Một số tài liệu test biến áp cho nhà máy nhiệt điện mông dương 2.
Link:
https://uploadocean.com/zpsal6p27a6v
https://uploadocean.com/0u361nzsaq5r

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: