Hì,

Hôm nào rảnh bạn hãy thử tắt toàn bộ phụ tải rồi sau đó bật dần các phụ tải từ nhỏ đến lớn tương ứng trên các pha. Song song với quá trình đó bạn kiểm tra dòng trên các pha. Với phương pháp này mình hy vọng bạn sẽ tìm ra câu trả lời nhanh nhất.

Thân