Khi thực hiện thi công, vận hành lưới điện cao áp (220kV – 500kV), vấn đề đảm bảo an toàn HTĐ luôn được đặt lên hàng đầu và được chủ đầu tư thực hiện qua các quy định hiện hành về an tòa. Từ góc độ đảm bảo an toàn cộng đồng, các doanh nghiệp đảm nhiệm công tác quản lý vận hành HTĐ phải chú trọng kiểm soát và giám sát công tác an toàn trong các giai đoạn từ thiết kế, thi công, vận hành. Các vấn đề an toàn của HTĐ được xác định:
1. Những nguyên tắc cơ bản
Đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn điện đối với người quản lý vận hành HTĐ và cộng đồng có liên quan; được giám sát chặt chẽ bởi các cơ quan quản lý an toàn của Nhà nước; các vấn đề kỹ thuật an toàn liên quan đến sự cố lưới điện được đơn vị quản lý vận hành ngăn ngừa bởi các hệ thống bảo vệ từ cục bộ đến toàn hệ thống.
2. Quy định bảo đảm an toàn
- Luật, Nghị định về an toàn điện được Quốc hội, Chính phủ quy định; Quy chuẩn an toàn do Bộ Công Thương ban hành.
- Mức độ an toàn về quản lý vận hành HTĐ: Luôn được kiểm tra định kỳ, bất thường; bảo đảm công việc bảo dưỡng, quản lý chất lượng thiết bị nghiêm ngặt.
- Thiết kế bảo vệ nhiều cấp: Khóa liên động (ngăn ngừa thao tác sai); ngăn ngừa lan rộng khác thường; thiết bị tự động dừng cung cấp điện, và đưa hệ thống điện về trạng thái ban đầu, an toàn; thiết bị sớm phát hiện khác thường của HTĐ; ngăn ngừa phát tán điện trường ra xung quanh.
3. Biện pháp ngăn ngừa sự cố do con người gây ra
- Nghiên cứu, phát triển, hoàn thiện bảng điều khiển để vận hành tại trung tâm điều khiển; thao tác vận hành chắc chắn, xác định đã tuân thủ các trình tự vận hành; đào tạo vận hành theo lộ trình nâng cao có tính kế tục (phòng đào tạo vận hành bằng thiết bị mô phỏng).
4. Cơ chế đảm bảo an toàn
Giai đoạn thiết kế: Duyệt kế hoạch xây dựng (xác nhận an toàn liên quan khi thiết kế). Giai đoạn xây dựng: Duyệt kế hoạch thi công (xác nhận độ an toàn trong xây dựng; kiểm tra, nghiệm thu trước khi vận hành. Giai đoạn vận hành: Kiểm tra định kỳ (mức độ kiện toàn thiết bị); xác nhận HTĐ an toàn; kiểm tra an toàn (tình hình tuân thủ qui chế an toàn); xác nhận độ an toàn trong từng giai đoạn vận hành.
5. Qui chế an toàn
- Khi vận hành, điều hành hệ thống điện phải tuân thủ qui chế an toàn, bao gồm: Qui định chung, đảm bảo chất lượng, cơ chế quản lý và đánh giá an toàn, giáo dục an toàn, ghi chép và báo cáo; quản lý vận hành, quản lý mức độ ảnh hưởng của điện áp cảm ứng, điện trường, quản lý bảo dưỡng, các biện pháp ứng phó khẩn cấp.
6. Các biện pháp đối phó với sự cố bên ngoài
- Động đất (phân bố động đất trên thế giới): Khảo sát (khảo sát chi tiết cấu tạo địa chất, tầng đất đứt gãy, động đất đã từng xảy ra tại khu vực có hệ thống điện); tính tới trận động đất lớn nhất giả định sẽ xảy ra (thiết kế đảm bảo không làm mất chức năng quan trọng về mặt an toàn chống được động đất lớn nhất giả định sẽ xảy ra); phân tích đánh giá chi tiết (sử dụng các chương trình tính toán có độ tin cậy cao để kiểm tra chi tiết chấn rung kết cấu công trình hệ thống điện); độ an toàn của móng (kiểm tra, phân tích xác nhận nền móng có đủ khả năng chống động đất); độ an toàn đối với sóng thần (nắm chắc và xác nhận độ an toàn lượng nước biển lên, xuống bằng thiết bị mô phỏng có trị số); kiểm tra thực tế bằng bệ gây chấn động đất của các thiết bị chủ yếu bằng bệ gây chấn rung cỡ lớn); chức năng tự dùng (tự động nhanh chóng dừng lò khi phát hiện ra chấn rung khác bình thường); xây dựng trên nền đất cứng (xây dựng trên nền móng củng cố chấn rung ít khi xảy ra động đất).
- Biện pháp đối với sóng thần: Lập các mẫu có đưa vào dữ liệu địa hình đáy biển, bờ biển thực tế và phân tích độ cao sóng thần ở xung quanh khu vực hệ thống điện; thiết kế đảm bảo cho độ cao móng của nhà máy vượt độ cao mực nước cao nhất của sóng thần; thiết kế đảm bảo cho mực nước lấy vào của hệ thống làm mát thấp hơn mức nước tối thiểu của sóng thần.
- Phòng chống bão: Hệ thống điện được thiết kế chịu được tốc độ gió lớn nhất (63 m/s) đảm bảo theo đúng Tiêu chuẩn xây dựng.
- Biện pháp đối với lũ: Hệ thống điện được xây dựng tại nơi không chịu ảnh hưởng nước lũ, có tính đến địa hình xung quanh, độ cao nền móng trong khu vực HTĐ và sự tồn tại của sông ngòi.
- Bảo vệ an toàn cơ sở vật chất của HTĐ: Quản lý nghiêm ngặt người, xe, phương tiện ra, vào, qua, lại; tuần tra của các nhân viên bảo vệ; chướng ngại vật đề phòng đột nhập; chỉ huy liên lạc thường xuyên để thực hiện phòng chống đột nhập.
cái đó không phải đâu, nghị định an toàn lưới điện cao áp nè NGHI ĐỊNH AN TOÀN LƯỚI CAO ÁP CỦA CHÍNH PHỦ Số: 54/1999/NĐ-CP.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: