Có cần phải nối mát (grounding) cho máy phát điện 1 pha và 3 pha không? Tại sao?
Trân trọng.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: