Như bơm chữa cháy dùng dây FR 6x1Cx120.0mm2 và 1 dây PE FR 70.0mm2 trong khi bơm tuần hoàn lại dung CV 1x4Cx4.0mm2và 1 dây PE 4.0mm2. đều là động cơ 3 pha cả mà sao dây lại có loại có tủng tính loại không có vậy ạ.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: