các bạn có thể phân biệt như thế nào là nguồn dòng, như thế nào là nguồn áp ko.
khi nào chúng ta dùng nguồn áp, khi nào chúng ta dùng nguồn dòng.
yếu tố nào trong mạch nguồn quyết định nó là loại nào.
có thể dùng ic chuyên dụng.
mong mọi người góp ý.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: