Công tơ được nhân với hệ số nào?mình nghe nói nhân với HS 250 thì kết quả số điện cao quá.đ/c của mình có cs 22kw

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: