Định mức 01/2000/QĐ-BCN về chuyênh ngành lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị và đường dây thông tin Điện lực
và Định mức 1353/2003 về công tác đấu nối nóng lưới điện
Có anh chị nào có, cho em xin với ạ
mail em: minhdk07@gmail.com
Em Cảm ơn

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: