Trích dẫn Gửi bởi Trumvosan Xem bài viết
Theo mình biết kín mạch biến dòng với phụ tải lớn hơn 30VA đối với lưới 110kV đổ xuống là thất bại rồi. Phải là ngắn mạch biến dòng chứ, và khi ngắn mạch qua thiết bị vẫn có điện trở dây dẫn và thiết bị rất nhỏ. Do đó thì đối với trung thế 22kV quy định tải thường khoảng 10, 15VA và lưới 110kV tải nhỏ hơn 30VA (rất nhỏ xem như là ngắn mạch).
Bạn CỐ GẮNG trình bày rõ ý thêm tý đi, mình KIÊN NHẪN chỉ ra chổ sai của bạn.
vậy nha.