310/1550nm WDM BiDi SM 20Km SC YT-8110SB-14-20A WINTOP
32 4 cổng Ethernet 10/100M 1550/1310nm WDM BiDi SM 20Km SC YT-8110SB-14-20B WINTOP
33 4 cổng Ethernet 10/100M 1310/1550nm WDM BiDi SM 40Km SC YT-8110SB-14-40A WINTOP
34 4 cổng Ethernet 10/100M 1550/1310nm WDM BiDi SM 40Km SC YT-8110SB-14-40B WINTOP
35 4 cổng Ethernet 10/100M 1310/1550nm WDM BiDi SM 60Km SC YT-8110SB-14-60A WINTOP
36 4 cổng Ethernet 10/100M 1550/1310nm WDM BiDi SM 60Km SC YT-8110SB-14-60B WINTOP
37 4 cổng Ethernet 10/100M 1310/1550nm WDM BiDi SM 80Km SC YT-8110SB-14-80A WINTOP
38 4 cổng Ethernet 10/100M 1550/1310nm WDM BiDi SM 80Km SC YT-8110SB-14-80B WINTOP
Bộ chuyển đổi 10/100/1000M Gigabit Ethernet -> Quang
39 1 cổng Ethernet 10/100/1000M 850nm VSCEL MM 550M SC YT-8110GMA-11-05-AS WINTOP
40 1 cổng Ethernet 10/100/1000M 1310nm MM 2Km SC YT-8110GMA-11-2-AS WINTOP
41 1 cổng Ethernet 10/100/1000M 1310nm SM 10Km SC YT-8110GSA-11-10-AS WINTOP
42 1 cổng Ethernet 10/100/1000M 1310nm SM 20Km SC YT-8110GSA-11-20-AS WINTOP
43 1 cổng Ethernet 10/100/1000M 1310nm SM 40Km SC YT-8110GSA-11-40-AS WINTOP
44 1 cổng Ethernet 10/100/1000M 1550nm DFB SM 60Km SC YT-8110GSA-11-60-AS WINTOP
45 1 cổng Ethernet 10/100/1000M 1550nm DFB SM 80Km SC YT-8110GSA-11-80-AS WINTOP
46 1 cổng Ethernet 10/100/1000M 1550nm DFB SM 100Km SC YT-8110GSA-11-100-AS WINTOP
47 1 cổng Ethernet 10/100/1000M 1550nm DFB SM 120Km SC YT-8110GSA-11-120-AS WINTOP
48 1 cổng Ethernet 10/100/1000M 1310/1550nm WDM BiDi 20Km SC YT-8110GSB-11-20A-AS WINTOP
49 1 cổng Ethernet 10/100/1000M 1550/1310nm WDM BiDi 20Km SC YT-8110GSB-11-20B-AS WINTOP
50 1 cổng Ethernet 10/100/1000M 1310/1550nm WDM BiDi 40Km SC YT-8110GSB-11-40A-AS WINTOP
51 1 cổng Ethernet 10/100/1000M 1550/1310nm WDM BiDi 40Km SC YT-8110GSB-11-40B-AS WINTOP
52 1 cổng Ethernet 10/100/1000M 1310/1550nm WDM BiDi 60Km SC YT-8110GSB-11-60A-AS WINTOP
53 1 cổng Ethernet 10/100/1000M 1550/1310nm WDM BiDi 60Km SC YT-8110GSB-11-60B-AS WINTOP
54 1 cổng Ethernet 10/100/1000M 1310/1550nm WDM BiDi 80Km SC YT-8110GSB-11-80A-AS WINTOP
55 1 cổng Ethernet 10/100/1000M 1550/1310nm WDM BiDi 80Km SC YT-8110GSB-11-80B-AS WINTOP
Bộ chuyển đổi 4 cổng 10/100M Fast Ethernet -> 2 Fx Port (10/100/1000M SFP)
56 4 cổng Ethernet 10/100/1000M + 2 GE SFP slots YT-8110G-24-SFP-AS WINTOP
Bộ chuyển đổi Ethernet -> SFP Quang
57 Fast Ethernet 10/100M, Khe cắm SFP ( Sử dụng Module quang fast ethernet) YT-8110-SFP WINTOP
58 Gigabit Ethernet 1000M, Khe cắm SFP ( Sử dụng Module quang Giga ethernet) YT-8110G-SFP WINTOP
59 Gigabit Ethernet 10/100/1000M, Khe cắm SFP ( Sử dụng Module quang Giga ethernet) YT-8110G-SFP-AS WINTOP
Media Converter Rack-Mount Chassis
60 14 Khe cắm Media Converter, Hỗ trợ 2 nguồn AC YT-81/4-2A WINTOP
61 16 Khe cắm Media Converter, Hỗ trợ 2 nguồn AC YT-81/6-2A WINTOP
Management Media Converter Rack-mount chassis
62 17 Khe cắm Management Media Converter, Hỗ trợ 2 nguồn AC YT-81/7-2A WINTO

STT Tốc Độ MODEL THÔNG SỐ SẢN PHẨM HÃNG
1 155M&1.25G dual fiber SFP YTPD-E39-02L 155M SFP MM 1310nm FP 2km LC WINTOP
2 YTPD-E39-20L 155M SFP SM 1310nm FP 20km LC WINTOP
3 YTPD-E39-40L 155M SFP SM 1310nm FP 40km LC WINTOP
4 YTPD-E59-60L 155M SFP SM 1550nm DFB 60km LC WINTOP
5 YTPD-E59-80L 155M SFP SM 1550nm DFB 80km LC WINTOP
6 YTPD-E59-150L 155M SFP SM 1550nm DFB 150km LC WINTOP
7 YTPD-G88-05L 1.25G SFP MM 850nm VCSEL 550m LC WINTOP
8 YTPD-G39-05L 1.25G SFP MM 1310nm FP 550m LC WINTOP
9 YTPD-G39-20L 1.25G SFP SM 1310nm FP 20KM LC WINTOP
10 YTPD-G39-20LD 1.25G SFP SM 1310nm FP 20KM LC with DDM WINTOP
11 YTPD-G39-40L 1.25G SFP SM 1310nm FP 40KM LC WINTOP
12 YTPD-G39-40LD 1.25G SFP SM 1310nm FP 40KM LC with DDM WINTOP
13 YTPD-G59-60L 1.25G SFP SM 1550nm DFB 60KM LC WINTOP
14 YTPD-G59-80L 1.25G SFP SM 1550nm DFB 80KM LC WINTOP
15 YTPD-G59-80LD 1.25G SFP SM 1550nm DFB 80KM LC with DDM WINTOP
16 YTPD-G59-120L 1.25G SFP SM 1550nm DFB 120KM LC WINTOP
17 YTPD-G59-120LD 1.25G SFP SM 1550nm DFB 120KM LC with DDM WINTOP
18 155M single fiber(WDM) SFP YTPS-E35-20L 155M SFP SM WDM Tx1310/Rx1550 FP 20KM LC WINTOP
19 YTPS-E35-20LD 155M SFP SM WDM Tx1310/Rx1550 FP 20KM LC with DDM WINTOP
20 YTPS-E53-20L 155M SFP SM WDM Tx1550/Rx1310 FP 20KM LC WINTOP
21 YTPS-E53-20LD 155M SFP SM WDM Tx1550/Rx1310 FP 20KM LC with DDM WINTOP
22 YTPS-E35-40L 155M SFP SM WDM Tx1310/Rx1550 FP 40KM LC WINTOP
23 YTPS-E53-40L 155M SFP SM WDM Tx1550/Rx1310 FP 40KM LC WINTOP
24 1.25G single fiber(WDM) SFP LC YTPS-G35-03L 1.25G SFP WDM Tx1310/Rx1550 FP 3KM LC WINTOP
25 YTPS-G53-03L 1.25G SFP WDM Tx1550/Rx1310 FP 3KM LC WINTOP
26 YTPS-G35-20L 1.25G SFP SM WDM Tx1310/Rx1550 FP 20KM LC WINTOP
27 YTPS-G35-20LD 1.25G SFP SM WDM Tx1310/Rx1550 FP 20KM LC with DDM WINTOP
28 YTPS-G53-20L 1.25G SFP SM WDM Tx1550/Rx1310 DFB 20KM LC WINTOP
29 YTPS-G53-20LD 1.25G SFP SM WDM Tx1550/Rx1310 DFB 20KM LC with DDM WINTOP
30 YTPS-G34-20L 1.25G SFP SM WDM Tx1310/Rx1490 FP 20KM LC WINTOP
31 YTPS-G43-20L 1.25G SFP SM WDM Tx1490/Rx1310 DFB 20KM LC WINTOP
32 YTPS-G35-40L 1.25G SFP SM WDM Tx1310/Rx1550 FP 40KM LC WINTOP
33 YTPS-G35-40LD 1.25G SFP SM WDM Tx1310/Rx1550 FP 40KM LC with DDM WINTOP
34 YTPS-G53-40L 1.25G SFP SM WDM Tx1550/Rx1310 DFB 40KM LC WINTOP
35 YTPS-G53-40LD 1.25G SFP SM WDM Tx1550/Rx1310 DFB 40KM LC with DDM WINTOP
36 YTPS-G45-60L 1.25G SFP SM WDM Tx1490/Rx1550 DFB 60KM LC WINTOP
37 YTPS-G54-60L 1.25G SFP SM WDM Tx1550/Rx1490 DFB 60KM LC WINTOP
38 YTPS-G45-80L 1.25G SFP SM WDM Tx1490/Rx1550 DFB 80KM LC WINTOP
39 YTPS-G54-80L 1.25G SFP SM WDM Tx1550/Rx1490 DFB 80KM LC WINTOP
40 YTPS-G45-120L 1.25G SFP SM WDM Tx1490/Rx1550 DFB 120KM LC WINTOP
41 YTPS-G54-120L 1.25G SFP SM WDM Tx1550/Rx1490 DFB 120KM LC WINTOP
42 155M&1.25G single fiber(WDM) SFP SC YTPS-E35-20S 155M SFP SM WDM Tx1310/Rx1550 FP 20KM SC WINTOP
43 YTPS-E53-20S 155M SFP SM WDM Tx1550/Rx1310 FP 20KM SC WINTOP
44 YTPS-G35-03S 1.25G SFP WDM Tx1310/Rx1550 FP 3KM SC WINTOP
45 YTPS-G53-03S 1.25G SFP WDM Tx1550/Rx1310 FP 3KM SC WINTOP
46 YTPS-G35-20S 1.25G SFP SM WDM Tx1310/Rx1550 FP 20KM SC WINTOP
47 YTPS-G53-20S 1.25G SFP SM WDM Tx1550/Rx1310 DFB 20KM SC WINTOP
48 1.25G dual fiber CWDM SFP YTPD-G527~45-80L 1.25G CWDM SFP SM 1270~1450nm DFB 80km LC WINTOP
49 YTPD-G547~61-80L 1.25G CWDM SFP SM 1470~1610nm DFB 80km LC WINTOP
50 10G SFP+ YT-SFP+-SR 10G SFP+ MMF,220Meter 850nm LC with DDM WINTOP
51 YT-SFP+-LR 10G SFP+ SMF,10km 1310nm LC with DDM WINTOP
52 YT-SFP+-ER 10G SFP+ SMF,40km 1550nm LC with DDM WINTOP
53 SFP+ZR 10G SFP+ SMF,80km 1550nm LC with DDM WINTOP
54 YT-SFP+-BD-10L 10G SFP+ SMF,10km 1330/1270NM LC 10KM WINTOP
55 YT-SFP+-BU-10L 10G SFP+ SMF,10km 1270/1330NM LC 10KM WINTOP
56 YT-SFP+-BD-60L 10G SFP+ SMF,10km 1330/1270NM LC 60KM WINTOP
57 YT-SFP+-BU-60L 10G SFP+ SMF,10km 1270/1330NM LC 60KM WINTOP
58 10G XFP YT-XFP-SR 10G XFP MMF,220Meter 850nm LC with DDM WINTOP
59 YT-XFP-LR 10G XFP SMF,10km 1310nm LC with DDM WINTOP
60 1.25Gbps to RJ45 YT-SFP-T 10/100/1000M SFT-T copper 100m WINTOP
61 2.5G dual fiber SFP YT-SFP-GPON-OLT 2.5G TX1490/1310NM 20KM SC for GPON OLT one for Huawei code and one for Alcatel code WINTOP

STT THÔNG SỐ SẢN PHẨM MODEL HÃNG
Bộ thu phát 1 kênh Video - mini VDO
1 1 Kênh Video, SM, 20Km YT-S1V↑-T/RFM WINTOP
2 1 Kênh Video + 1 Kênh Data (RS232 hoặc RS485), SM, 20Km YT-S1V↑1D↓3-T/RFM WINTOP
Bộ thu phát 2 kênh Video - mini VDO
3 2 Kênh Video, SM, 20Km YT-S2V↑-T/RF WINTOP
4 2 Kênh Video + 1 Kênh Data (RS232 hoặc RS485), SM, 20Km YT-S2V↑1D↓3-T/R WINTOP
Bộ thu phát 4 kênh Video - mini VDO
5 4 Kênh Video, SM, 20Km YT-S4V↑-T/RF WINTOP
6 4 Kênh Video + 1 Kênh Data (RS232 hoặc RS485), SM, 20Km YT-S4V↑1D↓3-T/RF WINTOP
Bộ thu phát 6 kênh Video - mini VDO
7 6 Kênh Video YT-S6V↑-T/RF WINTOP
8 6 Kênh Video +1 Kênh Data (RS232 hoặc RS485), SM 20Km YT-S6V↑1D↓3-T/RF WINTOP
Bộ thu phát 8 kênh Video - mini VDO
9 8 Kênh Video YT-S8V↑-T/RF WINTOP
10 8 Kênh Video +1 Kênh Data (RS232 hoặc RS485), SM 20Km YT-S8V↑1D↓3-T/RF WINTOP
Bộ thu phát 16 kênh Video - Chassic VDO
11 16 Kênh Video YT-S16V↑-T/RF WINTOP
12 16 Kênh Video +1 Kênh Data (RS232 hoặc RS485), SM 20Km YT-S16V↑1D↓3-T/RF WINTOP
Bộ thu phát 32 kênh Video - Chassic VDO
13 32 Kênh Video YT-S32V↑-T/RF WINTOP
14 32 Kênh Video +1 Kênh Data (RS232 hoặc RS485), SM 20Km YT-S32V↑1D↓3-T/RF WINTOP
X, Y=1~20; Z=1~8; 2X+2Y+4Z≤40
Bộ thu phát 64 kênh Video - Chassic VDO
15 64 Kênh Video YT-S64V↑-T/RF WINTOP
16 64 Kênh Video +1 Kênh Data (RS232 hoặc RS485), SM 20Km YT-S64V↑1D↓3-T/RF WINTOP
Rack 19 inch - Chassic VDO
17 Rack 19 Inch, 2U, 2 nguồn, 16 khe cắm card video YT-2U WINTOP
18 Rack 19 Inch, 4U, 2 nguồn, 16 khe cắm card video YT-4U WINTOP
Các Option cho VDO
19 Thêm 1 Kênh Audio 1 chiều 1A ↓ WINTOP
20 Thêm 1 Kênh Audio 2 chiều 1A ↑↓(bi-directional audio) WINTOP
21 Thêm 1 Kênh Data (RS232 hoặc RS485) 1D↑or 1D↓ WINTOP
22 Thêm 1 Kênh I/O I/O Switching value(1S) Dry contact WINTOP
23 Thêm 1 Kênh telephone(1T) telephone(1T) WINTOP
24 Thêm 1 Cổng Ethernet 30M ethernet (1E)(30M) WINTOP
25 Thêm 1 Cổng Ethernet 10/100M ethernet (1E)(100M) WINTOP
Khoảng cách truyền quang
26 Khoảng cách truyền 40Km cộng thêm vào đơn giá trên 40Km WINTOP
27 Khoảng cách truyền 60Km cộng thêm vào đơn giá trên 60Km WINTOP
28 Khoảng cách truyền 80Km cộng thêm vào đơn giá trên 80Km WINTOP
STT THÔNG SỐ SẢN PHẨM MODEL HÃNG
Unmanaged Ethernet Industrial Switch
1 1 ×100M fiber ports +4×100M Ethernet port dual fiber 20km SC, Internal power YT-DS-10104-LP WINTOP
2 1 ×1000M fiber ports +4×100M Ethernet port dual fiber 20km SC, Internal power YT-DS-10104G-LP WINTOP
3 1 ×1000M fiber ports +8×100M Ethernet port dual fiber 20km SC, Internal power YT-DS-10108G-LP WINTOP
4 2 ×1000M fiber ports +8×100M Ethernet port dual fiber 20km SC, Internal power YT-DS-10208G-LP WINTOP
5 1 ×1000M Ethernet ports +4×100M Ethernet port dual fiber 20km SC, External power YT-DS-10005-LP WINTOP
6 1 ×1000M fiber ports +5×1000M Ethernet port dual fiber 20km SC, External power YT-DS-10105-LP WINTOP
7 2 ×1000base fiber ports +4×1000M Ethernet port dual fiber 20km SC, External power YT-DS-10204-LP WINTOP
8 4 ×1000base fiber ports +12×1000M Ethernet port dual fiber 20km SC, Internal power YT-DS-10412G-LP WINTOP
9 2 ×1000base fiber ports +24×1000M Ethernet port dual fiber 20km SC, Internal power YT-DS-10224-LP WINTOP
Unmanaged Ethernet Industrial Switch With POE
10 1 ×100M fiber ports +1×100M Ethernet port with POE dual fiber 20km SC 15.4w, Internal power YT-MC-10101-AF-LP WINTOP
11 1 ×1000M fiber ports +1×1000M Ethernet port with POE dual fiber 20km SC 15.4w, Internal power YT-MC-10101G-AF-LP WINTOP
12 1 ×100M fiber ports +4×100M Ethernet port with POE dual fiber 20km SC 15.4w, Internal power YT-DS-10104-AF-LP WINTOP
13 1 ×1000M fiber ports +4×100M Ethernet port with POE dual fiber 20km SC 15.4w, Internal power YT-DS-10104G-AF-LP WINTOP
14 1 ×1000M fiber ports +8×100M Ethernet port with POE dual fiber 20km SC 15.4w, External power YT-DS-10108G-AF-LP WINTOP
15 2 ×1000M fiber ports +8×100M Ethernet port with POE dual fiber 20km SC 15.4w, External power YT-DS-10208G-AF-LP WINTOP
16 1 ×1000M Ethernet ports +4×100M Ethernet port with POE dual fiber 20km SC 25.5w, External power YT-DS-10005-AT-LP WINTOP
17 1 ×1000M fiber ports +5×1000M Ethernet port with POE dual fiber 20km SC 25.5w, External power YT-DS-10105-AT-LP WINTOP
18 2 ×1000base fiber ports +4×1000M Ethernet port with POE dual fiber 20km SC 25.5w, External power YT-DS-10204-AT-LP WINTOP
19 4 ×1000base fiber ports +12×1000M Ethernet port with POE dual fiber 20km SC 25.5w, Internal power YT-DS-10412G-AT-LP WINTOP
20 2 ×1000base fiber ports +24×1000M Ethernet port with POE dual fiber 20km SC 25.5w, Internal power YT-DS-10224G-AT-LP WINTOP

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: