Đồng hồ đa năng số DT9205A để ở thang đo AC 200m cắm nhầm vào ổ điện trên tường. Do vậy tất cả các thang đo AC từ 750V tới 200m bị liệt, khi để ở thang 750V AC cắm que đo vào ổ điện 220V cũng chỉ hiện toàn số 0. Tất cả các chức năng còn lại của DMM làm việc hoàn hảo. Bảng mạch như hình
Tôi đã mượn một đồng hồ có mạch hoàn toàn giống vậy dể kiểm tra đối chứng được kết quả như sau:
- Tất cả 58 con đ/ trở nguyên vẹn, trị số không thay đổi kể cả R trị số nhỏ cỡ ohm. Các diod D1,D2 k/tra không thấy đứt hay chập. Các đường mạch trên cả 2 mặt bảng mạch soi ký qua kính lúp không thấy hư hại hay chạm châpj.
- Điện trở PTC MZ3 đo có trị 1,7K
- Nội trở các thang đo AC ( đo R hai đầu que đo ) thấy có sự khác biệt:
+Trên đồng hồ tốt đối chứng khi cấp nguồn hay không cấp nguồn 9v tất cả các thang đo VAC đều có nội trở 10M.
+Trên đồng hồ bị sự cố thì : khi không cấp nguồn các thang 750/200/20V có nội trở 10M, thang 2V có nội trở giảm còn 1M, thang 200m có nội trở giảm còn 530ohm ; Khi cấp nguồn 9V các thang 750/200/20/2V nội trở không ổn định để đo được ( Khi đo dùng DMM AN 8001), còn thang 200m có nội trở bằng 0.
+ Hiện chỉ còn các tranz Q1 Q2 Q3 Q4 Q7 là chưa gỡ ra để k/tra.
Hiện tôi đang chưa biết nên làm tiếp ntn để khắc phục. Mong các bác giúp đỡ và chỉ bảo.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: