Hiện tại em đang làm đồ án tốt nghiệp về con máy tiện đứng 1540 mà vẫn chưa có tài liệu tham khảo, anh em nào đang có thì hãy giành 1 tý thời gian để giúp mình . Thật sự em đang rất cần những anh hùng vào lúc này để giúp em qua cơn hoạn nạn này .
Gmail : dangtuantaidcn2@gmai.com . mong anh em chiếu cố . Thanks all

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: