Xin hỏi các bậc tiền bốip e có con thirictor kí hiệu tren thân nó TECHSEM. Y38KPEOT 16H04 128 ý nghĩa là gì vậy.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: